طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‎۸۰۰۰۰۰۰۰۰ مردم چين
‎۸۱۴۹۰
‎۹ [نه] فعاليت که انسانهاي موفق متفاوت انجام مي‌دهند
‎۹ [نه] مقاله‌ي معماري
‎۹[نه] ماه انتظار، آبستني ومراقبت هاي قبل وبعداززايمان ،مواظبت نوزاد.وراههاي جلوگيري ازحاملگي
‎۹حمایت از نشانه‌های جغرافیایی
‎۹۰ [نود] روز نخست يک مدير:< استراتژي‌هاي کليدي موفقيت براي مديران جديد در تمام سطوح سازماني>
‎۹۹ [<نود و نه>]روش آسان براي افزايش خودباوري در فرزندانمان
‎۹۹ [نود و نه] گام تا ‎۱۰۰ [صد] سالگي
‎۹۹ [نودونه] ایده برای ارتقاء کیفیت زندگی
‎۹۹۹ [<نهصد و نود و نه>] طرح تزئيني
‎۹۹۹ پلان مسکونی در زمین های محدود بر اساس ضوابط و مقررات شهرداری
‎۹۹۹ پلان مسکونی در زمین‌های محدود بر اساس ضوابط و مقررات شهرداری
‎۹۹۹[نهصد و نود و نه] پلان مسکوني در زمين‌هاي محدود براساس ضوابط و مقررات شهرداري
‏خالی
‏۵۰ راهکار عملی برای ارتقاء تفکر تاملی در معلمان‬
‏‫ [بیست]۲۰ تغییر بزرگ جهان در سال ۲۰۵۰
‏‫ آرشیو و آرشیوداری: ‏‫مجموعه مقاله‌های نخستین همایش ملی آرشیوی( آرشیو برای همه)‮
‏‫ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
‏‫ از چاپخانه تا کتابخانه: مراحل کتاب‌نویسی، چاپ‌سپاری، کتابداری و کتابخوانی‬
‏‫ بنیادگرایی‬ : پیکار در راه خدا در یهودیت ، مسیحیت و اسلام
‏‫ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌‬
‏‫ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ک‍ارآم‍د س‍ای‍ت‌ وب‌‬
‏‫ جاوا، چگونه برنامه بنویسیم قابل استفاده برای Java SE9.Java SE8‬

صفحه‌ها