طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گسترش اسلام
جان دان؛ ترجمه مهدی حقیقت خواه.
گسترش اسلام در جهان
محمد شيرازي؛ ترجمه علي کاظمي, کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گسترش بازارهاي مالي و رشد اقتصادي
محمود ختايي؛ همکاران: مرتضي چيني‌چيان...[وديگران]
گسترش جنگ به اروپا
ميروس لاونينسيک؛ ترجمه قاسم کبيري, عنوان اصلي: .How war might spread to Europe کتابنامه: ص. [۱۴۵] - ‎۱۵۶ ;
گسترش عملکرد کيفيت
ترجمه و اقتباس رضا برادران کاظم‌زاده، مهدي بشيري, اين کتاب با استفاده از کتاب "Advanced QFD: linking technology to market and company needs" تهيه گرديده است کتابنامه ;
گسترش نقش رهبري ژاپن در آسيا
گردآوري و تنظيم علي بشردوست، محمد واردي, ص . ع به انگليسي :.Ali Bashardoost, Mohammad Varedi. Developing Japan,s Leading role in Asia ;
گسترش و تقويت فرهنگي زبان فارسي
نوشته‌هرمز ميلانيان, بر اساس طرح مولف براي شوراي عالي فرهنگ و هنر در سال ‎۱۳۴۷ ;
گسترش يک آيين ايراني در اروپا
المار شورتهايم؛ ترجمه‌ي نادرقلي درخشاني؛ با پيوست‌هايي از ابوالقاسم پرتواعظم...[و ديگران], عنوان ديگر: <گسترش آيين مهر در امپراتوري روم> کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گسترش کاربرد کامپيوتر در آموزش و پرورش: چشم‌اندازها، روشها و موضوعات
جانتان اندرسن، با همکاري نارانگ بون مي ... [و ديگران]؛ ترجمه داوود حسيني‌نسب, بها: ‎۱۱۰۰ ريال. عنوان اصلي: .Developing computer use in education: guide lines,, trends and issues کتابنامه: ص. [۱۱۴] - ‎۱۱۶ ;
گسترشگاه گونه وي‌ول و تيپولوژي آن در ايران (Quercus libani)
1, از محمد فتاحي, کتابنامه: ص. ۶۹-‎۷۱ ;
گستره اسطوره
گفتگوهاي محمدرضا ارشاد با ابوالقاسم اسماعيل‌پور ... [و ديگران], چاپ دوم ;
گستره اقتصاد اسلامي
گردآورنده حسن سبحاني, عنوان به انگليسي: واژه‌نامه کتابنامه ;, حسن سبحانی
گستره تاريخ و ادبيات
(نوشته) يعقوب آژند (و ديگران), کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گستره حمایت قانون از نهاد خانواده
تاليف خليل شهنائي, کتابنامه: ص. ۱۶۳ - ‎۱۶۵؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
گستره شريعت
مولف عبدالحسين خسروپناه؛ تدوين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها؛ ويراستاران محمد جواد شريفي، حميده انصاري
گستره فرهنگی و مرزهای تاریخی ایران زمین
ناصر تکميل همايون, عنوان اصلي: Nasser Takmil Homayoun. Cultural Domain and historical boundaries of Iran Zamin کتابنامه: ص. [۷۹] - ‎۸۶. چاپ دوم:‎۱۳۸۰ ;
گستره مالي و ساختار بودجه‌اي ايران (الگوي منابع و مصارف)
علي‌اکبر شبيري‌نژاد, بها: ‎۷۵۰۰ ريال. کتابنامه: ص. [۲۲۳] - ‎۲۲۵ ;
گستره محبت
نسرين قديري (کافي), اين کتاب در سال ‎۱۳۸۶ توسط انتشارات آسيم در ‎۵۲۷ ص. منتشر شده است.(چاپ شانزدهم) ;
گستره و محدوده ی جامعه شناسی هنر و ادبیات
برگردان و ويرايش فيروز شيروانلو, واژه نامه. ;
گستره ورزشهاي ملي ايران
تاليف کاظم کاظميني
گسست‌های اندوهبار: <روان‌رنجوری و بحران اجتماعی>
ميشل بن‌سايق و ژرار اشميت؛ مترجم حميد نوحي, عنوان اصلي: <2003 Les passions tristes : souffrance psychique et crise sociale, C> ;
گسکر: <شهر مدفون شده در جنگل هفت‌دغنان صومعه‌سرا>: (مجموعه مقالات گزارش فصل دوم)
به کوشش ولي جهاني, پشت جلد به انگليسي: ... Gaskar: The Buried City in کتابنامه: ص. ‎۳۹ ;

صفحه‌ها