طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزينه مقاله ها
گزينه مقاله ها
گزينه نثر فارسي
گزينه نثرفارسي ازدوران معاصر تا قرن چهارم هجري
گزیده آراء دیوان عالی کشور در امورحقوقی
گزیده آثار امیرخسرو بلخی ،معروف به دهلوی ،۶۵۱-‎۷۲۵ ه.ق
گزیده آثار توین بی
گزیده آثار سید جمال الدین افغانی
گزیده آثار محمدعلی جمال‌زاده
گزیده آراء داوری مرکز داوری اتاق ایران (۱۳۸۳-‎۱۳۸۷) به انضمام قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران
گزیده آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی
گزیده آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی
گزیده آراء کیفری قتل عمد - غیر عمد
گزیده آرای امور و دعاوی در صلاحیت محاکم خانواده گردشکار پرونده ها در محاکم عالی و تالی
گزیده آرای دادگاههای حقوقی
گزیده آرای دیوان عالی کشور <<امور حقوقی>>
گزیده آرای دیوان لاهه (دیوان داوری دعاوی ایران - آمریکا)
گزیده آرای محاکم دادگستری (حقوقی - امور حبسی - خانوادگی - کیفری): به همراه نمونه دادخواست‌ها...
گزیده اسناد آموزش و مجلس شورای ملی(دوره سوم تا پنجم)
گزیده اسناد خلیج فارس
گزیده اسناد روابط ایران و آمریکا
گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی
گزیده اسناد نمایش در ایران
گزیده اشعار ادیب‌الممالک فراهانی (<امیر الشعراء>): با مقدمه و شرح لغات و ترکیبات و معنی اشعار

صفحه‌ها