طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزيده‌اي از ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي
گزيده‌اي از فرهنگ و اصطلاحات جغرافيائي
گزيده‌اي از قوانين و مقررات شرکتهاي دولتي
گزيده‌اي از مطالب بيوشيمي پيشرفته
گزيده‌اي از مقاله‌هاي رياضي
گزيده‌اي از نظم و نثر فارسي
گزيده‌اي از پايان‌نامه‌هاي علمي در زمينه حقوق جزاي اختصاصي
گزيده‌اي از کتاب بلورشناسي با پرتو X
گزيده‌اي از کتاب روح بشر
گزيده‌اي ازمسائل وافته هائي درمديريت مالي
گزيده‌اي ازنثرهاي مصنوع ومزين
گزيده‌هائي از نظريه اعداد
گزيده‌هاي اخبار جرايم سايبري
گزيده‌هايي از اصول نامگذاري گياهان
گزيده‌هايي از صور خيال در نثر فارسي (سيري در نثر فارسي از قرن چهارم تا امروز)
گزيده‌ي اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد ابوالخير ميهني
گزيده‌ي سايه‌سار ولايت: جلد اول - جلد ششم (۱۳۸۶ - ‎۱۳۶۸)
گزيده‌يي از اشعار سهراب سپهري همراه با ترجمه انگليسي
گزينش قطعات الکترونيکي و دستگاههاي اندازه‌گير
گزينه ادب فارسي
گزينه ادب فارسي: متون نظم و نثر، همراه با توضيحات و معاني لغات، ويژه دوره‌هاي عمومي درس فارسي دانشگاه‌ها
گزينه اشعار
گزينه اشعار ضيائي سبزواري
گزينه اشعار منوچهر آتشي

صفحه‌ها