طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‎۹۹ [<نود و نه>]روش آسان براي افزايش خودباوري در فرزندانمان
نانسي کراليک؛ ترجمه ويدا لشگري فرهادي, عنوان اصلي: ;
‎۹۹ [نود و نه] گام تا ‎۱۰۰ [صد] سالگي
والتر بورتز؛ مترجم مسعود حاجي سيد حسيني فرد, عنوان اصلي: Dare to be 100, c1996 ;
‎۹۹ [نودونه] ایده برای ارتقاء کیفیت زندگی
نويسنده عليرضا جلالي فراهاني
‎۹۹۹ [<نهصد و نود و نه>] طرح تزئيني
1, طراح لوسي لمبريکس؛ مترجم سونيا رضاپور, عنوان اصلي: <2005 ,Graphic ornements> چاپ دوم: ‎۱۳۹۲ ;
‎۹۹۹[نهصد و نود و نه] پلان مسکوني در زمين‌هاي محدود براساس ضوابط و مقررات شهرداري
1, ابوالقاسم سيدصدر, چاپ چهارم: ‎۱۳۸۶ چاپ هفتم: ‎۱۳۸۹ ;
‏خالی
‏‫‬‭/ Sasan Baleghizadeh., ‏‫, ‏‫, ‏‫, ‏‫کتابنامه ص. ۱۸۲.‬
‏۵۰ راهکار عملی برای ارتقاء تفکر تاملی در معلمان‬
/ جرمین‌ال. تاگارت، آلفرد‌‌‌پی. ویلسون, ‏‫عنوان اصلی: Promoting reflective thinking in teachers : 50 action,2nd ed ,c2005‭‭‭‭., کتابنامه: ص. [۳۰۱] - ۳۱۸.
‏‫ [بیست]۲۰ تغییر بزرگ جهان در سال ۲۰۵۰
‏‫/ نویسندگان [صحیح : ویراستار] دانیل فرانکلین، جان اندرو, ‏‫نویسندگان دانیل فرانکلین، جان پارکر، شارلوت هوارد، باربارا بک، مارتین گایلز..., ‏‫مترجمان سعید ارکانزاده‌یزدی، کاوه شجاعی، فرزانه سالمی، آزاده یکتایی..., ‏‫عنوان اصلی:. Megachange : the world in 2050 ,2012, نویسندگان [صحیح : ویراستار] دانیل فرانکلین، جان اندرو‏‫؛ مترجمان سعید ارکانزاده‌یزدی...[ و دیگران].
‏‫ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
‏‫ / ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آزاد.‬, ج.1: چاپ نهم: 1384 ج.2: چاپ پنجم: 1384 واژه‌نامه . ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ : ص.[457] - 469, واژه‌نامه ., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ : ص.[۳۴۶] - ۳۵۵., ت‍ال‍ی‍ف‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آزاد.‬
‏‫ از چاپخانه تا کتابخانه: مراحل کتاب‌نویسی، چاپ‌سپاری، کتابداری و کتابخوانی‬
‏‫/ تالیف قاسم صافی.‬, ‏‫ ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭‭ Qasem Safi. From Print house to library: writing, printing... چاپ پنجم‬, چاپ پنجم., ‏‫این کتاب با عناوین "از چ‍اپ‌س‍پ‍اری‌ ت‍ا ک‍ت‍اب‍خ‍وان‍ی‌: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ چ‍اپ‌ و م‍راح‍ل‌ آم‍اده‌س‍ازی‌ ک‍ت‍اب‌ و م‍طب‍وع‍ات‌" و "از چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ت‍ا ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ روش‌ه‍ای‌ چ‍اپ‌ و آم‍اده‌س‍ازی‌ ک‍ت‍اب‌ و م‍طب‍وع‍ات‌" در سالهای مختلف منتشر شده است.‬, کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ۲۵۴؛ همچنین به صورت زیرنویس., تالیف قاسم صافی
‏‫ بنیادگرایی‬ : پیکار در راه خدا در یهودیت ، مسیحیت و اسلام
‏‫ / نویسنده کارن آرمسترانگ‬, ‏‫ عنوان اصلی : The battle for God , 2001‭‭., کارن آرمسترانگ ، ترجمه کیانوش حشمتی
‏‫ ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌‬
