طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫ادبیات و انقلاب [از آسیا تا امریکا]‮
‏‫ادبیات و انقلاب [نویسندگان آلمان]‬
‏‫اردک! خرگوش!‮‬
‏‫ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (رویکردی تعالی‌مدار)‬
‏‫ارزش‌های هنری‌فرهنگی درمعماری صنعتی عصارخانه‬
‏‫ارزیابی مرتع‬‬‬‬‬
‏‫ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا گزارش (۲۰۱۶)‬
‏‫ارزیابی پوسچر‬
‏‫ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‌ه‍ا‬
‏‫از نیستان و ... دیگرستان مجموعه داستان (داستان‌های دهه هفتاد)‬
‏‫از همان راهی که آمدی، برگرد‬‬
‏‫از ورامین تا آذرگشسب ( مجموعه ۱۳ سفرنامه)‬
‏‫استاندارد بین‌المللی ISO29990 خدمات یادگیری برای تحصیلات و آموزش غیر رسمی الزامات اساسی برای تامین‌کنندگان خدمات‬
‏‫استاندارد حسابرسی شماره ۵‬
‏‫استانداردهای بین‌المللی برای کار حرفه‌ای حسابرسی داخلی (استانداردها) به همراه آیین‌نامه‌ی اخلاقی حسابرسان داخلی‬
‏‫استراتژی مالی بنگاه‮‬
‏‫استراتژی‌های حل مسایل هندسه‮‬
‏‫اسطوره‌ی آفرینش در کیش مانی: با گفتارهایی درباره‌ی ادبیات و عرفان مانوی
‏‫اسلام و مسیر توسعه اقتصادی و انسانی
‏‫اشاره‌ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی (فلسفه و حکمت ۲)
‏‫اصطلاح‌نامه صنایع دستی و هنرهای سنتی: معماری‬
‏‫اصلاحات ارضی در ایران ۱۳۴۵ـ ۱۳۴۰‬
‏‫اصول بنیادی و مرجع کاربردی شبکه‌های عصبی( همراه با نمونه‌های کد به زبان MATLAB و ++C)‬
‏‫اصول بیمه و مدیریت ریسک

صفحه‌ها