طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گیاه‌شناسی دارویی
تاليف احمد امامي، علي آهي, پشت جلد به انگليسي: Medical bothany چاپ دوم واژه‌نامه کتابنامه: ص. ۵۱۳ - ‎۵۱۴ ;
گیاه‌شناسی پایه
احمد قهرمان, مندرجات: ج.‎۱.<تشريح و ريخت شناسي اندامهاي رويشي و عمل آنها در گروههاي بزرگ جهان گياهي>.-- ج.‎۲. <تشريح و ريخت شناسي اندامهاي زايشي و عمل آنها درگروههاي بزرگ جهان گياهي..>.-- ج.‎۳. <سامانه هاي رده بندي گياهان سيستماتيک نهاندانگان...>, ص. ع. به انگليسي: چاپ يازدهم: ‎۱۳۸۵ ج.‎۳. (چاپ اول: ‎۱۳۸۵) چاپ سيزدهم: ‎۱۳۸۸؛ چاپ چهاردهم: ‎۱۳۸۹ ج. ‎۲ (چاپ پانزدهم: ‎۱۳۹۱) ;
گیاه‌شناسی کشاورزی: (گیاه‌شناسی عمومی و سیستماتیک گیاهی)
مولف مهدي محمدي, پشت جلد به انگليسي: Mehdi Mohamadi. Botany کتابنامه: ص. ۵۶۳ - ‎۵۶۵ ;
گیاه‌پالایی و زیست‌فناوری
/ ترجمه و تدوین اسد معصومی‌اصل، آمنه آریایی‌نژاد., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Phytoremediation and biotechnoligy., کتابنامه., معصومی اصل، اسد
گیتا< (بهگود گیتا)>
ترجمه محمد علي موحد, عنوان روي جلد: <گيتا ( بهگود گيتا) سرود خدايان> با مقدمه اي درباره <مباني فلسفه و مذاهب هند> چاپ سوم: ‎۱۳۸۵ ;
گیتا، بهگودگیتا
ترجمه محمدعلي موحد, ص. ع. به انگليسي:....Mohammad Ali Movahhed. Bhagvadgita ;
گیرنده شناخته نشد
کاترین کرسمن تیلور؛ مترجم بهمن دارالشفایی
گیسو
مژگان مقيمي
گیلاس و آلبالو فیزیولوژی، تولید و مصرف
تاليف ا. دي. وبستر، ان. اي. لوني؛ ترجمه حسين نعمتي، امير عبداله‌زاده, عنوان به انگليسي: Cherries: Crop physiology, Production and Uses کتابنامه ص. [۴۹۵] - ‎۵۱۹ ;
گیلان
کريم کشاورز, کتابنامه: ص.[۱۴۹] - ‎۱۵۲ . ;
گیلان از آغاز تا انقلاب مشروطیت
نوشته محمد تقي مير ابوالقاسمي, کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گیلان در جنبش مشروطیت
ابراهيم فخرائي, چاپ سوم:‎۱۳۷۱ ;
گیلان در عصر آهن
محمدرضا خلعتبري, کتابنامه : ص. ۳۲۰ - ‎۳۲۸ ;
گیلان در گذرگاه زمان
(نوشته) ابراهيم فخرائي, کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گیلان و آذربایجان شرقی ، نقشه ها و اسناد و مردمشناسی
(نوشته) مارسل بازن (و) کريستيان بر مبرژه.باهمکاري اصغر گرمسيري واصغر کريمي.ترجمه مظفر امين فرشچيان, عنوان به فرانسه: ....Gilan et Azerbayjan oriental کتابنامه:ص.۲۰۵ - ‎۲۱۳. ;
گیله مرد
بزرگ علوي, چاپ چهارم: ‎۱۳۸۵ ;
گیله‌بانو
منيژه آرمين, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گیلگمش
جون لندن؛ ترجمه اکرم پدرام‌نيا, عنوان اصلي: <2003 ,Gilgamesh> ;
گیوم آپولینر در آیینه‌ی آثارش
پاسکال پيا؛ ترجمه‌ي محمدعلي سپانلو, عنوان اصلي: . کتاب حاضر با عنوان "<آپولينر در آئينه آثارش>" نيز منتشر شده است. ;
گ‍ام‍ی‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌ (۱)
/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د م‍رت‍ض‍وی‌ ... [و دی‍گ‍ران‌]., مولفان محمد مرتضوی،‌ علیرضا نجف‌زاده،‌ محمدجواد عنایتی‌راد و حسین سیدموسوی., ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۲۳] - ۲۲۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌., تالیف: محمد مرتضوی، علیرضا نجف زاده، محمد جواد عنایتی راد و حسین سید موسوی؛ ویراستار محمد حسین پژوهنده
گ‍ان‍دی‌: زن‍دان‍ی‌ ام‍ی‍د
/ ج‍ودی‍ت‌ ب‍راون‌, ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Gandhi: Prisoner of Hope‬.
گ‍ذر از "ب‍ح‍ران‌ ۶۷" (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ رژی‍م‌ ع‍راق‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌"
/ اث‍ری‌ از دف‍ت‍ر س‍ی‍اس‍ی‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌, ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: گ‍ذر از ب‍ح‍ران‌ ۶۷: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ه‍ش‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‌ ج‍ن‍گ‌., دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

صفحه‌ها