طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫ حقوق مدنی: شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد‬
‏‫ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اح‍س‍اس‌ و ادراک‌‬
‏‫ شایعه‬
‏‫ شناخت اجتماعی و آموزش تعامل، راهنمای درمانگر
‏‫ شگفتیهای علم‬
‏‫ مراکز مشاوره دانشجویی: ‏‫کارکردها و استانداردها‮‬
‏‫ نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل)‮‬
‏‫ کتاب نرم‌افزار MRP‬
‏‫ کی ز مردن کم شدم‬
‏‫<الاصول= اصول>: مشتمل علی«تحریرالمعالم»و «اصطلاحات‌الاصول»‬
‏‫<التعلیقة= تعلیقة>‌الاستدلالیة علی‌العروةالوثقی‬
‏‫<الفقه= فقه>‌الماثور اصول ملتقاه من‌الکتاب والسنة باسلوب حدیث و نظم جدید‬
‏‫<المواعظ= مواعظ>‌العددیة (نصایح شمارشی)‬
‏‫<الهادی= هادی> الی موضوعات نهج‌البلاغه‬
‏‫ACT به زبان ساده‬
‏‫ACT‬ در عمل
‏‫CBASP درمانی متمایز برای اختلال افسردگی مداوم‬
‏‫C، چگونه برنامه بنویسیم؟‬
‏‫DSM-5 برای متخصصان بالینی و مشاوران ‬
‏‫DSM-5 به زبان ساده‬
‏‫EQ چیست و چرا مهمتر از IQ است‬
‏‫GIS با رویکرد بصری‬‬‬‬
‏‫GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت منابع آب و حوضه‌های آبریز ‬‬
‏‫ICDL گواهینامه ‌بین‌المللی کاربری کامپیوتر (سطح دو) Ver 5.0 -2013‬‏‬‬

صفحه‌ها