طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫استاندارد بین‌المللی ISO29990 خدمات یادگیری برای تحصیلات و آموزش غیر رسمی الزامات اساسی برای تامین‌کنندگان خدمات‬
‏‫/ [سازمان بین‌المللی استاندارد]‬, ‏‫فارسی- انگلیسی.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: International standard ISO 29990 learning services for‭ ... ., ‏‫صفحات متقابل از راست به چپ فارسی و از چپ به راست لاتین است.‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۴۳.‬
‏‫استاندارد حسابرسی شماره ۵‬
‏‫/PCAOB هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام‬, ‏‫عنوان اصلی: ‭Auditing Standard No. 5 –An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial Statements, 2007., PCAOB هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام‬‏‫؛ مترجمان امیر پوریانسب، محسن قاسمی، محمد قربانی.‬
‏‫استانداردهای بین‌المللی برای کار حرفه‌ای حسابرسی داخلی (استانداردها) به همراه آیین‌نامه‌ی اخلاقی حسابرسان داخلی‬
‏‫/ انجمن حسابرسی داخلی‬, ‏‫عنوان اصلی:‭ International standards for the professional practice of internal auditing - Standards, 2010., ‏‫چاپ دوم و سوم: ۱۳۹۲.‬, واژه‌نامه., انجمن حسابرسی داخلی‬‏‫؛ مترجمان محمد سبزوی٬ قاسم بولو.‬
‏‫استراتژی مالی بنگاه‮‬
‏‫/ روث بندر‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Corporate financial strategy,Fourth Edition. 2014.‎‬, ویراست قبلی این کتاب تحت عنوان « مدیریت استراتژیک مالی » توسط انتشارات مهکامه، پژوهشکده مدیریت سما‏‫ در سال ۱۳۸۸منتشر شده است., کتابنامه 
‏‫استراتژی‌های حل مسایل هندسه‮‬
‏‫/ مولفین مرتضی عدل، محمد احمدی.‮‬, ‏‫چاپ دوم.‮‬, مرتضی عدل، محمد احمدی
‏‫اسطوره‌ی آفرینش در کیش مانی: با گفتارهایی درباره‌ی ادبیات و عرفان مانوی
‏‫/ ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق., ‏‫کتابنامه., ‏‫نمایه., ابوالقاسم اسماعیل‌پورمطلق.
‏‫اسلام و مسیر توسعه اقتصادی و انسانی
/ نویسندگان عباس میرآخور، حسین عسکری, ‏‫عنوان اصلی: ‭Islam and the path to human and economic development, 2010., کتابنامه :ص. [۴۳۹] - ۴۸۰., نمایه.
‏‫اشاره‌ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی (فلسفه و حکمت ۲)
‏‫/ محمود خاتمی., ‏‫چاپ قبلی: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۸۳., ‏‫کتابنامه. , محمود خاتمی
‏‫اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی: معماری‬
/ مجری طرح ندا صحراپیما، فائزه عقیقی, كتابنامه:ص. ۲۰۰ - ۲۰۳., 1, مجری طرح ندا صحراپیما، فائزه عقیقی‏‫؛ زیر نظر معاونت پژوهشی گروه پژوهشی هنرها و صنايع سنتی., كتابنامه:ص. ۲۰۰ - ۲۰۳.
‏‫اصلاحات ارضی در ایران ۱۳۴۵ـ ۱۳۴۰‬
/ نوشته آن‌ک.س. لمتون, ‏‫عنوان اصلی: ‭The Persian land reform, 1962-1966.‬‬, واژه‌نامه., کتابنامه به صورت زیرنویس., نمایه.
