طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫ حقوق مدنی: شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد‬
‏‫/‏‫ عباس قاسمی‌حامد.‬‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Abbas Ghasemi Hamed. Droit civil des conditions essentieles‭ ... . کتابنامه به صورت پانویس چاپ سوم, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۵۵- ۲۶۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, ‏‫نمایه.‬, عباس قاسمی واحد
‏‫ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اح‍س‍اس‌ و ادراک‌‬
‏‫ / م‍ارگ‍ارت‌ م‍ات‍ل‍ی‍ن‌‬, ‏‫ ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‬‭‎Perception,c1983‬., ‏‫چاپ چهارم : ۱۳۸۶.‬, ‏‫ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.‎A4 - A1‬.‬
‏‫ شایعه‬
‏‫/ نویسنده ژان‌نوئل کاپفرر‬, ‏‫ عنوان اصلی: ‭Rumors : uses, interpretations and images , 1996., ‏‫ چاپ قبلی: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۸۰.‬
‏‫ شناخت اجتماعی و آموزش تعامل، راهنمای درمانگر
/ تالیف دیوید‌ل. رابرتس، دیوید‌ل. پن، دنیس‌ر. کامبس, ‏‫عنوان اصلی: Social cognition and interaction training (SCIT) : group psychotherapy for schizophrenia and other psychotic disorders clinician guide ,[2016]‮‬‎‏, واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. ۲۴۹ - ۲۵۷., تالیف دیوید ل. رابرتس، دیوید ل. پن، دنیس، ر. کامبس
‏‫ شگفتیهای علم‬
/ فیلیپ کلارک، لورا هاول، سارا خان, ‏‫ عنوان اصلی:‭ Mysteries & marvels of science., ‏‫ نمایه.‬, فیلیپ کلارک، لورا هاول، سارا خان‏‫؛ مترجم محمود سالک
‏‫ مراکز مشاوره دانشجویی: ‏‫کارکردها و استانداردها‮‬
‏‫/ پدیدآورندگان حمید یعقوبی، فریبا زرانی، حمید پورشریفی‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Hamid Yaghubi, Fariba Zarani, Hamid Poursharifi. University counseling centers: function & standards‮.‬
‏‫ نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل)‮‬
‏‫/ تالیف قهرمان عبدلی.‮‬, چاپ چهارم., ‏‫چاپ قبلی: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران : جهاد دانشگاهی، واحد تهران، دانشکده اقتصاد‏‫ ، ۱۳۸۶.‬‮‬ ([۱۴‏]، ۴۵۳ص)‬.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۴۵۱] - ۴۵۳.
‏‫ کتاب نرم‌افزار MRP‬
/ مهدی محسنیان‌راد., مهدی محسنیان‌راد
‏‫ کی ز مردن کم شدم‬
/ آنیتا مورجانی, ‏‫عنوان اصلی:‬‬ ‭Dying to be me : my journey from cancer, to near death, to true healing., آنیتا موریجانی
‏‫<الاصول= اصول>: مشتمل علی«تحریرالمعالم»و «اصطلاحات‌الاصول»‬
/‏‫ علی المشکینی‬, ‏‫عربی.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۵۱۱]- ۵۱۸؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬‬, ‏‫نمایه.‬, علی المشکینی‬ ؛ ‏‫؛ تحقیق السیدمرتضی سیدابراهیمی، محمدمهدی احسانی‌فر.‬
‏‫<التعلیقة= تعلیقة>‌الاستدلالیة علی‌العروةالوثقی‬
/‏‫ علی المشکینی‬, ‏‫عربی.‬, ‏‫, ‏‫, ‏‫کتابنامه.‬, ‏‫نمایه.‬, علی المشکینی‬‏‫؛ ‏‫تحقیق محمدحسین الداریتی‬
‏‫<الفقه= فقه>‌الماثور اصول ملتقاه من‌الکتاب والسنة باسلوب حدیث و نظم جدید‬
/‏‫ علی المشکینی‬, ‏‫عربی.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۵۵۹]- ۵۶۳؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, ‏‫نمایه.‬, علی المشکینی‬ ؛ ‏‫تحقیق محمدمهدی خوش‌قلب، جوادفاضل البخشایشی.‬
‏‫<المواعظ= مواعظ>‌العددیة (نصایح شمارشی)‬
/‏‫ [علی مشکینی]‬, فارسی - ‏‫عربی.‬, ‏‫, ‏‫کتابنامه. به صورت زیرنویس., ترجمه و تحقیق سیدمرتضی موسوی‌قافله‌باشی.‬
‏‫<الهادی= هادی> الی موضوعات نهج‌البلاغه‬
/‏ [علی مشکینی]. ؛ تحقیق موسسه نهج‌البلاغه. ؛ باهتمام محمدحسین درایتی., ‏‫عربی.‬, تحقیق موسسه نهج‌البلاغه ؛ باهتمام محمدحسین درایتی.
