طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

‏‫آموزش سخنرانی موثر (چگونه سخن بگوییم تا اثر‌بخش باشد)‬‬‬
/ نویسنده نیک مورگان, ‏‫عنوان اصلی: ‭‭Giving presentations : expert solutions to everydaychallenges, c2007.‬, نویسنده نیک مورگان؛ مترجم ابوذر کرمی.
‏‫آموزش طراحی فضای سبز با Realtime landscaping pro: مطابق با استاندارد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور‬
/ ترجمه الهه کریمی، مهدی صفایی‌خرم، ساسان جعفرنيا., ‏‫این کتاب ترجمه شدهHelp نرم‌افزار Realtime landscaping pro است.‬‬
‏‫آموزش منحصر به فرد WINDOWS 8.1‬
‏‫/ مولفین مرضیه نصرالله تبارمیری،‌ لیلا بینش، سیده‌صغری حیات‌الغیبی.‬, ‏‫عنوان روی جلد: ‏‫آموزش منحصر به فرد Microsoft Windows 8.1 به همراه: ترفندهای کاربردی- کلیدهای میانبر ... ., مرضیه نصرالله تبار میری، لیلا بینش، صغری حیات الغیبی
‏‫آموزش موسیقی پیش‌خوانی کاری از مکتب‌خانه حجاز‮‬
‏‫/ تحقیق و پژوهش، تنظیم و اجرا تالیف اسدالله علی عسگری‌رنانی‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی:‭ Teaching prelude music... کتابنامه, کتابنامه., تحقیق و پژوهش، تنظیم و اجرا تالیف اسدالله علی عسگری‌رنانی‬‏‫؛ همکاری بر آواشناسی حسن منصوری‬‌حبیب‌آبادی.‏‫؛ برای دفتر واحد موسیقی انجمن, مندرجات: ج.۱. پژوهش علمی و بازخوانی پیش‌واقعه‌های صد و پنجاه سال تعزیه ایران ( مکتب تعزیه اصفهان)
‏‫آموزش نرم‌افزار MATLAB‬
/ مولفان مجتبی کوشا، حسن شادکام‌انور., چاپ دوم: ۱۳۹۳(فیپا)., کوشا، مجتبی
‏‫آموزش و مربیگری ADHD‬
/ تألیف فرانسس پروات، ابیگیل لورینی, ‏‫عنوان اصلی: ADHD coaching : a guide for mental health professionals ,[2015‭]., ترجمه رمضان حسن‌زاده، معصومه نوذری، لیلا حبیب‌الله‌نتاج، حمیدرضا طالبی‌خارکشی، محمود طهماسب‌زاده، سیده‌زهرا ساداتی، نوشان رضائی‌فر... ., کتابنامه: ص. [۲۵۷ - ۲۷۳]., نمایه.
‏‫آموزش پیلاتس برای ناهنجاری‌های قامتی، بیماری‌ها و آسیب‌ها‮‬‏‫: راهنمای کاربردی‮‬‬‬
‏‫/ جین پترسون‮‬, ‏‫عنوان اصلی:Teaching Pilates for postural faults, illness, and injury : a practical guide, 2009. ‎‬, ‏‫واژه‌نامه. ‮‬, کتابنامه.
‏‫آم‍ار ک‍ارب‍ردی‌ و زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌‎SAS
/ ح‍م‍ی‍درض‍ا ن‍واب‌پ‍ور., واژه‌نامه., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌., نمایه., ح‍م‍ی‍درض‍ا ن‍واب‌پ‍ور
‏‫آم‍ار: اص‍ول‌ و روش‍ه‍ا
‏‫/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ری‍چ‍اردا. ج‍ان‍س‍ون‌، گ‍وری‌ک‌. ب‍ات‍اچ‍اری‍ا, ‏‫عنوان اصلی : ‭Statistics : principles and methods,c2010.‬, چاپ قبلی: ارکان،۱۳۸۰., ‏‫واژه‌ن‍ام‍ه‌., ت‍ال‍ی‍ف‌ ری‍چ‍اردا. ج‍ان‍س‍ون‌، گ‍وری‌ک‌. ب‍ات‍اچ‍اری‍ا‏‫؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ت‍اح‌ م‍ی‍ک‍ائ‍ی‍ل‍ی‌
‏‫آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌‮‬
‏‫/ ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د ال‍م‍اس‍ی‌.‬, ‏‫چ‍اپ‌ س‍وم‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹.‮‬ چاپ سیزدهم 93, ‏‫چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰.‮‬, ‏‫چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۸۲.‮‬, ‏‫چاپ هشتم: پاییز ۱۳۸۸.‮‬, ‏‫ چاپ نهم:۱۳۸۹.‬, ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۲۴۷ - ۲۴۸.‮‬
‏‫آناتومی بالینی اسنل ۲۰۱۲‬
/ ریچارد‌اس. اسنل, ‏‫عنوان اصلی: ‭Clinical anatomy by regions, 9th ed. 2012., مترجم همکار جلد دوم محمدحسن کریم‌فر و مترجم همکار جلد سوم کاوه قلعه‌گلاب است., چاپ دوم., نمایه.
