طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌‮‬
‏‫/ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ال‍م‍اس‍ی‌.‬, ‏‫چ‍اپ‌ س‍وم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹.‮‬ چاپ سیزدهم 93, ‏‫چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰.‮‬, ‏‫چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۲.‮‬, ‏‫چاپ هشتم: پاییز ۱۳۸۸.‮‬, ‏‫ چاپ نهم:۱۳۸۹.‬, ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۴۷ - ۲۴۸.‮‬
‏‫آناتومی بالینی اسنل ۲۰۱۲‬
/ ریچارد‌اس. اسنل, ‏‫عنوان اصلی: ‭Clinical anatomy by regions, 9th ed. 2012., مترجم همکار جلد دوم محمدحسن کریم‌فر و مترجم همکار جلد سوم کاوه قلعه‌گلاب است., چاپ دوم., نمایه.
‏‫آیرودینامیک موشک تاکتیکی‬
ج.2. عناوین کلی.-, ‏‫/ [ ویراستار مایکل‌‬ج. همش، نیلسن، جک نورمن], ‏‫عنوان اصلی:.Tactical missile aerodynamics ,1986‭‬‭‮‬, ‏‫عنوان روی جلد: آیرودینامیک موشک‌های تاکتیکی: عناوین کلی.‬, ‏‫کتابنامه.‬
‏‫آینده‌پژوهی دولت الکترونیک
‏‫/ تالیف سیدسعیدرضا عاملی., ‏‫واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه:ص.۱۸۵., ‏‫نمایه., تالیف سعیدرضا عاملی., واژه نامه نمایه کتابنامه: ص. [185] - 204
‏‫آیین دانشجویان ۱۳۲۳-۱۳۲۴‬: نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران‏
‏‫/ به کوشش و با پیشگفتار محمد توکلی‌طرقی.‬, ‏‫پشت جلد لاتینی شده : ‭Ayin-i danishjuyan..., به کوشش و با پیشگفتار محمد توکلی‌طرقی
‏‫ابزارهای ارزیابی و تغییر فرهنگ سازمانی
‏‫/ ترجمه و تالیف ایرج سلطانی., ‏‫کتابنامه.
‏‫ابزارهای ریاضی در فیزیک پایه ۱‬
/ سیدوحید موسوی., کتابنامه: ص. [۲۲۳] - ۲۲۴., وحید موسوی, چاپ دوم: 1397
‏‫ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد‮‬
‏‫/ یدالله دادگر.‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Yadollah Dadgar. Basic dimensions in ethics and economics.‎‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۷۹ - ۲۹۸.‮‬, ‏‫نمایه.‮‬, یداله دادگر
‏‫اثر مرکب‮‬
‏‫/ نویسنده دارن هاردی‮‬, ‏‫عنوان اصلی: The Compound effect : multiplying your success, one simple step at a time ,c2010‭. چاپ بیست و دوم: 1398, عنوان روی جلد: اثر مرکب ایجاد تحولی شگفت‌انگیز در زندگی درآمد و موفقیت شما...‮‬, هاردی، دارن؛ مترجمان اکبر عباسی، شاهین بیات
‏‫احساس من به تو: گزیده شعرهای امروز جهان‬
/ گزیده اشعار ایده‌آ ویلارینیو, ‏‫کتاب حاضر گردآوری و ترجمه از منابع مختلف است.‬
‏‫اختلال خواندن‮‬‏‫: راهنمای عملی تشخیص و درمان‮
‏‫/ تالیف زینب میهن‌دوست.‬, واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. ۱۲۵ - ۱۳۳.
‏‫اختلال ریاضی ‮‬ راهنمای والدین و معلمان
‏‫/ جن امرسون، پاتریسیا بابتی‮‬, ‏‫عنوان اصلی: The dyscalculia assessment, 2010.‎‬, ‏‫کتابنامه:ص.۲۸۹-۲۹۶.‬
‏‫اخلاق حرفه‌ای‮‬
‏‫/ حسن ملکی (قاسم).‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Professional ethics‭., ‏‫کتابنامه:ص.۱۲۸-۱۲۹؛ همچنین به صورت زیرنویس., ‏‫نمایه. ‮‬
‏‫ادبیات و انقلاب [از آسیا تا امریکا]‮
‏‫/ یورگن روله‮‬, ‏‫کتاب حاضر برگزیده و ترجمه بخشی از کتاب ".Literatur und revolution; die schriftsteller und der kommunismus" است.‮‬‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۳۷۹] - ۳۹۰., ‏‫نمایه.‮‬, یورگن روله‮‬‏‫؛ ترجمه علی‌اصغر حداد
‏‫ادبیات و انقلاب [نویسندگان آلمان]‬
‏‫/ یورگن روله‮, ‏‫کتاب حاضر برگزیده و ترجمه بخشی از کتاب ".Literatur und revolution; die schriftsteller und der kommunismus" است.‮‬, ‏‫چاپ قبلی: نشر نی‏‫، ۱۳۹۱.‬‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۳۰۷-۳۱۸.‬, نمایه., یورگن روله‮‏‫؛ ترجمه علی‌اصغر حداد
‏‫اردک! خرگوش!‮‬
‏‫/ مولف امی روزروسنسال و تام لیچتنهلد‮, فارسی- انگلیسی., ‏‫عنوان اصلی: Duck! Rabbit!.‎‬, مولف امی روزروسنسال و تام لیچتنهلد‮‏‫؛ مترجم بهاره محبی
‏‫ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (رویکردی تعالی‌مدار)‬
/ غلامرضا شمس‌مورکانی، سمیرا میرزاپور., واژه‌نامه., کتابنامه: ص. ۱۸۸ - ۱۸۹., نمایه.
‏‫ارزش‌های هنری‌فرهنگی درمعماری صنعتی عصارخانه‬
/ نويسندگان جواد رحمتی و سميه اسماعيلی, ‏‫کتابنامه: ص.۳۵۶ -۳۵۸؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬
‏‫ارزیابی مرتع‬‬‬‬‬
کتابنامه ج.‎۱.مميزي و پايش .-- ج.‎۲. اندازه گيري پوشش گياهي, کتابنامه .
‏‫ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا گزارش (۲۰۱۶)‬
‏‫؛ ترجمه و تلخیص آزاده عبداله‌زاده‌شهربابکی‬, ‏‫کتاب حاضر ترجمه و تلخیص گزارشی با عنوان "European judicial systemsEfficiency and quality of justice" است.
‏‫ارزیابی پوسچر‬
‏‫/ جین جانسن‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Postural assessment‭.
‏‫ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‌ه‍ا‬
‏‫/ تالیف روی بیلینتون و رونالد آلن‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Reliability evaluation of engineering systems: concepts...‎‬, ‏‫چاپ قبلی: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر، ۱۳۷۹. (۴۹۶ص).‮‬, ‏‫چاپ ششم.‬
‏‫از نیستان و ... دیگرستان مجموعه داستان (داستان‌های دهه هفتاد)‬
‏‫/ سیدمهدی شجاعی.‬, ‏‫عنوان روی جلد: مجموعه داستان از نیستان و ... دیگرستان.‬, ‏‫عنوان دیگر: ‏‫از نیستان و ... دیگرستان.‬‬, مهدی شجاعی
‏‫از همان راهی که آمدی، برگرد‬‬
‏‫/ فرشته نوبخت‬, ‏‫چاپ اول : تابستان ۱۳۹۳.‬, ‏‫چاپ دوم : زمستان ۱۳۹۳.‬

صفحه‌ها