طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ب‍رای‌ ک‍س‍ب‌ درآم‍د
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ اری‍ک‌ پ‍ارس‍ل‍و، ک‍ارول‍ی‍ن‌ آل‍ن‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Learning for earning‬., نوشته اریک پارسلو، کارولین آلن؛ ترجمه ایرج صفا
ی‍ار ه‍م‌... در ک‍ن‍ار ه‍م‌
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍م‍ی‍د گ‍روگ‍ان‌, چ‍اپ‌ اول‌: س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۶۸. چاپ شانزدهم: 1393, ن‍وش‍ت‍ه‌ ح‍م‍ی‍د گ‍روگ‍ان‌؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ از س‍ی‍اوش‌ ذوال‍ف‍ق‍اری‍ان‌
ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‌ ع‍ل‍ف‌ ه‍رز ب‍ا چ‍ش‍م‌ان‍دازی‌ وی‍ژه‌ در ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
/ گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ن‍ص‍ور م‍ن‍ت‍ظری‌., ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎‭Mansoor Montazeri. Achievements in weed science‬ With ‭special attention to biological control., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
ی‍اوه‌ه‍ای‌ م‍د روز: ک‍ارب‍رد ن‍ادرس‍ت‌ ع‍ل‍م‌ در گ‍ف‍ت‍ار روش‍ن‍ف‍ک‍ره‍ای‌ پ‍س‍ام‍درن‌
/ آل‍ن‌ س‍وک‍ال‌ - ژان‌ ب‍رک‍ه‌ م‍ون‍ت‌, ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‭‭‎Fashionable nonsence postmodern, ... 1998‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
ی‍ق‍ه‌ س‍ف‍ی‍ده‍ا: ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍دن‍ی‌ در ای‍ران‌ ام‍روز
/ م‍ح‍م‍د ق‍وچ‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۳۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, م‍ح‍م‍د ق‍وچ‍ان‍ی‌
ی‍ه‍ودی‍ان‌، ج‍ه‍ان‌ و پ‍ول‌: ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ق‍وم‌ ی‍ه‍ود
/ ژاک‌ ات‍ل‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Les Juifs, Lemonde et L'argent: histoire economique de peuple juif, c2002‬. ‬, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [‎641‬]‎659 - ‬, نوشته ژاک آتالی ؛ ترجمه علی‌اصغر سرحدی
ی‍وه‍ان‌ گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌: پ‍در ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍اپ‌
/ م‍ای‍ک‍ل‌ پ‍ولارد, ‏ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Johann Gutenberg: master of modern printing, c2001‬.
ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍درس‌
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ طاه‍ری‌., چاپ دوم., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌., نوشته صدرالدین طاهری
ی‍ک‌ ع‍م‍ر در خ‍دم‍ت‌ دو ف‍ره‍ن‍گ‌ (گ‍زی‍ده‌ م‍ق‍الات‌)
/ ت‍ورج‌ ره‍ن‍م‍ا, ص‌. ع‌. ب‍ه‌آل‍م‍ان‍ی‌:‎Touradj Rahnema. Ein leben im dienste zweier Kulturen‬. ف‍ارس‍ی‌ - آل‍م‍ان‍ی‌, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
۱۰ - ICD [آی - سی- دی - ده] طبقه‌بندی بین‌المللی اختلالهای روانی و رفتاری: توصیفهای بالینی و رهنمودهای تشخیصی
سازمان جهاني بهداشت؛ ترجمه محمدرضا نيکخو، محي‌الدين غفراني و هاماياک آواديس يانس؛ با همکاري مالک ميرهاشمي و فرزانه سلطاني, عنوان اصلي: The ICD-10 Classification of mental and behavioural disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines اين کتاب در سال ‎۱۳۷۵ با ترجمه حسن توزنده جاني بوسيله انتشارات مرنديز نيز منتشر شده است کتابنامه ;
۱۰چیز که هر کودک مبتلا به اتیسم دوست‌دارد شما بدانید
/ تالیف الن نوتبوم, ‏‫عنوان اصلی:Ten things every child with autism wishes you knew , 2012‭., کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان" آرزوهای کودکان مبتلا به اوتیسم: ۱۰ نکته که هر کودک مبتلا به اوتیسم می‌خواهد شما بدانید" و نیز تحت عناوین "به من این‌گونه بیاموزید : ۱۰ نکته‌ی مهمی که کودک درخودمانده می‌خواهد شما بدانید" و "ده نکته که هر کودک اوتیسم می‌خواهد شما بدانید" ترجمه و منتشر شده است.
