طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫غزل روزگار ما: متولدین ۱۳۵۰ تا ۱۳۷۱‮‬
‏‫غلبه بر بی‌‌خوابی
‏‫غلبه بر عزت‌نفس پایین با CBT (درمان‌شناختی- رفتاری)
‏‫فارسی در عربی: تاثیر و نفوذ زبان و ادب فارسی در زبان و ادب عربی‮‬
‏‫فارسی عمومی
‏‫فالنامه شاه طهماسبی‮‬‮‬
‏‫فرهنگ آموزش و یادگیری: (یادگیری مشهود)
‏‫فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی انگلیسی - فارسی
‏‫فرهنگ اصطلاحات و اختصارات سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) به انضمام گیرنده‌های دستی GPS
‏‫فرهنگ توصیفی مهندسی سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی(GIS)‬
‏‫فرهنگ جامع بازی‌های واژگانی آکسفورد (از سیر تا پیاز بازی‌های واژگانی)
‏‫فرهنگ لغت ریاضی کاربردی (انگلیسی به فارسی) شامل نشانه ها، واژه ها و اصطلاحات خاص...
‏‫فرهنگ مصور هوا فضا
‏‫فرهنگ موضوعی فارسی-روسی روسی - فارسی‏
‏‫فرهنگ نفت انگلیسی- فارسی
‏‫فرهنگ و جامعه (۱۷۸۰-۱۹۵۰)‬
‏‫فرهنگ و جامعه(۱۷۸۰-۱۹۵۰)‬
‏‫فروغ فرزانگی: سیری درتطور ابعاد مختلف اندیشه‌های ایرانی
‏‫فعالیت ورزشی برای سالمندان: فعالیت ورزشی- انگیزه- ایمنی...‬
‏‫فقه تطبیقی (وصیت - ارث)
‏‫فلسفه اخلاق با رویکرد تربیتی‬
‏‫فلسفه علم‌شناختی‬
‏‫فلور ایران: تیره توت (Moraceae)
‏‫فلور ایران: تیره پنیرک (Malvaceae)‬

صفحه‌ها