طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

۱۴۰ ب‍ازی‌ ف‍ک‍ری‌ ب‍ا ب‍چ‍ه‌ه‍ا (از ت‍ول‍د ت‍ا ۳ س‍ال‍گ‍ی‌)
/ ج‍ک‍ی‌ س‍ی‍ل‍ب‍رگ‌, ‏‫عنوان اصلی:. ‭‭‎Brain games for babies, toddlers and twos‬, 2002, چاپ دهم چاپ اول: 1384, ‏‫, ج‍ک‍ی‌ س‍ی‍ل‍ب‍رگ‌ ؛ ترجمه آن‍اه‍ی‍ت‍ا آذری‌
۲۰۰ راه برای تقویت عزت نفس دختران
/ [ ویل گلنن], ‏‫عنوان اصلی: 200ways to raise a girl’s self-esteem : an indespensable guide for parents, teachers & other concerned caregivers, c1999.‎, کتاب حاضر تحت عنوان ''دختران با عزت‌ نفس: راه‌های پرورش عزت‌ نفس در دختران'' در سال ۱۳۸۷ توسط انتشارات نسل نواندیش منتشر شده است.
۲۱ درس برای قرن ۲۱
/ یووال‌نوح هراری, ‏‫عنوان اصلی: 21lessons for the 21st century‭,2018.‬‬, یووال نوح هرای، ترجمه سودابه قیصری
۲۲۲ [دویست و بیست و دو] قصه از دنیای حیوانات برای بچه‌ها
/ جمعی از نویسندگان ترک, جمعی از نویسندگان ترک؛ ترجمه‌ی داوود وفایی
۲۵ شغل ماشا فیلیپنکو
/ نویسنده ادوارد اوسپنسکی, ‏‫عنوان اصلی:.‭25 профессий Маши Филипенко, ‏‫عنوان به انگلیسی: ‭The 25 professions of Masha Filipenko., نویسنده ادوارد اوسپنسکی؛ مترجم سیده‌مهنا سیدآقایی‌رضایی؛ تصویرگر بکاترینا موراتوا.
۲۵۰ مساله‌ی جبر
/مولفان نصیر کریمی ...[و دیگران ], نصیر کریمی، نیما احمدی‌پور اناری، مرتضی ثقفیان، میثم عقیقی., چاپ پنجم(فاپا)., چاپ قبلی : فاطمی ، ۱۳۸۸ . (‌ عنوان فروست: منابع آموزشی برای المپیاد‌های علمی/ المپیاد ریاضی)., نصیر کریمی ...[و دیگران ]؛ سرویراستار یحیی تابش؛ مدیر اجرایی مجموعه حسین میرزایی؛ [برای] ناب، نخبگان جوان و استعدادهای برتر.‬
۲۵۰ مساله‌ی هندسه
/ مولفان نصیر کریمی ... [و دیگران], مولفان نصیر کریمی ، نیما احمدی‌پوراناری، مرتضی ثقفیان، میثم عقیقی., ‏‫چاپ سوم: ۱۳۹۱.‬, مولفان نصیر کریمی ،...{و دیگران}
۳۶۵ آزمایش علمی برای روزهای یک سال
/ گلن سینگلتن, ‏‫عنوان اصلی:...365‭ science experiments‭, عنوان دیگر: ۳۶۵ آزمایش علمی برای روزهای یک سال نجوم، زیست‌شناسی، شیمی، زمین‌شناسی..., گلن سینگلتن؛ برگردان نیلوفر پاکزاد افشار و لاله روزبان
۳۶۵ روز
/ نویسنده آیدا مهراد., واژه‌نامه.
۳۶۵ روش برای موفقیت زندگی
/ نویسنده دیویدلارنس پرستون, ‏‫ عنوان اصلی: ‏‫‬‭365 ways to be your own life coach‬‬, کتاب حاضیر نخستین‌بار تحت عنوان« ۳۶۵راه برای مدیریت بر خود : برنامه‌ریزی برای رشد فردی و حرفه‌ای- فقط با چند دقیقه در روز...» با ترجمه محمدجعفر کندی و خاطره فلاحی توسط انتشارات هنگام در سال ۱۳۸۸ منتشر شده است., نمایه. 
۴۰ تکنیک کارآمد و ضروری مشاوره
/ بردلی تی ارفورد, ‏‫عنوان اصلی:‭40 techniques every counselor should know,2nd ed ,2015., مترجمین صادق بای، رضا خاكپور، محبوبه بای، خديجه محبوبی، بی‌بی‌مريم مصدری., کتاب حاضر در سال ۱۳۹۵ با عنوان" تکنیکهای مشاوره‌ای ۴۰ تکنیک ضروری" و ترجمه مهدی عبدلی توسط انتشارات ابن‌سینا فیپا دریافت کرده است., واژه‌نامه.
۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی
/ [ پل نیشن], ‏‫عنوان اصلی: 4000essential english words , 2009‬‭‭.‬, [ پل نیشن]؛ مترجم حمیدرضا بلوچ.
۴۴۰ گام به سوی شکوفایی : جاده خوشبختی را چگونه طی کنیم؟
/‏‫ ترجمه و گردآوری زهره قربانی، مهتاب بیات‌ریزی, ‏‫چاپ دوم: 1396 پشت جلد به انگلیسی:Tayyab Rashid,Affroze Anjum.400 Ways to use VIAcharacter strengths.‎, کتابنامه:ص.[۱۲۴]., طیب رشید، افروز انجم؛ گردآوری و ترجمه زهره فربانی، مهتاب بیات ریزی
۴۷روش ساده جهت تقویت رابطه عاشقانه
/ نویسنده مارکو پتکوویچ, ‏‫عنوان اصلی:‭ 47 little love boosters for a happy marriage : connect and instantly deepen your bond no matter how busy you are, [2016]
۵۰ [پنجاه] ایده مهم درباره مغز که شما باید بدانید
محب کاستاندی؛ ترجمه محمدرضا فیاضی‌بردبار، آرش عسگری‌نوغانی, ‏‫عنوان اصلی: .ideas you really need to know : the human brain‎, 2013‬ ‏50 پنجاه ایده مهم درباره مغز که شما باید بدانید.
۵۰ استراتژی برتر برای تصمیم‌گیری بهتر
/ مایکل کروگروس، رومن چپلر, ‏‫عنوان اصلی: .‏‫ ‬Erfolgsmodelle‏50, ‏‫کتاب حاضر از متن انگلیسی با عنوان "The decision book : fifty models for strategic thinking" به فارسی برگردانده شده است.‮‬, کتاب حاضر اولین بار در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان "کتاب تصمیم‌گیری: الگوهایی برای بهتر فکرکردن" با ترجمه شهربانو کیامرادی توسط نسل نو اندیش و سپس در سالهای مختلف تحت عناوین گوناگون توسط مترجمان و ناشران متفاوت منتشر شده است., کتابنامه: ص. ۲۲۵ - ۲۲۷.
۵۰ نگرش برای تغییر زندگی
/ نویسنده رابرت آنتونی, ‏‫عنوان اصلی:‭‌ 50 ideas that can change your life ,C1982.‭‬‬, کتاب حاضر قبلا تحت عنوا« ۵۰ طرز فکری که می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد‏‫: برای تغییر زندگی شجاع باشید» توسط انتشارات هیرمند در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است.
۵۰۱ روش‌ عملی ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا از ت‍ول‍د ت‍ا ۱۸ س‍ال‍گ‍ی‌
راب‍رت‌‌دی‌. رم‍زی‌؛ ت‍رج‍مه ح‍س‍ن‌ ن‍ص‍ی‍رنیا, چاپ دوم: ۱۳۸۶ چاپ سوم: ۱۳۸۸. ‏چاپ چهارم : ۱۳۸۹. ‏چاپ ششم: ۱۳۹۲. ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‎501 ways to Boost your Child's self - Esteem, 2nd ed. c2003‭.
۵۷ [پ‍ن‍ج‍اه‌ و ه‍ف‍ت‌] درس‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌
ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ ق‍ری‍ب‌, چاپ سوم
۶.۲۲ MS-DOS [ام. اس. داس ۲۲/‎۶] به زبان ساده
[هربرت شيلد]؛ مترجم محمدحسين مختاراني, عنوان به انگليسي:MS-DOS ۶.۲۲ madee easy ;
۶۰ راهکار خواب راحت برای خانم‌ها و آقایان
/نویسنده ماری بوری, ‏‫عنوان اصلی: ‭60‭ tips sleep, کتاب حاضر قبلا با عنوان " ۶۰ نکته خواب " ترجمه گلی نژادی توسط انتشارات ثالث در سال ۱۳۸۷ منتشر شده است.
۷ Norton Utilities [نورتن يوتيليتيز هفت] به زبان ساده
نويسنده [جوزف ويکرت]؛ مترجم مجيد سماوي, بها: ‎۵۸۰۰ ريال. عنوان اصلي: .۷ The first Book of Norton Utilities چاپ قبلي: چرتکه، ‎۱۳۷۳. چاپ چهارم ;
۷.۰ WORD [ورد ۰/‎۷] تحت ويندوز ‎۹۵
سيلويا روساکوف؛ ترجمه و تاليف سيروس لرستاني؛ ويراستار هومن بهمنش, بها: ‎۷۵۰۰ ريال. عنوان روي جلد: ۹۵ .Microsoft words ۷.۰. for windows تحت ويندوز ‎۹۵. ;
۸ گام مدیریت موفق کلاس درس
/ جورج کاپالکا, ‏‫عنوان اصلی: 8steps to classroom management success : a guide for teachers of challenging students, c2009‭.

صفحه‌ها