طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزیده اشعار حدیقه سنایی غزنوی
گزیده اشعار خاقانی
گزیده اشعار خاقانی
گزیده اشعار خاقانی شروانی
گزیده اشعار خاقانی شروانی ( افضل‌الدین بدیل‌بن علی نجار ) ( ۵۲۰ - ‎۵۹۵ ه. ق)
گزیده اشعار رودکی
گزیده اشعار شل سیلورستاین
گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری، با مقدمه‌ای اجمالی پیرامون زندگانی، آثار، افکار و گزیده کتابشناسی شاعر
گزیده اشعار منوچهری دامغانی
گزیده اشعار ناصرخسرو
گزیده اشعار و گزیده غزل ترانه‌های زن امروز ایران: همامیر افشار، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، مریم حیدرزاده و...
گزیده اشعار( صد بند) تاگور
گزیده اوپه‌نیشدها
گزیده ای از آثار نیوگرامشی
گزیده تاریخ بلعمی
گزیده تاریخ بیهقی: "خزانه حجت" همراه با شرح، توضیحات و معانی لغات
گزیده تاریخ تهران
گزیده تاریخ هنر ایران
گزیده تذکره‌الاولیاء
گزیده تذکره‌الاولیاء شیخ‌فریدالدین‌محمد عطارنیشابوری همراه با شرح مشکلات متن
گزیده ترانه‌های شل سیلوراستاین
گزیده تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار
گزیده جاته‌که: <داستانهای تولد و زندگیهای پیاپی بودا>
گزیده جامعه شناسی ویژه دوره کارشناسی

صفحه‌ها