طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گ‍م‍اش‍ت‍گ‍ی‍ه‍ای‌ ب‍دف‍رج‍ام‌
/ ح‍س‍ن‌ ن‍ظری‌ (غ‍ازی‍ان‍ی‌), ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۱ ت‍وس‍ط ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رد ام‍روز ب‍ص‍ورت‌ ج‍ل‍دی‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌, حسن نظری(غازیانی)
گ‍ن‍ج‌ س‍خ‍ن‌: ش‍اع‍ران‌ ب‍زرگ‌ پ‍ارس‍ی‌گ‍وی‌ و م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ آث‍ار آن‍ان‌
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍ا, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌, ت‍ال‍ی‍ف‌ ذب‍ی‍ح‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍ا
گ‍وس‍ت‍او ف‍ل‍وب‍ر
/ ل‍ن‍ارد ج‍ی‌. دی‍وی‍س‌, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌‎European writers, Vol. 7‬ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌‎Gustave Flaubert‬اس‍ت‌., ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۷۵ - ۸۴., نمایه., لنارد جی،دیویس ؛ مینومشیری.
گ‍وه‍ر گ‍ران‍ب‍ه‍ا در م‍ات‍م‌ آل‌ع‍ب‍ا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: م‍ص‍ائ‍ب‌ ج‍ان‍س‍وز چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ و ش‍ه‍دای‌ ک‍رب‍لا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌, چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: آداب‌: ۱۳۸۰, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, مولف غلامعلی امینی شهرستانی
گ‍وه‍ر گ‍ران‍ب‍ه‍ا در م‍ات‍م‌ آل‌ع‍ب‍ا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌: م‍ص‍ائ‍ب‌ ج‍ان‍س‍وز چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ و ش‍ه‍دای‌ ک‍رب‍لا ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌
/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌, چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: آداب‌: ۱۳۸۰, چاپ چهارم : ۱۳۸۵, ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ام‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌
گ‍وژپ‍ش‍ت‌ ن‍ت‍ردام‌: وازمرالدا دختر کولی
/ ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ه‍رداد ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌, چاپ سوم, ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍وس‍ط م‍ت‍رج‍م‍ان و ن‍اش‍ران م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌., ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ه‍رداد ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ش‍ه‍رام‌ رج‍ب‌زاده‌.
گ‍ی‍اه‍ان‌ داروی‍ی‌
1, [ان‍درو ش‍وال‍ی‍ه‌]؛مولف، مترجم[صحیح:‌مترجم] جلال عباسیان., قسمت اعظم ‏‫کتاب حاضر ترجمه‌ کتاب "Herbal remedies, c2007 " است
گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ و ب‍اغ‍ی‌ ف‍رام‍وش‌ ش‍ده‌ از س‍ال‌ ۱۴۹۲ م‍ی‍لادی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر
/ ج‍ی‌. ای‌. ه‍رن‍ان‍دز ب‍رم‍ی‍و، ج‍ی‌. ل‍ئ‍ون‌, عنوان اصلی: Neglected Crops: 1492 from a different perspective, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Neglected crops: 1492 from a different prespective, c1994‬., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ و ج‍ان‍وران‌
/ ن‍وش‍ت‍ه‌ رزی‌ س‍ی‌م‍ن‌, ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: .‎Discovering plants and animals‬ چاپ چهل و یکم, ن‍وش‍ت‍ه‌ رزی‌ س‍ی‌م‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ن‌ ن‍ص‍ی‍رن‍ی‍ا.
گ‍ی‍ل‍ه‌ گ‍پ‌
/ گ‍ردآوری‌ و ن‍گ‍ارش‌ ف‍ری‍دون‌ ن‍وزاد, ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍ی‍ل‍ه‌گ‍ب‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ گ‍ی‍ل‍گ‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۴۸۷] - ۴۸۹؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌, 1
یا انسان پیروز خواه شد؟ حقیقت وافسانه در سیاست جهانی
( نوشته ) اريش فروم ‎۰ترجمه عزت الله‎۰ فولادوند, عنوان اصلي ۰ May man prevail an inouiry into the faxts adn fixtio ns of foreign policy ;
یا این یا آن
/سورن کیرکگور, چاپ دوم, ‏‫نمایه. ‬, سورن کیرکگور ؛ ‏‫ترجمه صالح نجفی.‬
یا مرگ یا تجدد (دفتری در شعر و ادب مشروطه)
ماشاءالله آجوداني, کتابنامه ;
یائسگی و سلامت روان
/ نویسنده سپیده عبدلی‌کوتیانی.
یاد استاد: در رثای استاد امیر ناصر کاتوزیان
با اصلاحات و اضافات با همراهی انجمن حقوق شناسی ایرانیان, به اهتمام تهمورث بشیریه
یاد صادق چوبک
به کوشش علي دهباشي, پشت جلد به انگليسي:Ali Dehbashi. In the Memory of Sadeq Chubak عنوان روي جلد: صادق چوبک کتابنامه ;
یادادشت‌هایی درباره‌ی سینماتوگراف
روبر برسون؛ با مقدمه ژ.م.گ. لوکلزيو ؛ ترجمه‌ي بهرنگ صديقي, عنوان اصلي: اين کتاب با ترجمه اکبر عليزاده توسط نشر ماکان در سال ‎۱۳۸۲ نيز منتشر شده است ;
یادبگیریم که آرام باشیم و توجه کنیم: <کتابی برای بچه‌های پرجنب‌وجوش>
نويسندگان کاتلين جي.ناديو، الن بي.ديکسون؛ مترجم حميد عليزاده؛ ويراستاري گروه علمي رشد, عنوان اصلي: .2004,Learning to slow down and pay attention : a book for kids about ADHD> ,3rd ed> ;
یادبگیریم: " چگونه بر خود مسلط شویم "
نوشته ار. اسپرينگر؛ ترجمه ساعد زمان, عنوان اصلي به فرانسه:Comment Acquerir la Maitrise totale de soi ;

صفحه‌ها