طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزیده اشعار حدیقه سنایی غزنوی
تصحيح و توضيح و مقابله از احمد رنجبر, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزیده اشعار خاقانی
انتخاب و شرح عباس ماهيار, واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۲۳۷] - ‎۲۴۰ ;
گزیده اشعار خاقانی
انتخاب و شرح عباس ماهيار, واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۲۲۷] - ‎۲۳۱ چاپ دهم: ويرايش دوم ;
گزیده اشعار خاقانی شروانی
گزينش و گزارش رضا اشرف‌زاده, کتابنامه: ص. [۲۳۸] - ‎۲۳۹ ;
گزیده اشعار خاقانی شروانی ( افضل‌الدین بدیل‌بن علی نجار ) ( ۵۲۰ - ‎۵۹۵ ه. ق)
با مقدمه و شرح لغات ترکيبات و معني ابيات به کوشش ضياءالدين سجادي
گزیده اشعار رودکی
پژوهش و شرح جعفر شعار، حسن انوري, عنوان ديگر: گزيده اشعار رودکي سمرقندي ص. ع. و مقدمه به‌انگليسي: (Jafar She'ar, Hassan Anvari. Gozide ye ash'are Rudaki (a selection of Rudaki poems چاپ دهم: ‎۱۳۸۹ کتابنامه ;
گزیده اشعار شل سیلورستاین
ترجمه احمد پوري, عنوان اصلي: ;
گزیده اشعار منوچهری دامغانی
انتخاب و توضيح احمدعلي امامي افشار, ص. ع. لاتيني‌شده:Ahmad Ali Emami Afshar: Gozideh-ye Ashar-e Manuchehri ;
گزیده اشعار ناصرخسرو
انتخاب و شرح جعفر شعار, چاپ يازدهم ;
گزیده اشعار( صد بند) تاگور
[رابیند رانات تاگور]؛ ترجمه ابراهیم پورداود؛ به قلم محمدمحیط طباطبایی؛ به اهتمام مجید جهانی.
گزیده اوپه‌نیشدها
ترجمه رضازاده‌شفق با مقدمه و حواشي و فهرست لغات, ص. ع. به انگليسي:....A selection of thirteen Upanishads واژه‌نامه. کتابنامه: ص. [‎۵۰۲] ;
گزیده تاریخ بلعمی
نگارش ابوعلي محمدبن محمد بلعمي؛ به انتخاب و شرح رضا انزابي‌نژاد, عنوان ديگر: "<تاريخ طبري>" ص. ع. لاتيني‌شده: Gozide-ye Tarikhe Bal'ami ;
گزیده تاریخ بیهقی: "خزانه حجت" همراه با شرح، توضیحات و معانی لغات
تاليف احمد حسيني کازروني, کتابنامه: ص. [‎۱۹۷]؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
گزیده تاریخ تهران
عبدالحجه حسيني‌بلاغي, نمايه ;
گزیده تاریخ هنر ایران
/ مهتاب رفیعی، هستی بشروتنی، پری‌ناز حسینی., کتابنامه: ص. ۳۷۴-۳۷۵.
گزیده تذکره‌الاولیاء
نوشته شيخ فريدالدين عطار نيشابوري (حدود ۵۴۰-‎۶۱۸ ه.ق) به‌کوشش محمد استعلامي, ص.ع. به انگليسي:..Farid-al-Din Attar of Nishabur. Gozid-ye Tazkerat-al ;
گزیده ترانه‌های شل سیلوراستاین
ترجمه عليرضا برادران, منردجات: ج. ‎۱ <پاهاي کثيف> .-- ج. ‎۲ <عاشقانه‌ها.>, فارسي - انگليسي. ص. ع. به انگليسي: < The collected ballads of Shel Silverstein .> ج.‎۱(چاپ هجدهم : ‎۱۳۸۸). ج.‎۲(چاپ نوزدهم : ‎۱۳۸۸). ;
گزیده تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار
تاليف رشيدالدين ابوالفضل ميبدي؛ بکوشش رضا انزابي‌نژاد, کتابنامه: ص. ۲۷۸ - ‎۲۷۹ ;
گزیده جاته‌که: <داستانهای تولد و زندگیهای پیاپی بودا>
ترجمه حسين اسماعيلي؛ سرايش اشعار از محمد جلالي‌چيمه, عنوان اصلي به فرانسه: Choix de Jataka: extraits des vies anterreures du Bouddha کتابنامه به صورت زيرنويس انتشارات هرمس وابسته به <موسسه شهر کتاب> ;
گزیده جامعه شناسی ویژه دوره کارشناسی
آنتونی گیدنز، با همکاری کارن بردسال؛ ترجمه حسن چاوشیان

صفحه‌ها