طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گل از نعمت الله احمدي
واژه نامه ‎۰ کتابنامه ‎۰ ص ۰ ۵۳ ‎۰ ;
گل بادام
سروده پروین دولت‌آبادی؛ تصویرگر محمدعلی بنیاسدی
گل باران هزار روزه
علي باباچاهي
گل باغ آشنایی
گردآورنده نصرالله مرداني, عنوان ديگر: گل باغ آشنايي: <گزيده‌اي از اشعار شاعران ايران از آغاز تا امروز> ;
گل به صنوبر چه کرد؟
گردآوري و تاليف ابوالقاسم انجوي‌شيرازي؛ پژوهش احمد وکيليان, چاپ ششم کتابنامه: [‎۴۸۷] ;
گل بومادران
گردآوری و تالیف ابوالقاسم انجوی شیرازی؛ پژوهش احمد وکیلیان.
گل بومادران
گردآوري و تاليف ابوالقاسم انجوي‌شيرازي؛ پژوهش احمد وکيليان, کتاب حاضر تحت عنوان "<قصه‌هاي ايراني > " توسط انتشارات اميرکبير در سال ‎۱۳۵۳ منتشر شده است چاپ دوم ;
گل جاليز: گياه‌شناسي، بيولوژي، اکولوژي و روشهاي کنترل
نگارش مهدي مين‌باشي معيني؛ [براي] وزارت جهاد کشاورزي، سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي, کتابنامه: ص ۲۵ - ‎۳۳ ;
گل حفاري
(گردآورنده: محمود قديمي, عنوان از روي جلد. ;
گل خاص
(نوشته) منصور ياقوتي, مندرجات.- گل خاص.- کوچه.- ميدان.
گل خانه؛ طراحي، بهبود و توسعه
مولف کريستين زابلتيس؛ مترجمين هادي صائبي منفرد، فاطمه مينارضي، احسان نوابي, عنوان اصلي:< Improvement for greenhouse management for women and young farmer's employment Islamic Republik of Iran> واژه‌نامه ;
گل خورشيد
کاوه احمدي علي‌آبادي، سپيده پورکياني
گل رنج های کهن : برگزیده مقالات درباره شاهنامه فردوسی
جلال خالقی مطلق؛ به کوشش علی دهباشی
گل رنجهای کهن: (<برگزیده مقالات درباره شاهنامه فردوسی>)
جلال خالقي‌مطلق؛ به کوشش علي دهباشي, کتابنامه ;
گل زری، کاکل زری: بازی، شعر،نمایش
/سروده افسانه شعبان‌نژاد, سروده افسانه شعبان‌نژاد ؛ تصویرگر سحر حقگو
گل سرخ توحيد را تيغ نگهبان است
حبيب‌الله پيمان (پايدار), مندرجات: ج. ‎۱.<ضرورتها و شرائط ظهور اسلام>.- ج. ‎۲.<گل سرخ توحيد بر درخت انسانيت>.- ج. ‎۳.<تيغ‌ها در کف گل سرخ انقلاب مي‌شکفد>., کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گل سرخ و شمشير
نوشته ساندرا پاررتي؛ ترجمه احمد مرعشي
گل سرخی در زد - مجموعه شعر-
سارا محمدی اردهالی.
گل صحرا
واريس ديري و کاتلين ميلر؛ ترجمه شهلا فيلسوفي، خورشيد نجفي, عنوان اصلي: چاپ هشتم: ‎۱۳۸۷ ; چاپ پنجم: 1386, واریس دیری، کاتلین میلر، ترجمه شهلا فیلسوفی، خورشید نجفی
گل قرمز
‏‫عنوان اصلی:‭ КРАСНЫЙ ЦВЕТОК, ف‍س‍ی والاد گارشین؛ ترجمه حمیدرضا آتش برآب

صفحه‌ها