طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

۱۴۰ ب‍ازی‌ ف‍ک‍ری‌ ب‍ا ب‍چ‍ه‌ه‍ا (از ت‍ول‍د ت‍ا ۳ س‍ال‍گ‍ی‌)
۲۰۰ راه برای تقویت عزت نفس دختران
۲۱ درس برای قرن ۲۱
۲۲۲ [دویست و بیست و دو] قصه از دنیای حیوانات برای بچه‌ها
۲۵ شغل ماشا فیلیپنکو
۲۵۰ مساله‌ی جبر
۲۵۰ مساله‌ی هندسه
۳۶۵ آزمایش علمی برای روزهای یک سال
۳۶۵ روز
۳۶۵ روش برای موفقیت زندگی
۴۰ تکنیک کارآمد و ضروری مشاوره
۴۰۰۰ واژه ضروری انگلیسی
۴۴۰ گام به سوی شکوفایی : جاده خوشبختی را چگونه طی کنیم؟
۴۷روش ساده جهت تقویت رابطه عاشقانه
۵۰ [پنجاه] ایده مهم درباره مغز که شما باید بدانید
۵۰ استراتژی برتر برای تصمیم‌گیری بهتر
۵۰ نگرش برای تغییر زندگی
۵۰۱ روش‌ عملی ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا از ت‍ول‍د ت‍ا ۱۸ س‍ال‍گ‍ی‌
۵۷ [پ‍ن‍ج‍اه‌ و ه‍ف‍ت‌] درس‌ ب‍رای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ح‍اف‍ظه‌
۶.۲۲ MS-DOS [ام. اس. داس ۲۲/‎۶] به زبان ساده
۶۰ راهکار خواب راحت برای خانم‌ها و آقایان
۷ Norton Utilities [نورتن يوتيليتيز هفت] به زبان ساده
۷.۰ WORD [ورد ۰/‎۷] تحت ويندوز ‎۹۵
۸ گام مدیریت موفق کلاس درس

صفحه‌ها