طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

یادداشت‌های حافظ
یادداشت‌های روزانه: <صد و ده روز با سیمین بهبهانی> (۱۳۸۱ - ‎۱۳۹۳)
یادداشت‌های روزانه< نیما یوشیج>
یادداشت‌های روزهای تنهایی
یادداشت‌های شاهنامه (با اصطلاحات و افزوده ها)
یادداشت‌های پنج ساله
یادداشت‌های یک دیوانه و هفت قصه دیگر
یادداشت‌هایی درباره‌ی کافکا
یادمان صمد بهرنگی
یادنامه <پورداود: مجموعه مقالات درباره فرهنگ و تمدن ایرانی>>
یادنامه ابوالفضل بیهقی : مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی.مشهد،‎۲۱تا‎۲۵شهریور ‎۱۳۴۹
یادنامه دومین کنگره هزاره نهج‌البلاغه ۱۴۰۲-‎۱۳۶۱
یادنامه دکتر علی شریعتی به مناسبت چهلم او
یادنامه شادروان دکتر رضا نوربها (۱۳۸۹ - ‎۱۳۱۷)
یادنامه محمدبن موسی خوارزمی
یادنامه ناصر خسرو
یادنامه ناصرخسرو: مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی ناصرخسرو دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی ‎۲۳ تا ‎۲۸ شهریور ‎1353
یادنامه کنگره هزاره نهج‌البلاغه ۱۴۰۱-‎۱۳۶۰
یادنامه‌ی استاد رضا روزبه
یادگار زریران: متن پهلوی با ترجمه فارسی و آوانویسی لاتین و سنجش آن با شاهنامه
یادگار عشق و حرمان مدام
یادگار عمر
یادگار مهر
یادگار نامه دکتر سید امیر محمود انوار

صفحه‌ها