طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزيده تاريخ بيهقي ، متن فارسي از قرن پنجم هجري
نوشته ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي.به کوشش محمد دبيرسياقي
گزيده تاريخ جهانگشاي جويني
انتخاب و توضيح جعفر شعار, ص. ع. لاتيني‌شده:Gozideh-ye Tarikh-e Jahan-gusha کتابنامه: ص. [‎۳۱۴] ;
گزيده تحولات جهان
گردآوري و تدوين شوراي غيردولتي روابط خارجي موسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران؛ با نظارت و هماهنگي محمودرضا گلشن‌پژوه, پشت جلد به انگليسي: International Developments Review کتابنامه ;
گزيده تذکره‌الاولياء
فريدالدين عطارنيشابوري؛ به کوشش محمد استعلامي, چاپ چهارم واژه‌نامه ;
گزيده زيباشناسي هگل
محمود عباديان, کتابنامه: ص. [۱۱۵] - ‎۱۱۶ ;
گزيده سخنرانيهاي رئيس‌جمهور درباره توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و امنيت
محمد خاتمي, ص. ع. به‌انگليظسي: Mohammad Khatami. A selection of the president's speech on political development, economic development and security کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۶۸۸
گزيده سخنرانيهاي رئيس‌جمهور درباره توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و امنيت
محمد خاتمي, ص. ع. به‌انگليسي: Mohammad Khatami. A selection of the president's speech on political development, economic development and security ;, ۰
گزيده سرودهاي ريگ ودا
قديميترين اثر موجود مردم آريائي هند با مقدمه انگليسي تارا چند. ترجمه محمدرضا جلالي نائيني؛ با مقدمه و فرهنگ لغات سانسکريت, ص. ع. و مقدمه به انگليسي:.Selected hymns of Rig Veda واژه‌نامه. کتابنامه: ص. 22-‎17 ;
گزيده شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور
1, مرکز آمار ايران, عنوان روي جلد: <گزيده‌ي شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور> ;
گزيده شعرهاي اقبال‌لاهوري
مقدمه، انتخاب و شرح لغات شهرام رجب‌زاده, کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۱۱۹۰
گزيده شعرهاي رسول يونان:< مرده‌اي به کشتن من مي آيد>
گردآوري و ترجمه احمد پوري, چاپ دوم: ‎۱۳۸۹ چاپ سوم: ‎۱۳۹۰ ;
گزيده غزلهاي حکيم فياض لاهيجي (ره)
گزينش، ديباچه و پانوشتها علي‌اکبر رشاد, چاپ سوم: ‎۱۳۸۹ کتابنامه: ص. ‎۲۲ ;
گزيده غزليات شمس
مولانا جلال‌الدين محمد بلخي؛ به‌کوشش محمدرضا شفيعي کدکني, چاپ دهم ;
گزيده غزليات عرفاني مولانا مشتمل بر ‎۴۰۰ غزل همراه با ترجمه انگليسي
جلال‌الدين محمد بلخي رومي؛ ترجمه آرتور جان آربري؛ به‌اهتمام علي احمدي, ص. ع. به‌انگليسي: (Mystical Poems of Rumi (English - Persian فارسي - انگليسي ;
گزيده غزليات عطار نيشابوري
1, مقدمه علي‌اکبر دهخدا؛ خط رسول مرادي ؛ مينياتور بهزاد بزرگي ؛ تذهيب تابلوها فاطمه منتظري، شکيلا عالمي ؛ تذهيب متن فاطمه عرفاني؛ مترجم کنت لوري، علي عليزاده .
گزيده غزل‌هاي عرفي شيرازي
[جمال‌الدين محمد عرفي شيرازي ]
گزيده فقيه، من لايحضره الفقيه
تحقيق محمدباقر بهبودي
گزيده فيه ما فيه: مقالات مولانا
تلخيص، مقدمه وشرح حسين محي‌الدين الهي قمشه‌اي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۵۵۲ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۶۹۷
گزيده قابوس‌نامه
تاليف عنصرالمعالي کيکاوس بن اسکندربن قاموس بن وشمگيربن زيار؛انتخاب و شرح نرگس روان‌پور, کتابنامه. ;
گزيده قاليچه‌هاي نفيس موزه دفينه
1, اسلايدها از اميرعلي جواديان, ص. ع. به‌انگليسي:Selected Precius Rugs of Dafineh Museum فارسي - انگليسي ;
گزيده قاليچه‌هاي نفيس موزه دفينه
1, اسلايدها از اميرعلي جواديان, ص. ع. به‌انگليسي:Selected Precius Rugs of Dafineh Museum فارسي - انگليسي کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۰۱۶
گزيده قوانين و مقررات حاکم بر صنعت نفت
1, امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران, چاپ دوم کتابنامه به صورت زيرنويس ;

صفحه‌ها