طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گلستان سخن: دريچه اي به آسمان معارف قرآن، حديث و ادبيات شيرين فارسي
پژوهش و تدوين عليرضا نريماني, کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ‎۳۲۸ ;
گلستان سعدي
با مقابله متن تصحيح شده فروغي و قريب و طبع روسيه، بانضمام تعليقات و حواشي و شرح لغات باهتمام محمدجواد مشکور, کتاب هاي اهدايي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۸۰۷
گلستان سعدي
با مقابله متن تصحيح شده فروغي و قريب و طبع روسيه، بانضمام تعليقات و حواشي و شرح لغات باهتمام محمدجواد مشکور
گلستان سعدي
1, (نوشته) مصلح الدين سعدي شيرازي.نقاشي: تجويدي
گلستان سعدي
1, به تصحيح محمدعلي فروغي؛ خط رسول مرادي ؛ مقدمه محمدعلي اسلامي ندوشن؛ ترجمه انگليسي صرابو کرواتي, انگليسي - فارسي ;
گلستان سعدی
بخط ياقوت مستعصمي.بکوشش بدري آتاباي
گلستان سعدی
تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي, چاپ هفتم، ‎۱۳۸۴ چاپ هشتم: ‎۱۳۸۷ کتابنامه: ص. [۸۰۶] - ‎۸۱۵ ;
گلستان سعدی
پس از مقابله هفت نسخه خطي و ده نسخه چاپي.به کوشش نورالله ايرانپرست, کتابنامه :ص.[پنج] - هفت ;
گلستان سعدی
با استفاده از نسخ تصحيح شده محمدعلي فروغي (ذکاءالملک) و عبدالعظيم قريب
گلستان سعدی بر اساس نسخه‌ی تصحیح‌شده محمدعلی فروغی
با مقدمه، شرح، توضيحات، تعليقات از منوچهر دانش‌پژوه, چاپ سوم: ‎۱۳۸۷ کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گلستان سوره‌ها
محمدحسين جعفري, کتابنامه چاپ پانزدهم: ‎۱۳۸۹ ;
گلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی
از روي نسخه تصحيح شده عبدالعظيم قريب
گلستان منظوم
اثر غلامعلي ساکتخو متخلص بساکت
گلستان نام (چگونه اسامي زيبا انتخاب کنيم)
1, تاليف و گردآوري مرضيه يعقوبي, چاپ پنجم، ‎۱۳۷۸ ;
گلستان هنر
1, تاليف قاضي ميراحمدبن شرف‌الدين حسين منشي قمي؛ بتصحيح و اهتمام احمد سهيلي خوانساري, چاپ چهارم : ‎۱۳۸۳ چاپ اول: بنياد فرهنگ ايران: ‎۱۳۵۲ ;
گلستان ويران: (<مروري برآسيب پذيري خانواده>)
مولفان: اکبررشيدي، مجيد حسيني, کتابنامه: ص. ۱۱۴ - ‎۱۱۶ ;
گلستان گلستانه: <مرقع آقا سيد علي اکبر گلستانه، از گنجينه کتابخانه مجلس>
1, [مرقعات علي‌اکبر گلستانه]؛ به کوشش احسان‌الله شکراللهي؛ مقدمه محمدحسين عطارچيان
گلستان، براي دبيرستانها
با تصحيح و مقدمه محمدعلي فروغي, واژه‌نامه ;
گلسنگ شناسي
تاليف: مهرو حاجي منيري, واژه نامه نمايه کتابنامه: ص. ۱۷۷ - ‎۱۸۳, مهرو حاجی منیری
گلسنگ‌ها
ویلیام پورویس؛ ترجمه مهرو حاجی منیری., واژه‌نامه.
گلشن امارت
مولف: نور محمد نوري
گلشن حقيقت
حسين نصر؛ مقدمه، ترجمه و توضيح انشاءالله رحمتي, عنوان اصلي: واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۴۳۵] - ‎۴۴۲؛ همچنين به صورت زيرنويس ;

صفحه‌ها