‏‫ACT به زبان ساده‬
/ تالیف راس هریس, ‏‫عنوان اصلی: ACT made simple : an easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy,c2009‭.
‏‫ACT‬ در عمل
/ تالیف پاتریشیا ا. باخ، دنیل‌ج. موران, ‏‫عنوان اصلی: ACT in practice : case conceptualization in acceptance & commitment‭ therapy, c2008. چاپ دوم, واژه‌نامه., کتابنامه: ص. ۳۶۹ - ۳۸۳., پاتریشیا باخ، دنیل ج. موران؛ ترجمه سارا کمالی، نیلوفر کیان راد
‏‫CBASP درمانی متمایز برای اختلال افسردگی مداوم‬
/تالیف جیمز پی. مککالو، الیزابت شرام، جی. کیم پنبرثی, ‏‫عنوان اصلی: ‭CBASP as a distinctive treatment for persistent depressive disorder, 2015., ترجمه کلثوم کریمی‌نژاد، محمدجواد بگیان‌کوله‌مرز، کامران یزدانبخش، مجتبی بختی.
‏‫C، چگونه برنامه بنویسیم؟‬
/ پاول دیتل، هاروی دیتل, ‏‫عنوان اصلی: .C++ : how to program, 8th ed, c2016‬
‏‫DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران ‬
/ تالیف استفانی دیلی... [و دیگران], ‏‫عنوان اصلی:‭DSM-5 learning companion for counselors, 2014., تالیف استفانی دیلی، کرمن گیل، شانون کارل، کیسی باریومینتون., نمایه. 
‏‫DSM-5 به زبان ساده‬
/ مولف جيمز موريسن, ‏‫عنوان اصلی: DSM- 5 made easy: the clinicianُs guide to diagnosis‮.‬
‏‫EQ چیست و چرا مهمتر از IQ است‬
/ نویسندگان تریویس برادبری و جین گریوز, ‏‫عنوان اصلی: ‭The emotional intelligence quick book: everything you need to know to put your EQto work., چاپ اول : ۱۳۸۷., چاپ دوم., چاپ چهارم: ۱۳۹۳.
‏‫GIS با رویکرد بصری‬‬‬‬
/ تالیف بروس‌ا. دیویس, ‏‫عنوان اصلی : ‭GIS : a visual approach, c2001., ‏‫عنوان روی جلد: ‏‫GIS با یک رویکرد بصری‬‬‬‬., واژه‌نامه., نمایه.
‏‫GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت منابع آب و حوضه‌های آبریز ‬‬
/ گردآوری [صحیح: ویراستار] جان لیون, ‏‫عنوان اصلی: GIS for water resources and watershed management, c2003‮.‬, کتابنامه. 
‏‫ICDL گواهینامه ‌بین‌المللی کاربری کامپیوتر (سطح دو) Ver 5.0 -2013‬‏‬‬
‏‫/ مولفان مهدی کوهستانی، وحیدرضا مدقق.‬, چاپ دوم،1392

صفحه‌ها