طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫آسیب‌شناسی ورزشی
‏‫/ سیدمحمد حسینی.
‏‫آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌: دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ درباره اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍راس‍اس‌‎ DSM - IV - TR‬
/ م‍ول‍ف‍ان‌ ری‍چ‍ارد پ‍ی‌. ه‍ال‍ج‍ی‍ن‌، س‍وزان‌ ک‍راس‌‌وی‍ت‍ب‍ورن‌, فهرستنویسی بر اساس جلد دوم., ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‭‭‎Abonormal psychology: clinical perspectives on psychological ‭‭‭disorders, 4th ed., 2005‬‬, ‏‫ج.۱(چاپ چهارم: زمستان ۱۳۸۶).‬, ج. ۱(چاپ پنجم: تابستان ۱۳۸۷)., ج. ۱(چاپ ششم: بهار ۱۳۸۸)., ج. ۱ (چاپ هفتم: زمستان ۱۳۸۸)., ‏‫ج.۲ (چاپ پنجم: پاییز ۱۳۸۷).‬, ‏‫ج.۲ (چاپ ششم: ۱۳۸۸)‬., واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏‫آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌: دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ درباره اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍راس‍اس‌‎ DSM 5‬
/ م‍ول‍ف‍ان‌ ری‍چ‍ارد پ‍ی‌. ه‍ال‍ج‍ی‍ن‌، س‍وزان‌ ک‍راس‌‌وی‍ت‍ب‍ورن‌, فهرستنویسی بر اساس جلد دوم., ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‭‭‭‎Abonormal psychology: clinical perspectives on psychological ‭‭‭disorders, 4th ed., 2005‬‬, ‏‫ج.۱(چاپ چهارم: زمستان ۱۳۸۶).‬, ج. ۱(چاپ پنجم: تابستان ۱۳۸۷)., ج. ۱(چاپ ششم: بهار ۱۳۸۸)., ج. ۱ (چاپ هفتم: زمستان ۱۳۸۸)., ‏‫ج.۲ (چاپ پنجم: پاییز ۱۳۸۷).‬, ‏‫ج.۲ (چاپ ششم: ۱۳۸۸)‬., واژه‌ن‍ام‍ه‌.
‏‫آشنایی با تراشه‌های FPGA و زبان VHDL‬‬
/ مولف کاوه فارغی., چاپ قبلی: کامپیوتر پایتخت: آرزو، ۱۳۸۵., کتابنامه: ص. [۲۴۷]., نمایه.
‏‫آقای تامپکینز در سرزمین عجایب، یا، داستان‌‌های c ، G‬‬، و h
/ نوشته‌ جرج گاموف, ‏‫عنوان اصلی: ‭Mr. Tompkins in wonder land: or stories of c, G. and h, 1939., نوشته‌ جرج گاموف؛ تصاویر از جان هوکهام؛ ترجمه پرویز ناصر
‏‫آلودگی هوا (راهبردهای ملی ، قوانین و مقررات)‬
/ تالیف و تدوین سعید متصدی‌زرندی., کتابنامه: ص. [۲۶۳].
‏‫آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران (سیاست‌ها و چالش‌ها)‬
‏‫/ نویسندگان نوشین آهنربای ...[و دیگران]‬, پشت جلد به انگلیسی:. ...Air and noise pollition in law of Iran, کتابنامه.
‏‫آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲‬
‏‫/ رضا منیعی،‌همکاران زینب امینی، داوود جعفری.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Statistics of higher education in Iran...
‏‫آمار توصیفی در علوم ورزشی : ‏‫همراه با کاربرد نرم‌افزار آماری SPSS‬‬
/ شهرام شفیعی، هشام رستمی., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: . Shahram Shafiee, Hesham Rostami. Descriptive statististics in sport scinces with spss‬, ‏‫کتابنامه: ص. [ ۲۰۳] - ۲۰۴ .‬
‏‫آمار واحتمال : ویژه آمادگی آزمون ورودی دوره دکتری(phd)‬
فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏‫آموزش اسکیس راندو و کروکی‬
‏‫/ آرتورامید آذری.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‭‭Arthur Omid Azari. A step- by- step guide to sketching & ‭‭‭rendering‭., ‏‫چاپ اول: ۱۳۸۵., ‏‫چاپ پنجم.‬, چاپ ششم : ۱۳۹۰ ., ‏‫عنوان روی جلد: آموزش اسکیس و راندو. ‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۵۶].‬, آرتورامید آذری
‏‫آموزش برنامه‌نویسی Android‬
‏‫/ مولفان [مارکو گارجنتا، ماسومی ناکامورا]‬, ‏‫عنوان اصلی : ‭Learning Android,2nd ed ,2014.‭‮‬, مولفان : مارکو گارجنتا ، ماسومی ناکامورا ؛ مترجم : آرمان اسد سنگابی
‏‫آموزش زبان کره‌ای :نکات دستوری مکالمات و اصطلاحات روزمره لغات کار‌بردی برای آزمون تاپیک.‬
/ نویسنده فرهاد خبازیان., فارسی- کره‌ای., ‏‫کتابنامه:ص .111.‬, نویسنده فرهاد خبازیان
‏‫آموزش سخنرانی موثر (چگونه سخن بگوییم تا اثر‌بخش باشد)‬‬‬
/ نویسنده نیک مورگان, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭Giving presentations : expert solutions to everydaychallenges, c2007.‬, نویسنده نیک مورگان؛ مترجم ابوذر کرمی.