۱۰۰ پرسش و پاسخ درباره اختلال نقص توجه - بیش‌فعالی (ADHD) کودکان و نوجوانان
/تالیف راس دی ناس، فیرن لیونتال, ‏‫عنوان اصلی: ‭100 questions & answers about your child’s ADHD : from pre-school to college,2nd. ed,c2011., کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان "۱۰۰سوال و پاسخ درباره‌ی بیش فعالی فرزندتان ( از پیش‌دانشگاهی تا دانشگاه)" با ترجمه صرفناز باقری، علی فتحی و سوسن آقا‌سلطانی توسط " ندای شمس" در سال ۱۳۹۱ منتشر شده است., کتابنامه: ص. [۲۰۷] - ۲۱۴., واژه‌نامه.
۱۰۰+۱ پرسش و پاسخ پیرامون پوکی استخوان
/ مولف افشین طاهری‌اعظم، با همکاری فیزیوتراپیست غزال هاشمی‌زنوز
۱۰۱ تکنیک دیگر بازی‌درمانی
/ تالیف هیدی جرارد‌کادوسون، چارلز‌ای.‌شافر, ‏‫عنوان اصلی: ‭101 more favorite play the rapy techniques, 2001., کتاب حاضر قبلا تحت عنوان" برگزیده‌ای از روش‌های بازی‌درمانی" با ترجمه سوسن صابری و پریوش وکیلی توسط انتشارات آگه و ارجمند در سال ۱۳۸۲ منتشر شده است., کتابنامه., واژه‌نامه., نمایه.
۱۰۱ قانون بنیادی
/ هیو هی‌وود, ‏‫عنوان اصلی: .rules of thumb for low energy architecture‬ 101‬‬, ‏‫این کتاب قبلا تحت عنوان " ۱۰۱ قانون سرانگشتی برای کاهش انرژی در معماری "در سال ۱۳۹۴ منتشر شده است., ‏‫چاپ قبلی: افق بی‌پایان،‏‫ ۱۳۹۴.‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۲ - ۲۲۴ .‬, ‏‫نمایه., هیوهیوود؛ ترجمه ایران بهلولی
۱۰۱ گزاره بیومیمیکری در معماری
/ مولفین محمدهادی کابلی، الناز خندان., عنوان گسترده: صد و یک گزاره بیومیمیکری در معماری, مولفین محمد هادی کابلی، الناز خندان
۱۰۱بازی و فعالیت ویژه کودکان با طیف اختلالات اتیسم
/ نویسنده تارا دلانی, ‏‫عنوان اصلی:101‭ games and activities for children with autism, Asperger's, and sensory processing disorders, c2009.‬‬, واژه‌نامه. , نویسنده تارا دلانی؛ برگردان نرگس محمودی
۱۱۰ سال پیدایش و گسترش گروه صنعتی بهشهر
/ خاطرات اکبر لاجوردیان., ‏‫نمایه.‬
۱۱۰۰ تست اقتصاد خرد میانه (دکترا)
/تالیف عباسعلی ابونوری., کتابنامه: ص. ‏‫[۳۲۳].
۱۱۱ [صد و یازده ] قصه از دنیای حیوانات
/ جمعی از نویسندگان ترک, ‏‫عنوان اصلی:‌ .365gece masali, عنوان روی جلد: ۱۱۱ قصه از دنیای حیوانات:‌ برای بچه‌ها., جمعی از نویسندگان ترک ؛ مترجم داوود وفایی ؛ ویراستار حسین فتاحی
۱۲ اصل یاددهی - یادگیری در عمل (راهنمای عملی برای ایجاد پیوند بین تدریس و مغز انسان)
/رنیت ناملا‌کین...[و دیگران], ‏‫عنوان اصلی : ‭12 brain/mind learning principles in action : the fieldbook for making connections, teaching, and the human brain,2005.‬‬‬, مولفین:رنیت ناملا کین،جوفری کین،کارول مک‌کلینتیک،کارل کلیمک.
۱۴ قصه، ۱۴ معصوم: برای دبستانی ها
ج‌. ۱. ح‍ض‍رت‌ م‍ح‍م‍د(ص‌) .-ج‌. ۲. ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌) .-ج‌. ۳. ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌(س‌) .-ج‌. ۴. ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌(ع‌) .-ج‌. ۵. ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌) .-ج‌. ۶. ام‍ام‌ زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌(ع‌) .- ج‌. ۷. ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر(ع‌) .- ج‌. ۸. ام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍رص‍ادق‌(ع‌) .-ج‌. ۹. ام‍ام‌ م‍وس‍ی‌ک‍اظم‌(ع‌) .-ج‌. ۱۰. ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌) .-ج‌. ۱۱. ام‍ام‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌(ع‌) .-ج‌. ۱۲. ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ال‍ن‍ق‍ی‌(ع‌) .-ج‌. ۱۳. ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ع‍س‍ک‍ری‌(ع‌) .-ج‌. ۱۴. ام‍ام‌ م‍ه‍دی‌(ع‍ج‌) ., / ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ت‍اح‍ی‌, چاپ ششم, ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ت‍اح‍ی‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا دادگ‍ر؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍دی‌ ح‍ج‍وان‍ی‌

صفحه‌ها