طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫ای‍ران‌: روح‌ ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‌روح‌ و نه گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ دی‍گ‍ر‬ با میشل فوکو
‏‫/ م‍ی‍ش‍ل‌ ف‍وک‍و‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ‭‭‎Enfermement, psychiatrie, Prison‭. کتابنامه.به صورت زیر نویس‬, چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۰., چاپ سوم: ۱۳۸۳., چاپ پنجم: ۱۳۸۶., چاپ ششم: ۱۳۸۷., ‏‫چاپ هشتم:‌۱۳۹۱.‬, ‏‫چاپ نهم: ۱۳۹۲.‬, چاپ دهم: ۱۳۹۳., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏‫باد در درختان بید‮
/ نویسنده کنت گرهم, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌:. ‎The wind in the willows. the open road‬‮‬, ‏‫کتاب حاضر تحت عنوان "‬ب‍اد در م‍ی‍ان‌ ش‍اخ‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍د" با ترجمه ش‍اه‍ده‌ س‍ع‍ی‍دی‌‏‫ توسط نشر چشمه، کتاب ونوشه‏‫ در سال ۱۳۷۸ منتشر شده است.‮‬, نویسنده کنت گرهم‏‫؛ مترجم آرزو احمی
‏‫بازار بزرگ تبریز و بازارچه‌های پیرامونی آن در دویست سال اخیر ‮‬
‏‫/ پژوهش گروهی بنياد ايران‌شناسی‮‬, ‏‫کتابنامه. , پژوهش گروهی بنياد ايران‌شناسی‮‬؛ سرپرست طرح در شعبه آذربايجان شرقی محمود رنجبرفخری؛ ناظر طرح حميدرضا آريان‌فر‏‫؛ طرح، مقدمه، بررسی و تدوين نهايی حسن حبیبی, ‏‫کتابنامه.
‏‫بازارهای مالی پیشرفته؛ نظریه‌ها و کاربردها‬
‏‫/ تدوین و گردآوری بهروز لاری‌سمنانی.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۲۳۵] .‬
‏‫بازاریابی صنعتی‮‬
‏‫/ نویسنده میلیند فدتار‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Industrial marketing,2 nd ed.‎‬
‏‫بازمانده‌هایی از فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامی
/ ادوارد وسترمارک, واژه‌نامه., کتابنامه: ص.[۴۱۱]-۴۳۲., نمایه., ادوارد وسترمارک‏‫؛‌ ترجمه و تعلیقات علی بلوکباشی.
‏‫بازی ریپلی‬
‏‫/ پاتریشیاهای‌اسمیت‬, پاتریشیاهای‌اسمیت‬‏‫؛ ترجمه‌ شهریار وقفی‌پور
‏‫بازی‌های فکری برای دست‌های کوچک‬‬
/ نویسنده و تصویرگر تارو گومی, ‏‫عنوان اصلی : ‏‫‭ Taro Gomi's playful puzzles for little hands : more than 60 guessing games, twisty mazes, logic puzzles, and more!., 2013.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬, نویسنده و تصویرگر تارو گومی؛ مترجم نگار عجايبی.
‏‫بازی‌وارسازی: مفاهیم و کاربردها‮
‏‫/ تالیف مرضیه زرین‌بال‌ماسوله‮‬, ‏‫ص. ع. به انگلیسی:‭ Marzieh Zarinbal. Gamification concepts and applications., ‏‫واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. [۱۸۳] - ۱۸۶.‬, ‏‫نمایه.
‏‫بالزن‌ها‮‬
‏‫/ محمدرضا کاتب.‮‬, محمد رضا کاتب.
