طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌‮‬
‏‫آناتومی بالینی اسنل ۲۰۱۲‬
‏‫آیرودینامیک موشک تاکتیکی‬
‏‫آینده‌پژوهی دولت الکترونیک
‏‫آیین دانشجویان ۱۳۲۳-۱۳۲۴‬: نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران‏
‏‫ابزارهای ارزیابی و تغییر فرهنگ سازمانی
‏‫ابزارهای ریاضی در فیزیک پایه ۱‬
‏‫ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد‮‬
‏‫اثر مرکب‮‬
‏‫احساس من به تو: گزیده شعرهای امروز جهان‬
‏‫اختلال خواندن‮‬‏‫: راهنمای عملی تشخیص و درمان‮
‏‫اختلال ریاضی ‮‬ راهنمای والدین و معلمان
‏‫اخلاق حرفه‌ای‮‬
‏‫ادبیات و انقلاب [از آسیا تا امریکا]‮
‏‫ادبیات و انقلاب [نویسندگان آلمان]‬
‏‫اردک! خرگوش!‮‬
‏‫ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (رویکردی تعالی‌مدار)‬
‏‫ارزش‌های هنری‌فرهنگی درمعماری صنعتی عصارخانه‬
‏‫ارزیابی مرتع‬‬‬‬‬
‏‫ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا گزارش (۲۰۱۶)‬
‏‫ارزیابی پوسچر‬
‏‫ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‌ه‍ا‬
‏‫از نیستان و ... دیگرستان مجموعه داستان (داستان‌های دهه هفتاد)‬
‏‫از همان راهی که آمدی، برگرد‬‬

صفحه‌ها