طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫ISI به زبان ساده ‬
‏‫Java 9 برای برنامه نویسان‬
‏‫Lab VIEW برای همه ‬
‏‫MACI : ارزیابی بالینی شخصیت نوجوانان بر اساس آزمون MACI (پرسشنامه بالینی نوجوانان میلون) ...‬‬‬
‏‫Matlab2016 ‏ برای همه! (مهندس یار)
‏‫Matlab2016 ‏ برای همه! (مهندس یار)
‏‫NFC و RFID فناوریهای مدرن در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعات‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‏‫R در عمل تحلیل داده و ترسیم نمودارها‬
‏‫RFID دروازه‌ای به اینترنت اشیاء‬
‏‫matlab به زبان ساده‬‬‬‬
‏‫word در تحقیقات‬
‏‫آرامگاه دو بانوی عیلامی از خاندان شاه شوتور نهونته پسر ایندد دوره عیلام نو،‌مرحله ۳ ب (حدود ۵۸۵ تا ۵۳۹پ‌.م) نتایج ( کاوش در محوطه باستانی جوبجب،‌رامهرمز،‌خوزستان ۱۳۸۶)...‮‬
‏‫آرت نوو ( هنر نو)‬
‏‫آزادی و تاریخ‬
‏‫آزمایشگاه مجازی دینامیک سیالات محاسباتی با ANSYS, Fluent‬
‏‫آزمون پیشرفته ادارکی - بینایی فراستیگ « تشخیص و درمان»‬
‏‫آزمون‌های روان‌شناختی ۲‬
‏‫آزمون‌های پیشرفته استعداد تحصیلی
‏‫آسیب‌شناسی اجتماعی‮‬
‏‫آسیب‌شناسی بازار مسکن در ایران : بایدها و نبایدهای دخالت دولت در بخش مسکن
‏‫آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM-5 ‬
‏‫آسیب‌شناسی روانی بر اساس DSM-5 ‬ ویراست دوازدهم
‏‫آسیب‌شناسی روانی بر مبنای DSM - 5‬
‏‫آسیب‌شناسی روانی بر مبنای DSM - 5‬‬

صفحه‌ها