طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‎۱۵۰۰ سئوال انتخابي ميکروبيولوژي، همراه پاسخ‌ها و ماخد
‎۱۵۱ فرمول داروسازي عکاسي
‎۱۶ مقاله تحقيقي به زبان عربي درباره سيبويه: کنگره جهاني بزرگداشت دوازدهمين سده درگذشت سيبويه دانشگاه شيرازاز ‎۷ تا‎۱۲ارديبهشت
‎۱۷ [هفده] اصل کار تيمي (ويژگي‌هاي يک همکار تيمي): <چگونه باشيم تا هر تيم کاري طالب ما باشد>
‎۱۷ [هفده] اصل کار تيمي: <چه کارکنيم که هر تيمي ما را بخواهد؟>
‎۱۷ [هفده] اصل کار گروهي
‎۱۷ [هفده] رمضان
‎۱۷ اصل کار تیمی
‎۱۷۵ [صد و هفتاد و پنج] مساله منطقي
‎۱۸ [هجده] مقاله در روان‌شناسی
‎۱۸۰ [صد و هشتاد] تمرین فوتبال
‎۱۹۸۴
‎۱۹۹۹، پیروزی بدون جنگ
‎۲ (دو) طرح نمونه بهزيستي درکشورهاي روبتوسعه
‎۲۰ [<بيست>] گام آزمون وکالت
‎۲۰ [بیست] تست برای شناخت خود
‎۲۰ سال مجموعه آزمون های طبقه بندی شده وکالت با پاسخ های تشریحی
‎۲۰ موردی که من درباره مرورگرها و وب آموخته ام
‎۲۰سال مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده ی موضوعی آیین دادرسی کیفری (براساس قانون مصوب‎۱۳۹۲) شامل سوالات
‎۲۰هزار فرسنگ زیر دریا
‎۲۰۰۰ [<دو هزار>]نکته از آلودگی‌های محیط زیست
‎۲۰۰۰ [<دو هزار>] تست اقتصاد کلان
‎۲۰۰۰ [<دو هزار>] سوال چهارگزینه‌ای <حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری>
‎۲۰۰۰ [<دو هزار>] سوال چهارگزینه‌ای آمار و احتمالات مهندسی: قابل استفاده رشته‌های مهندسی صنایع...

صفحه‌ها