‏‫آموزش شبکه‌های مصنوعی در SPSS
/ مولفان پروانه کمالی‌دهکردی، مینو نظیفی‌نایینی،‌ مهری کبیریان., کتابنامه : ص.۱۴۵-۱۴۷., پروانه کمالی دهکردی و همکاران
‏‫آموزش طراحی فضای سبز با Realtime landscaping pro: مطابق با استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور‬
/ ترجمه الهه کریمی، مهدی صفایی‌خرم، ساسان جعفرنيا., ‏‫این کتاب ترجمه شدهHelp نرم‌افزار Realtime landscaping pro است.‬‬
‏‫آموزش منحصر به فرد WINDOWS 8.1‬
‏‫/ مولفین مرضیه نصرالله تبارمیری،‌ لیلا بینش، سیده‌صغری حیات‌الغیبی.‬, ‏‫عنوان روی جلد: ‏‫آموزش منحصر به فرد Microsoft Windows 8.1 به همراه: ترفندهای کاربردی- کلیدهای میانبر ... ., مرضیه نصرالله تبار میری، لیلا بینش، صغری حیات الغیبی
‏‫آموزش موسیقی پیش‌خوانی کاری از مکتب‌خانه حجاز‮‬
‏‫/ تحقیق و پژوهش، تنظیم و اجرا تالیف اسدالله علی عسگری‌رنانی‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Teaching prelude music... کتابنامه, کتابنامه., تحقیق و پژوهش، تنظیم و اجرا تالیف اسدالله علی عسگری‌رنانی‬‏‫؛ همکاری بر آواشناسی حسن منصوری‬‌حبیب‌آبادی.‏‫؛ برای دفتر واحد موسیقی انجمن, مندرجات: ج.۱. پژوهش علمی و بازخوانی پیش‌واقعه‌های صد و پنجاه سال تعزیه ایران ( مکتب تعزیه اصفهان)
‏‫آموزش نرم‌افزار MATLAB‬
/ مولفان مجتبی کوشا، حسن شادکام‌انور., چاپ دوم: ۱۳۹۳(فیپا)., کوشا، مجتبی
‏‫آموزش و مربیگری ADHD‬
/ تألیف فرانسس پروات، ابیگیل لورینی, ‏‫عنوان اصلی: ADHD coaching : a guide for mental health professionals ,[2015‭]., ترجمه رمضان حسن‌زاده، معصومه نوذری، لیلا حبیب‌الله‌نتاج، حمیدرضا طالبی‌خارکشی، محمود طهماسب‌زاده، سیده‌زهرا ساداتی، نوشان رضائی‌فر... ., کتابنامه: ص. [۲۵۷ - ۲۷۳]., نمایه.
‏‫آموزش پیلاتس برای ناهنجاری‌های قامتی، بیماری‌ها و آسیب‌ها‮‬‏‫: راهنمای کاربردی‮‬‬‬
‏‫/ جین پترسون‮‬, ‏‫عنوان اصلی:Teaching Pilates for postural faults, illness, and injury : a practical guide, 2009. ‎‬, ‏‫واژه‌نامه. ‮‬, کتابنامه.
‏‫آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌ و زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌‎SAS
/ ح‍م‍ی‍درض‍ا ن‍واب‌پ‍ور., واژه‌نامه., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌., نمایه., ح‍م‍ی‍درض‍ا ن‍واب‌پ‍ور
‏‫آم‍ار: اص‍ول‌ و روش‍ه‍ا
‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ری‍چ‍اردا. ج‍ان‍س‍ون‌، گ‍وری‌ک‌. ب‍ات‍اچ‍اری‍ا, ‏‫عنوان اصلی : ‭Statistics : principles and methods,c2010.‬, چاپ قبلی: ارکان،۱۳۸۰., ‏‫واژه‌ن‍ام‍ه‌., ت‍ال‍ی‍ف‌ ری‍چ‍اردا. ج‍ان‍س‍ون‌، گ‍وری‌ک‌. ب‍ات‍اچ‍اری‍ا‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ت‍اح‌ م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌

صفحه‌ها