طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گ‍م‍اش‍ت‍گ‍ی‍ه‍ای‌ ب‍دف‍رج‍ام‌
گ‍ن‍ج‌ س‍خ‍ن‌: ش‍اع‍ران‌ ب‍زرگ‌ پ‍ارس‍ی‌گ‍وی‌ و م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آث‍ار آن‍ان‌
گ‍وس‍ت‍او ف‍ل‍وب‍ر
گ‍وه‍ر گ‍ران‍ب‍ه‍ا در م‍ات‍م‌ آل‌ع‍ب‍ا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: م‍ص‍ائ‍ب‌ ج‍ان‍س‍وز چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ و ش‍ه‍دای‌ ک‍رب‍لا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
گ‍وه‍ر گ‍ران‍ب‍ه‍ا در م‍ات‍م‌ آل‌ع‍ب‍ا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: م‍ص‍ائ‍ب‌ ج‍ان‍س‍وز چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ و ش‍ه‍دای‌ ک‍رب‍لا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
گ‍وژپ‍ش‍ت‌ ن‍ت‍ردام‌: وازمرالدا دختر کولی
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ و ب‍اغ‍ی‌ ف‍رام‍وش‌ ش‍ده‌ از س‍ال‌ ۱۴۹۲ م‍ی‍لادی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر
گ‍ی‍اه‍ان‌ و ج‍ان‍وران‌
گ‍ی‍ل‍ه‌ گ‍پ‌
یا انسان پیروز خواه شد؟ حقیقت وافسانه در سیاست جهانی
یا این یا آن
یا مرگ یا تجدد (دفتری در شعر و ادب مشروطه)
یائسگی و سلامت روان
یاد آر ز شمع مرده یاد آر: <کارنامه نقد و تحلیل و گزیده اشعار <علی‌اکبر دهخدا>
یاد استاد: در رثای استاد امیر ناصر کاتوزیان
یاد ایام: <مجموعه خاطرات استاد سید محمود صانعی مهری از روند ایجاد، رشد و بالندگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
یاد دادن برای یاد گرفتن
یاد صادق چوبک
یادادشت‌هایی درباره‌ی سینماتوگراف
یادبود نامه صادق هدایت ، بمناسبت ششمین سال درگذشت او با همکاری جمعی ازشاعران و نویسندگان و هنرمندان معاصر و دوستداران دیگر صادق
یادبگیریم که آرام باشیم و توجه کنیم: <کتابی برای بچه‌های پرجنب‌وجوش>
یادبگیریم: " چگونه بر خود مسلط شویم "
یادداشت ها و اندیشه ها از مقالات ،نقدها و اشارات

صفحه‌ها