‏‫آينده‌پژوهی دولت الكترونیک
‏‫/ تالیف سیدسعیدرضا عاملی., ‏‫واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه:ص.۱۸۵., ‏‫نمایه., تالیف سعیدرضا عاملی., واژه نامه نمایه کتابنامه: ص. [185] - 204
‏‫آیرودینامیک موشک تاکتیکی‬
ج.2. عناوین کلی.-, ‏‫/ [ ویراستار مایکل‌‬ج. همش، نیلسن، جک نورمن], ‏‫عنوان اصلی:.Tactical missile aerodynamics ,1986‭‬‭‮‬, ‏‫عنوان روی جلد: آیرودینامیک موشک‌های تاکتیکی: عناوین کلی.‬, ‏‫کتابنامه.‬
‏‫آیین دانشجویان ۱۳۲۳-۱۳۲۴‬: نخستین نشریه دانشجویی دانشگاه تهران‏
‏‫/ به کوشش و با پیشگفتار محمد توکلی‌طرقی.‬, ‏‫پشت جلد لاتینی شده : ‭Ayin-i danishjuyan..., به کوشش و با پیشگفتار محمد توکلی‌طرقی
‏‫ابزارهای ارزیابی و تغییر فرهنگ سازمانی
‏‫/ ترجمه و تالیف ایرج سلطانی., ‏‫کتابنامه.
‏‫ابزارهای ریاضی در فیزیک پایه ۱‬
/ سیدوحید موسوی., کتابنامه: ص. [۲۲۳] - ۲۲۴., وحید موسوی, چاپ دوم: 1397
‏‫ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد‮‬
‏‫/ یدالله دادگر.‮‬, ‏‫پشت جلد به انگلیسی: Yadollah Dadgar. Basic dimensions in ethics and economics.‎‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۲۷۹ - ۲۹۸.‮‬, ‏‫نمایه.‮‬, یداله دادگر
‏‫اثر مرکب‮‬
‏‫/ نویسنده دارن هاردی‮‬, ‏‫عنوان اصلی: The Compound effect : multiplying your success, one simple step at a time ,c2010‭. چاپ بیست و دوم: 1398, عنوان روی جلد: اثر مرکب ایجاد تحولی شگفت‌انگیز در زندگی درآمد و موفقیت شما...‮‬, هاردی، دارن؛ مترجمان اکبر عباسی، شاهین بیات
‏‫احساس من به تو: گزیده شعرهای امروز جهان‬
/ گزیده اشعار ایده‌آ ویلارینیو, ‏‫کتاب حاضر گردآوری و ترجمه از منابع مختلف است.‬
‏‫اختلال خواندن‮‬‏‫: راهنمای عملی تشخیص و درمان‮
‏‫/ تالیف زینب میهن‌دوست.‬, واژه‌نامه., ‏‫کتابنامه: ص. ۱۲۵ - ۱۳۳.
‏‫ادبیات و انقلاب [از آسیا تا امریکا]‮
‏‫/ یورگن روله‮‬, ‏‫کتاب حاضر برگزیده و ترجمه بخشی از کتاب ".Literatur und revolution; die schriftsteller und der kommunismus" است.‮‬‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۳۷۹] - ۳۹۰., ‏‫نمایه.‮‬, یورگن روله‮‬‏‫؛ ترجمه علی‌اصغر حداد
‏‫ادبیات و انقلاب [نویسندگان آلمان]‬
‏‫/ یورگن روله‮, ‏‫کتاب حاضر برگزیده و ترجمه بخشی از کتاب ".Literatur und revolution; die schriftsteller und der kommunismus" است.‮‬, ‏‫چاپ قبلی: نشر نی‏‫، ۱۳۹۱.‬‮‬, ‏‫کتابنامه: ص. ۳۰۷-۳۱۸.‬, نمایه., یورگن روله‮‏‫؛ ترجمه علی‌اصغر حداد
‏‫اردک! خرگوش!‮‬
‏‫/ مولف امی روزروسنسال و تام لیچتنهلد‮, فارسی- انگلیسی., ‏‫عنوان اصلی: Duck! Rabbit!.‎‬, مولف امی روزروسنسال و تام لیچتنهلد‮‏‫؛ مترجم بهاره محبی
‏‫ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی (رویکردی تعالی‌مدار)‬
/ غلامرضا شمس‌مورکانی، سمیرا میرزاپور., واژه‌نامه., کتابنامه: ص. ۱۸۸ - ۱۸۹., نمایه.

صفحه‌ها