طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫آسیب‌شناسی ورزشی
‏‫آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌: دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ درباره اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍راس‍اس‌‎ DSM - IV - TR‬
‏‫آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌: دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ درباره اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ ب‍راس‍اس‌‎ DSM 5‬
‏‫آشنایی با تراشه‌های FPGA و زبان VHDL‬‬
‏‫آقای تامپکینز در سرزمین عجایب، یا، داستان‌‌های c ، G‬‬، و h
‏‫آلودگی هوا (راهبردهای ملی ، قوانین و مقررات)‬
‏‫آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران (سیاست‌ها و چالش‌ها)‬
‏‫آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲‬
‏‫آمار توصیفی در علوم ورزشی : ‏‫همراه با کاربرد نرم‌افزار آماری SPSS‬‬
‏‫آمار در روان‌شناسی و علوم رفتاری به همراه آموزش مقدماتی SPSS‬
‏‫آمار واحتمال : ویژه آمادگی آزمون ورودی دوره دکتری(phd)‬
‏‫آموزش اسکیس راندو و کروکی‬
‏‫آموزش برنامه‌نویسی Android‬
‏‫آموزش زبان کره‌ای :نکات دستوری مکالمات و اصطلاحات روزمره لغات کار‌بردی برای آزمون تاپیک.‬
‏‫آموزش سخنرانی موثر (چگونه سخن بگوییم تا اثر‌بخش باشد)‬‬‬
‏‫آموزش شبکه‌های مصنوعی در SPSS
‏‫آموزش طراحی فضای سبز با Realtime landscaping pro: مطابق با استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور‬
‏‫آموزش منحصر به فرد WINDOWS 8.1‬
‏‫آموزش موسیقی پیش‌خوانی کاری از مکتب‌خانه حجاز‮‬
‏‫آموزش نرم‌افزار MATLAB‬
‏‫آموزش و مربیگری ADHD‬
‏‫آموزش پیلاتس برای ناهنجاری‌های قامتی، بیماری‌ها و آسیب‌ها‮‬‏‫: راهنمای کاربردی‮‬‬‬
‏‫آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌ و زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌‎SAS
‏‫آم‍ار: اص‍ول‌ و روش‍ه‍ا

صفحه‌ها