طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

یادگیری و توسعه
/ تالیف کیتی بیورز، آندرو رئا, ‏‫عنوان اصلی: Learning and development practice , 2010‭., کتابنامه: ص. [۳۴۱] - ۳۴۴.
یادگیری و توسعه
/ تالیف کیتی بیورز، آندرو رئا, ‏‫عنوان اصلی: Learning and development practice , 2010‭.
یادگیری و عملکرد حرکتی «از اصول تا کاربرد»
/ ریچارد‌ ای. اشمیت، تیموتی‌دیی. لی, ‏‫عنوان اصلی: Motor learning and performance : from principles to application,5th ed,[2014‭]., واژه‌نامه., کتابنامه: ص.۳۹۱ - ۴۰۲.
یادگیری و عملکرد حرکتی رویکرد یادگیری مسئله‌دار
ريچارد. اي اشميت، کريگ. اي. ريسبرگ؛ ترجمه مهدي نمازي‌زاده، سيدمحمدکاظم واعظ موسوي, چاپ دوم: ‎۱۳۹۰ عنوان اصلي: <2004,Motor learning and performance,3rd.ed .> ترجمه‌ي ويراست قبلي کتاب حاضر قبلا تحت عنوان"<يادگيري حرکتي و اجرا: از اصول تا تمرين>" توسط همين ناشر در سال ‎۱۳۸۷ منتشر شده است. کتابنامه: ص. ۵۷۶ - ‎۵۸۸. ;
یادگیری و عملکرد حرکتی: رویکرد یادگیری مبتنی بر موقعیت
Motor learning and performance: a situation-based learning approach,4th ed,c2008
یادگیری و کنترل حرکتی
ريچارد اي. اشميت، تيموتي ديي. لي؛ ترجمه رسول حمايت‌طلب، عبدالله قاسمي, عنوان اصلي: کتابنامه ;
یادگیری و کنترل حرکتی
ريچارد اي. اشميت تيموتي ديي. لي؛ مترجمان رسول حمايت‌طلب، عبدالله قاسمي, عنوان اصلي: <2005 ,Motor control and learning : a behavioral emphasis,4th. ed> واژه‌نامه کتابنامه: ص. ۷۴۹ - ‎۷۹۳ ;
یادگیری و کنترل حرکتی
/ ریچارد ای. اشمیت٬ تیموتی‌دیی. لی, ‏‫عنوان اصلی: ‭Motor control and learning : a behavioral emphasis,4th. ed, 2005., ‏‫ترجمه‌ی ویراست قبلی کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان"م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ رف‍ت‍ار و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ح‍رک‍ت‍ی‌" و نیز تحت عنوان"کنترل و یادگیری حرکتی" منتشر شده است., چاپ اول : ۱۳۹۱ (فیپا)., چاپ دوم., واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. ۷۵۷-۸۰۰.‬, ریچارد ای. اشمیت، تیم.تی دیی. لی، مترجمان رسول حمایت طلب، عبدالله قاسمی
یادگیری و کنترل حرکتی
/‏‫ احمد نیک‌روان، رسول حمایت‌طلب.‬, واژ‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. ۳۵۵.
یادگیری و کنترل حرکتی "از دیدگاه روان‌شناسی عصبی"
نويسنده جورج سيج؛ مترجم حسن مرتضوي؛ ويراستار علمي محمدکاظم واعظ موسوي, عنوان اصلي: Motor learning and control: a neuropsychological approach ;
یادگیری و کنترل حرکتی از نظریه تا عمل
ويليام اچ ادواردز؛ ترجمه علي حيراني، محمد جهانگيري، امير وزيني‌طاهر, عنوان اصلي: . ;
یادگیری و کنترل حرکتی از نظریه تا عمل
/ویلیام اچ ادواردز, ‏‫‬‏عنوان اصلی: Motor learning and control : from theory to practice‭‭‭., نویسنده ویلیام اچ. ادواردز ترجمه علی حیرانی، محمد جهانگیری، امیر وزینی طاهر
یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران
شريل. اي. کاکر؛ مترجمان: بهروز عبدلي، محمدتقي اقدسي، حسن محمدزاده, پشت جلد به‌انگليسي: واژه‌نامه نمايه کتابنامه ;
یادگیری و کنترل حرکتی: نظریه‌ها و مفاهیم
مولفان فضل‌الله باقرزاده...[و ديگران], عنوان به انگليسي: < Motor Control and Learning: Theories and Consepts> واژه‌نامه کتابنامه: [۶۸۵]-‎۶۸۶ ;
یادگیری والیبال
تاليف کاترين بارث، ريچارد هيوچرت؛ ترجمه کيوان مهري، شلير حسيني, عنوان اصلي : عنوان روي جلد: <يادگيري واليبال: کتاب کار و تکنيک‌هاي پايه در واليبال> ;
یادگیری چگونه یاد گرفتن
/ نویسندگان جی.دی. نواک،‌ دی.بی. گوین, عنوان اصلی: .Learning how to learn , c1984, کتابنامه., نمایه.
یادگیری یادگیری
/‏‫ نویسنده دیبا شریعت.‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۳۷] - ۱۴۴.‬
یادگیری: گنج درون (نکته‌های برجسته)
ترجمه فاطمه فقيهي، علي رووف؛ ويراستار کبري بيات
یار پنهان: <چگونه مرد و زن درونمان بر روابط ما تاثیر می‌گذارند>
جان ا. سنفورد؛ ترمه فيروزه نيوندي, چاپ چهارم: ‎۱۳۸۸ چاپ دوم: ‎۱۳۸۷ عنوان اصلي: کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
یاری‌رسانی اثربخش: <تکنیک‌های مصاحبه و مشاوره>
نويسنده: باربارا اف. اوکان؛ مترجم: شهرام محمدخاني, عنوان اصلي: چاپ سوم: ‎۱۳۸۶ چاپ ششم (با ويرايش و بازنگري اساسي) کتاب حاضر نخستين‌بار تحت عنوان "تکنيکهاي مصاحبه و مشاوره" توسط همين انتشارات در سال ‎۱۳۸۲ منتشر شده است واژه‌نامه کتابنامه ;
یازده رساله در وحدت وجود
مکي ... [و ديگران]؛ ترجمه ناصر طباطبايي
یاس کبود
زهرا ناظمي‌زاده (جواهري حقيقي)
یاسمین
م. مودب‌پور
یاغی شن‌ها
/ نویسنده آلوین همیلتون, ‏‫عنوان اصلی: Rebel of the sands , 2016‭., نویسنده آلوین همیلتون ؛ مترجم حامد شانکی.

صفحه‌ها