طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی: شامل کلیه پرسش و پاسخ‌های کار و تامین اجتماعی...‬
‏‫مجموعه مقالات دومین همایش آموزش الکترونیکی ۲۰ و ۲۱ دیماه ۱۳۸۳‬
‏‫مجموعه کامل قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان در حقوق داخلی و اسناد بین‌المللی: و آراء‌ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌ قضاییه
‏‫مجموعه کامل محشای تحلیلی قانون حمایت خانواده (مصوب اول اسفندماه ۱۳۹۱) با اعمال تاثیر آخرین مقررات مصوب « قانون مجازات اسلامی » ،« قانون شوراهای حل اختلاف »، «قانون اصلاح قانون مالیت های مستقیم»، «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی»، «قانون اصلاح قانون آی
‏‫مجموعه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا و م‍ق‍الات‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ ب‍ه‌ س‍وم‍ی‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ ده‍م‌ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌ ۱۳۷۱‮‬
‏‫مجموعه‌ی مقالات همایش ملی مهندسی فرهنگی‭‬
‏‫محاسبه و ارزیابی ردپای آب
‏‫محشای قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱
‏‫محو خشونت علیه کودکان :کتابچه راهنمای قانونگذاران
‏‫محورهای توسعه دانش‌بنیان، چارچوب مفهومی و داده‌های ایران
‏‫محیط‌های رسوبی (از مدل رسوبی تا بازسازی شرایط محیطی)‬
‏‫مداخلات معنوی در روان‌درمانی کودک و نوجوان
‏‫مدارا با بیمار اسکیزوفرن‬
‏‫مدل تعالی سازمان EFQM 2013
‏‫مدلسازی پیامد به کمک نرم‌افزار Phast & Aloha
‏‫مدلی برای تحول در کسب و کار، دولت و جامعه‬: ADKAR ‬
‏‫مدل‌سازی سری‌های زمانی مالی با R‬‬
‏‫مدل‌سازی و کنترل ربات
‏‫مدل‌های رگرسیون لجستیک برای متغیرهایی با پاسخ ترتیبی‮‬
‏‫مدیران تاکتیک آفرین
‏‫مدیریت استراتژیک سازمان‌های بهداشت و درمان‮‬
‏‫مدیریت بازاریابی‬
‏‫مدیریت تحول با رویکرد همبالی
‏‫مدیریت دانش: کنکاشی در عوامل شکست‮‬

صفحه‌ها