‏‫بایسته‌های آیین‌نگارش حقوقی و کیفری
/ مولف علی حمز‌ه‌پور, کتابنامه به صورت زیرنویس., مولف علی حمز‌ه‌پور‫؛ با مقدمه محمود عرفانی
‏‫بحرالانساب‮‬: شرح حال شیخ جام (ژنده‌پیل)، فرزندان و اعقاب وی تا قرن یازدهم‏‫
‏‫/ محمد حکیم‌جامی‌نامقی, ‏‫واژه‌نامه.‮, ‏‫کتابنامه: ص. [۳۲۵] - ۳۲۸., ‏‫نمایه. ‬, محمد حکیم‌جامی‌نامقی؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات رضا غوریانی
‏‫بحران‌های گردشگری و مدیریت مخاطرات در آسیا و اقیانوسیه‬
‏‫/[ ویراستاران برنت‌دبلیو ریچی، کوم کامپرانون ]‬‬‬, ‏‫عنوان اصلی: Tourism crisis and disaster management in the Asia-Pacific ,c2014‭., کتابنامه .
‏‫بخت پریشان‬‏‫
نویسنده جان گرین‏‫؛ مترجم مریم فرادی, چاپ سوم: 1394
‏‫بدبختی باشکوه‮‬
‏‫/ بوریس سیرولنیک‮‬, ‏‫عنوان اصلی: Un merveilleux malheur,1999.‎‬, واژه‌نامه., کتابنامه : ص. ۲۴۳ - ۲۶۱., نمایه., بوریس سیرولنیک؛ مترجم سهیلا صانع پور؛ ویراستار کیان فروزش
‏‫برخی بررسی‌ها پیرامون جهان‌بینی‌ها و جنبش‌های اجتماعی در ایران
/ نوشته احسان طبری, چاپ دوم, نوشته احسان طبری‏‫؛ مصصح عزیز‌الله علیزاده.
‏‫بررسی ماهیت قراردادهای پیمان و پیمانکاری EPC‬‬
/ رسول حمیدپور‌رازیان، محمد نوری., رسول حمیدپور‌رازیان، محمد نوری
‏‫بررسی مرمت در معماری‮
‏‫/ مولفین سیداحسان بلادی، علی غیاثوند، مهری احمدی‌گرکانی.‮, ‏‫کتابنامه: ص. 200., مولفین احسان بلادی، علی غیاثوند، مهری احمدی‌گرکانی
‏‫بررسی وضعیت تشیع و تصوف در دوره ایلخانان‬
‏‫/ تالیف سمیرا بهزادی.‬‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۰۳- ۲۱۱؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬
‏‫برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی‬
‏‫/ تالیف حمیدرضا رضوانی.‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Hamidreza Rezvani. Applied strategic planning., ‏‫چاپ چهارم.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۳۱۷] - ۳۲۶.‬
‏‫برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی‮‬
‏‫/ محمد يمنی‌دوزی‌سرخابی.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۳۱۳-۳۲۲. ‮‬
‏‫برنامه‌ریزی درسی در عصر پست‌مدرن‬
/ تالیف پاتریک اسلاتری, ‏‫عنوان اصلی: Curriculum development in the postmodern era, 2nd. ed, 2006.‎, کتابنامه: ص. [ ۴۸۱ ] - ۵۱۱.
‏‫برنامه‌ریزی فضایی و توسعه شهری (رویکرد انتقادی)
‏‫/ پیر کارلو پالرمو، داویده پونتزینی, ‏‫عنوان اصلی: Spatial planning and urban development : critical perspectives ,c2010, ‏‫چاپ قبلی: انتشارات نوروزی، ‫۱۳۹۶.‬(فیپا)., ‏‫کتاب حاضر اولین بار تحت عنوان " برنامه‌ریزی فضایی و توسعه شهری : دیدگاه‌های انتقادی" توسط انتشارات نوروزی در سال ۱۳۹۶ فیپا گرفته است., ‏‫کتابنامه:ص. ۳۰۱ -۳۳۹., ‏‫نمایه.
‏‫برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری‬
/ تالیف کرامت‌الله زیاری., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Keramatollah Ziari. Urban land use planning‭., چاپ قبلی: دانشگاه یزد ، ۱۳۸۱., چاپ هشتم ., کتابنامه: ص. ۱۸۵-۱۸۹؛ همچنین به صورت زیرنویس., تالیف کرامت الله زیاری

صفحه‌ها