طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫از ورامین تا آذرگشسب ( مجموعه ۱۳ سفرنامه)‬
‏‫استاندارد بین‌المللی ISO29990 خدمات یادگیری برای تحصیلات و آموزش غیر رسمی الزامات اساسی برای تامین‌کنندگان خدمات‬
‏‫استاندارد حسابرسی شماره ۵‬
‏‫استانداردهای بین‌المللی برای کار حرفه‌ای حسابرسی داخلی (استانداردها) به همراه آیین‌نامه‌ی اخلاقی حسابرسان داخلی‬
‏‫استراتژی مالی بنگاه‮‬
‏‫استراتژی‌های حل مسایل هندسه‮‬
‏‫اسطوره‌ی آفرینش در کیش مانی: با گفتارهایی درباره‌ی ادبیات و عرفان مانوی
‏‫اسلام و مسیر توسعه اقتصادی و انسانی
‏‫اشاره‌ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی (فلسفه و حکمت ۲)
‏‫اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی: معماری‬
‏‫اصلاحات ارضی در ایران ۱۳۴۵ـ ۱۳۴۰‬
‏‫اصول بنیادی و مرجع کاربردی شبکه‌های عصبی( همراه با نمونه‌های کد به زبان MATLAB و ++C)‬
‏‫اصول بیمه و مدیریت ریسک
‏‫اصول دادرسی منصفانه، از نظر تا عمل: درس گفتارها و درس نوشتارهایی از استادان حقوق جزایی ایران
‏‫اصول فقه: مباحث الفاظ و قواعد تفسیر متن
‏‫اصول و راهنمای PLC با استفاده از نرم‌افزار STEP7 در SCL و STL (‫S7-300/400‪های ‬ PLC ‬)‪
‏‫اصول و روش‌های آینده‌نگاری نظام شهری
‏‫اصول و فنون نقادی: کتاب‌ها، مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها‌ی مدیریتی و علوم اجتماعی - انسانی
‏‫اصول و مبانی GIS‬
‏‫اصول و مبانی MATLAB برای علوم و مهندسی‬
‏‫اصول و مبانی رفتار حرکتی‬
‏‫اص‍ول‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌‎ DSM- IV- TR‬‬
‏‫اطلس تهران قدیم
‏‫اطلس میراث زمین‌شناختی ایران‮‬

صفحه‌ها