طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزیده جهانگشای جوینی
به‌کوشش يدالله شکري, عناوين ديگر کتاب: "<جهانگشاي جويني>" و "<تاريخ جهانگشاي جويني>" کتابنامه: ص.[۱۶] - ‎۱۷؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
گزیده جوامع الحکایات و لوامع الروایات
(نوشته) سديد الدين محمدعوفي.به کوشش : جعفر شعار, واژه نامه. ;
گزیده حدیقه الحقیقه
سروده مجدودبن آدم سنائي؛ گزينش و توضيح علي‌اصغر حلبي, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزیده حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه
از ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنوي؛ انتخاب و شرح از احمد خاتمي, عنوان ديگر: گزيده حديقه سنايي عنوان عطف: گزيده حديقه الحقيقه ;
گزیده حکایات و اشعار گلستان سعدی
تصحيح از روي نسخه محمدعلي زرعي؛ همراه باترجمه انگليسي آنها از ادوارد رهاتسک؛ به‌کوشش محمود حکيمي, پشت جلد به‌انگليسي:E. Rehatsek. Gulistan of Sadi فارسي - انگليسي ;
گزیده حکمت‌نامه پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم به زبان فارسی- عربی
/محمدی ری‌شهری, فارسی - عربی., کتابنامه به صورت زیرنویس., محمدی ری‌شهری ؛ تلخیص مرتضی خوش‌نصیب، با همکاری جمعی از پژوهشگران
گزیده حیات سیاسی و فکری امامان شیعه
/ رسول جعفریان., کتاب حاضر برگزیده‌ای از کتاب" حیات سیاسی و فکری امامان شیعه" است., کتابنامه:ص.[۳۸۱]-۴۰۰؛ همچنین به صورت زیرنویس., رسول جعفریان
گزیده خواجوی کرمانی
گردآورنده محمدرضا علي قلي‌زاده, بها: ‎۱۷۰۰ ريال. عنوان روي جلد: گزيده غزليات خواجوي کرماني. ;
گزیده داستانهاي مثنوي (اثر مولوی)
انتخاب يزدانبخش قهرمان؛ ويراستار و شارح لغات پرويز اتابکي, شماره ثبت در پایگاه قدیم:۱۲۴, ب‍ه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ی‍زدان‍ب‍خ‍ش‌ ق‍ه‍رم‍ان‌؛ وی‍راس‍ت‍ار و ش‍ارح‌ ل‍غ‍ات‌ و اص‍طلاح‍ات‌ پ‍روی‍ز ات‍اب‍ک‍ی‌
گزیده در اخلاق و تصوف
ابونصر طاهربن محمد الخانقاهي؛ به کوشش ايرج افشار, چاپ دوم ;
گزیده دیدگاه‌های دکتر احمدی‌نژاد
تهيه و تدوين حوزه مشاوران جوان رياست جمهوري, کتابنامه ;
گزیده رباعیات عطار نیشابوری "مختارنامه"
گزينش و گزارش: رضا اشرف‌زاده, کتابنامه: ص. [۲۰۴] - ‎۲۰۵ ;
گزیده رسائل اخوان الصفا
ترجمه و توضيح علي‌اصغر حلبي, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزیده زیباشناسی هگل (فلسفه و حکمت ۳)
/ محمود عبادیان., ویراست قبلی: ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر جمهوری اسلامی ایران‏‫، ۱۳۸۶.‬, کتابنامه: ص. ۱۱۵ - ۱۱۶., محمود عبادیان
گزیده سرودهای ریگ‌ودا: قدیمیترین سند زنده مذهب و جامعه هندو
باپيشگفتار تاراچند، به تحقيق و ترجمه و مقدمه محمدرضا جلالي نائيني, ص.ع. به انگليسي:...Selected hymns of Rg - Veda: The oldest living واژه‌نامه کتابنامه بصورت زيرنويس ;
گزیده سیاست نامه
انتخاب و توضيح جعفر شعار, عنوان به انگليسي:.... Gozide-Ye Siyasat -Name ;
گزیده شعر معاصر ایران = Naser feyz cagdas Iran siiri antolojisi
/[گردآورنده] انجمن شاعران ایران, ترکی - فارسی
گزیده شعر معاصر ایران =Seleccion de poesia contemporanea irani
/ترجمه به اسپانیایی فریبا گورگین, ص. ع. به اسپانیایی: Seleccion de poesia contemporanea irani
گزیده شعر معاصر ایران: ترجمه به فرانسه
/ ترجمه به فرانسه از غلامرضا ذات علیان، سعید شهرتاش.
گزیده شعرها و گفتگو از فروغ فرخزاد
عنوان عطف: <گزيده اشعار> عنوان روي جلد: <فروغ فرحزاد: گزيده شعرها و يک گفتگو> ;
گزیده شیمی معدنی (‎۱)
ترجمه و گردآوري ناصر صفري، مصطفي محمدپور اميني, کتابنامه: ص.[‎۲۲۵] ;
گزیده علم اخلاق اسلامی
مهدي نراقي؛ جلال‌الدين مجتبوي, عنوان روي جلد: <علم اخلاق اسلامي (گزيده): ترجمه کتاب جامع السعادات> کتابنامه به‌صورت زيرنويس. ;

صفحه‌ها