‏‫/ ن‍وش‍ت‍ه‌ اج‍ی‍ت‌‌ک‍م‍ار م‍وک‍ه‍رج‍ی‌‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Librarianship, its philosophy and history‬., ‏‫ نمایه.‬, نوش‍ت‍ه‌ آج‍ی‍ت‌‌ک‍م‍ار م‍وک‍ه‍رج‍ی‌‬‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اس‍دال‍ل‍ه‌ آزاد
‏‫ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ک‍ارآم‍د س‍ای‍ت‌ وب‌‬
‏‫/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ارک‌ ک‍ر‬, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎How to promote your web site effectively‬‭‭‬, ‏‫ واژه‌ن‍ام‍ه‌.‬, نوشته مارک کر؛ ترجمه نادر نقشینه
‏‫ جاوا، چگونه برنامه بنویسیم قابل استفاده برای Java SE9.Java SE8‬
/ پاول دیتل ، هاروی دیتل, ‏‫عنوان اصلی:Java how to program, 11st ed.‎
‏‫ حقوق مدنی: شرایط اساسی شکل‌گیری قرارداد‬
‏‫/‏‫ عباس قاسمی‌حامد.‬‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Abbas Ghasemi Hamed. Droit civil des conditions essentieles‭ ... . کتابنامه به صورت پانویس چاپ سوم, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۵۵- ۲۶۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.‬, ‏‫نمایه.‬, عباس قاسمی واحد
‏‫ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اح‍س‍اس‌ و ادراک‌‬
‏‫ / م‍ارگ‍ارت‌ م‍ات‍ل‍ی‍ن‌‬, ‏‫ ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‬‭‎Perception,c1983‬., ‏‫چاپ چهارم : ۱۳۸۶.‬, ‏‫ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.‎A4 - A1‬.‬
‏‫ شایعه‬
‏‫/ نویسنده ژان‌نوئل کاپفرر‬, ‏‫ عنوان اصلی: ‭Rumors : uses, interpretations and images , 1996., ‏‫ چاپ قبلی: نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۸۰.‬
‏‫ شناخت اجتماعی و آموزش تعامل، راهنمای درمانگر
/ تالیف دیوید‌ل. رابرتس، دیوید‌ل. پن، دنیس‌ر. کامبس, ‏‫عنوان اصلی: Social cognition and interaction training (SCIT) : group psychotherapy for schizophrenia and other psychotic disorders clinician guide ,[2016]‮‬‎‏, واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. ۲۴۹ - ۲۵۷., تالیف دیوید ل. رابرتس، دیوید ل. پن، دنیس، ر. کامبس
‏‫ شگفتیهای علم‬
/ فیلیپ کلارک، لورا هاول، سارا خان, ‏‫ عنوان اصلی:‭ Mysteries & marvels of science., ‏‫ نمایه.‬, فیلیپ کلارک، لورا هاول، سارا خان‏‫؛ مترجم محمود سالک
‏‫ مراکز مشاوره دانشجویی: ‏‫کارکردها و استانداردها‮‬
‏‫/ پدیدآورندگان حمید یعقوبی، فریبا زرانی، حمید پورشریفی‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Hamid Yaghubi, Fariba Zarani, Hamid Poursharifi. University counseling centers: function & standards‮.‬
‏‫ نظریه بازی‌ها و کاربردهای آن (بازیهای ایستا و پویا با اطلاعات کامل)‮‬
‏‫/ تالیف قهرمان عبدلی.‮‬, چاپ چهارم., ‏‫چاپ قبلی: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران : جهاد دانشگاهی، واحد تهران، دانشکده اقتصاد‏‫ ، ۱۳۸۶.‬‮‬ ([۱۴‏]، ۴۵۳ص)‬.‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۴۵۱] - ۴۵۳.

صفحه‌ها