‏‫اصول بنیادی و مرجع کاربردی شبکه‌های عصبی( همراه با نمونه‌های کد به زبان MATLAB و ++C)‬
/ تالیف وحید اسدپور., ‏‫عنوان روی جلد: Fundementals and applications of neural network, واژه‌نامه., کتابنامه: ص.[ ۲۹۹]., نمایه., وحید اسدپور
‏‫اصول بیمه و مدیریت ریسک
/ نویسنده جورج‌ای رجدا, ‏‫عنوان اصلی: ‭Principles of risk management and insurance,10 th ed, c2008., ‏‫این کتاب قبلا تحت عنوان " اصول مدیریت ریسک و بیمه" توسط انتشارات بیمه مرکزی ایران، پژوهشکده بیمه در سال ۱۳۹۲ به صورت صفحه‌شمار منتشر شده است.‬, نویسنده: جورج ای. رجدا ؛ مترجمان : غدیر مهدوی ، مجتبی عابد
‏‫اصول دادرسی منصفانه، از نظر تا عمل: درس گفتارها و درس نوشتارهایی از استادان حقوق جزایی ایران
‏‫/ با آثاری از حسین میرمحمدصادقی... [ و دیگران], چاپ اول: 1395 کتابنامه, با آثاری از حسین میرمحمد صادقی...[و دیگران]؛ با دیباچه حسین میرمحمد صادقی
‏‫اصول فقه: مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن
‏‫/ رحیم نوبهار., ‏‫کتابنامه:ص.۲۵۱-۲۵۹., ‏‫نمایه., رحیم نوبهار, نمایه کتابنامه: {248}- 257؛ همچنین بصورت زیرنویس
‏‫اصول و راهنمای PLC با استفاده از نرم‌افزار STEP7 در SCL و STL (‫S7-300/400‪های ‬ PLC ‬)‪
‏‫/ مولف [هانس برگر ]‬‬‬, ‏‫عنوان اصلی: ...‭‭Automating with STEP7 in STL and SCL:programable, واژه‌نامه ., نمایه.
‏‫اصول و روش‌های آینده‌نگاری نظام شهری
‏‫/ سمیه قزلباش، ژیلا سجادی، محسن کلانتری., ‏‫پشت جلد به انگلیسی:. ...S. Ghezelbash, JH. Sajadi, M. Kalantari. Urban system foresigh‬, ‏‫کتابنامه:ص. [۳۴۵] - ۳۷۰., سمیه قزلباش، ژیلا سجادی، محسن کلانتری.
‏‫اصول و مبانی GIS‬
/ تالیف مهدی عربی، سارا حق‌بیان., واژه‌نامه., کتابنامه., تالیف مهدی عربی، سارا حق‌بیان.
‏‫اصول و مبانی MATLAB برای علوم و مهندسی‬
‏‫/ مولفین برایان هان، دی‌تی والنتین‬, ‏‫عنوان اصلی:‭ Essential MATLAB for engineers and scientistis, c2007.‬, ‏‫چاپ اول: ۱۳۸۷., ‏‫چاپ دوم.‬, ‏‫عنوان دیگر: ‏‫اصول و مبانی MATLAB برای علوم مهندسی‬.‬, مولفین : برایان هان ، دانیل تی ، والنتین ؛ مترجمین : رامین ملاناپور ، سارا مولاناپور ، نینا اسدی پور
‏‫اصول و مبانی رفتار حرکتی‬
‏‫‬/ جفری‌تی. فیربرادر, ‏‫عنوان اصلی: ‭Fundamentals of motor behavior,c2010., ‏‫کتابنامه: ص. ۱۶۱- ۱۷۹. ‬
‏‫اص‍ول‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌‎ DSM- IV- TR‬‬
‏‫/ تالیف اک‍ه‍ارت‌ اوت‍م‍ر، زیگلینده اوت‍م‍ر‮‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎The clinical interview using DSM-IV-TR‬‬‮‬, ویراست قبلی کتاب حاضر تحت عنوان " اص‍ول‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌‎ DSM.IV‬" با ترجمه حسین آرومندی و محسن بهشتی توسط ناشران مختلف منتشر شده است., نمایه.
‏‫اطلس تهران قدیم
/‏‫ [پژوهش و نگارش] رضا شیرازیان, 1, با مقدمه سیروس علایی, رضا شیرازیان
‏‫اطلس میراث زمین‌شناختی ایران‮‬
‏‫/علیرضا امری‌کاظمی‮‬, فارسی- انگلیسی. کتابنامه, ‏‫ص.ع. به انگلیسی: ‭AliReza Amrikazemi. Geoheritage Atlas of Iran., ‏‫کتابنامه.‮‬

صفحه‌ها