طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزيده متن رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء
ترجمه و نگارش علي‌اصغر حلبي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۴۲۱
گزيده متون ادب فارسي
به‌اهتمام جليل تجليل (وديکران), براي دانشجويان دوره عمومي دانشگاهها وتربيت مدرس ‎۰ کتابنامه ‎۰ ص ۰ ( ۱۹۵ ) - ۱۹۷ ‎۰ ;
گزيده متون تفسيري فارسي
به کوشش محمود طباطبايي‌اردکاني, چاپ پنجم: ‎۱۳۷۵. چاپ ششم: ‎۱۳۷۶. کتابنامه ;
گزيده متون فقه (۴ - ۳ - ۲ - ‎۱): برنامه درسي دوره کارشناسي حقوق
[محمدجواد مغنيه]؛ گردآورنده ابوالحسن محمدي, پشت جلد به‌انگليسي:.Abolhasan Mohammady. Concise texts of islamic law اين کتاب گزيده‌اي است از کتاب "فقه الامام جعفر الصادق (ع)". ;
گزيده مجموعه ک‎۷، ک‎۲۵ ويسپرد و فرهنگ پهلوي و رونوشتي از متن اوستائي، ک‎۱
به کوشش ماهيار نوابي [و] با همکاري فني محمود طاووسي, ص. ع. به انگليسي:.Selections from codices K7 and K25 (Vispard and Farhang I pahlavik) and tracings of the Avesta codex KI "چاپ عکسي از نسخه عکسي ‎۱۹۴۴ کتابخانه دانشگاه کپنهاگ "ويرايش آرتور کريستين‌سن و مقدمه ک. بار. ;
گزيده مخزن الاسرار: از پنج گنج نظامي گنجوي
تلخيص، مقدمه و توضيحات عبدالمحمد آيتي, عنوان از روي جلد: مخزن الاسرار. ;
گزيده مطالب آماري
مرکز آمار ايران, اين نشريه حاوي مقالات و مطالب گوناگون آماري مي باشد که هر سه ماه يکبار منتشر مي شود کتابنامه ;
گزيده مقالات ايفلا (چين: ۲۵ - ‎۳۱ اوت ‎۱۹۹۶)
زيرنظر عباس حري؛ به همت تاج‌الملوک ارجمند, ص. ع. به‌انگليسي:.IFLA 62nd, china. 1996 selected papers کتابنامه ;
گزيده مقالات ايفلا (کوبا: ۲۱ - ‎۲۷ اوت ‎۱۹۹۴)
زيرنظر عباس حري؛ به‌همت تاج‌الملوک ارجمند, ص. ع. به‌انگليسي:....IFLA 60, Cuba, Aug. 1994, Selected papers کتابنامه ;
گزيده مقالات ايفلا ‎۲۰۰۱ (بوستون، ۱۶ - ‎۲۵ اوت ‎۲۰۰۱)
زيرنظر فريبرز خسروي؛ به‌همت و ويراستاري سيمين نيازي, کتابنامه ;
گزيده مقالات ايفلا ‎۲۰۰۲ (گلاسکو، ۱۸ - ‎۲۴ اوت ‎۲۰۰۲)
زيرنظر فريبرز خسروي؛ ويراستار سيمين نيازي, ص. ع. به‌انگليسي: IFLA 68th. Glasgow, 2002 Selected papers ;
گزيده مقالات ايفلا ‎۲۰۰۷: دوربان، آفريقاي جنوبي، ۱۹ - ‎۲۳ اوت ‎۲۰۰۷
زيرنظر فريبرز خسروي؛ ويراست رضا خاني‌پور, پشت جلد به انگليسي: Fariborz Khosravi. IFLA 73th, durban, south africa,2007 selected papers . فروست همايش‌هاي کتابداري؛ ‎۱۴ روي جلد زده شده است. کتابنامه ;
گزيده مقالات ايفلا ‎۹۵ (ترکيه: ۲۰ - ‎۲۷ اوت ‎۱۹۹۵)
زيرنظر عباس حري؛ به‌همت تاج‌الملوک ارجمند, ‎۸۰۰۰ ريال. عنوان روي جلد: ايفلا ‎۹۵: گزيده مقالات (ترکيه: ۲۰ - ‎۲۶ اوت ‎۱۹۹۵). ص. ع. به‌انگليسي:.IFLA 61. TUrkey, Aug. 1995 Selected Papers کتابنامه ;
گزيده مقالات ايفلا ‎۹۷ (دانمارک: ‎۳۱ اوت - ‎۵ سپتامبر ‎۱۹۹۷)
زيرنظر عباس حري؛ به همت و ويراستاري تاج‌الملوک ارجمند, ص. ع. به‌انگليسي:Abbas Horri. IFLA 63 rd, Copenhagen, 1997 selected papers ;
گزيده مقالات ايفلا ‎۹۸ (آمستردام: ۱۶ - ‎۲۱ اوت ‎۱۹۹۸)
زيرنظر عباس حري؛ به‌همت و ويراستاري تاج‌الملوک ارجمند, ص. ع. به‌انگليسي:IFLA 64th, Amsterdam, 1998 selected papers کتابنامه. ;
گزيده مقالات تحقيقي
(نوشته) و.و.بارتولد.ترجمه کريم کشاورز, کتابنامه بصورت زير نويس. ;
گزيده مقالات دايره‌المعارف آموزش عالي
تدوين: موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۷۸۰۸
گزيده مقالات دايره‌المعارف آموزش عالي
1, تدوين: موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي, کتابنامه. ;
گزيده مقالات سياسي - امنيتي
ترجمه موسسه پژوهشهاي اجتماعي, پشت جلد به‌انگليسي:.A selected political & security articles کتابنامه ;
گزيده مقالات سياسي - امنيتي
ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردي, پشت جلد به‌انگليسي:A selected political & security articles کتاب حاضر ترجمه‌اي است از مقالات "Encyclopedia of social sciences" و "Encyclopedia of government and politics" چاپ قبلي: بينش، ‎۱۳۷۵- کتابنامه ;
گزيده مقالات هفتمين کنفرانس آموزش رياضي ايران: سنندج ‎۱ تا ‎۳ شهريور ‎۱۳۸۳
برگزارکننده‌گان کنفرانس سازمان آموزش و پرورش استان کردستان دفتر ارتقاء علمي منابع انساني وزارت آموزش و پرورش ... با همکاري دانشکده علوم دانشگاه کردستان, کتابنامه: ص. [‎۳۰۱] ;
گزيده مقالات و سخنرانيهاي سمينار دانشجو، دانشگاه. سياست
زيرنظر محسن اسماعيلي, کتابنامه: ص. ‎۹۱؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
گزيده مقالات کنگره امام حسين (عليه السلام) و مقاومت
تاليف گروهي از نويسندگان؛ ويراسته محمد باقر انصاري, کتابنامه؛ همچنين به صورت زيرنويس ;

صفحه‌ها