طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزيده اسناد دفاتر اسناد رسمي
1, تاليف احسان‌ا... پيرداده بيرانوند, کتابنامه: ص. ‎۱۱۳ ;
گزيده اسناد روابط ايران و آلمان
1, اداره انتشار اسناد [براي] دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي؛ بکوشش مينا ظهيرنژاد ارشادي, ص. ع. به‌انگليسي:.Mina Zahirnezhad Ershadi. Selected documents relations between Iran and Germany کتابنامه. ;
گزيده اسناد روابط ايران و پاکستان (سياسي، اقتصادي، فرهنگي) ‎۱۳۲۶ ه. ش. تا ‎۱۳۵۷ ه. ش. ۱۹۷۸- ‎۱۹۴۷ " اداره انتشار اسنا
به کوشش عليرضا زمانيان [براي دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي], ص. ع. به انگليسي:.(A selection of documents one relations ( between Iran & Pakistan Political, Economical, Cultural ;
گزيده اسناد روابط خارجي ايران و مصر
1, اداره انتشارات اسناد تاريخي دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي؛ به کوشش رقيه السادات عظيمي, ص. ع. به انگليسي:A selection political documents on Iran and Egypt ;
گزيده اسناد سياسي ايران و افغانستان
1, به‌کوشش محمدنادر نصيري مقدم [براي] واحد نشر اسناد دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي [وزارت امور خارجه], مندرجات: ج.‎۱. (مسئله هرات در عهد محمدشاه قاجار) ۱۲۶۴-‎۱۲۵۰ه ق/۱۸۴۷-‎۱۸۳۴م .--, بها: ‎۵۸۰۰ ريال (ج.‎۱). ص. ع. به‌انگليسي:.Mohammad Nader Nasiri Moghadam. A Selection of Political documents on Iran and Afghanistan کتابنامه ;
گزيده اسناد مرزي ايران و عراق
واحد نشر اسناد, کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۱۷۷
گزيده اسناد مرزي ايران و عراق
واحد نشر اسناد, کتابنامه به صورت زيرنويس. چاپ سوم: ‎۱۳۷۱ چاپ دوم: ‎۱۳۷۰ ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۱۸۳۱ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۱۸۳۲
گزيده اسنادي از وقايع مشروطيت در کردستان و کرمانشاهان
1, به کوشش رضا آذري شهرضايي؛ [از آرشيو اسناد کتابخانه مجلس شوراي اسلامي], ص. ع . به انگليسي: Selected documents of the events of constitutionalism in kordestan and kermanshahan کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گزيده اشعار
فريدون مشيري, بالاي عنوان: چشم‌انداز شعر امروز ;
گزيده اشعار استاد سراج‌الدين قمري آملي
به‌کوشش يدالله شکري, چاپ چهارم: ‎۱۳۸۹ کتابنامه: ص. [۱۰۷] - ‎۱۰۸ ;
گزيده اشعار سيف فرغاني (شاعر قرن هفتم و هشتم)
به‌کوشش ابوالقاسم رادفر, چاپ چهارم: ‎۱۳۸۹ کتابنامه: ص. [‎۱۰۱] ;
گزيده اشعار فدريکو گارسيا لورکا با شش افزوده منثور
به‌نگارش بيژن الهي؛ با همکاري غفار حسيني، اسماعيل نوري علاء، فرانک هشترودي, کتابنامه: ص. ۵۳۷-‎۵۳۸ ;
گزيده اشعار نادر نادرپور
با نظارت پوپک نادرپور
گزيده اشعار کسائي مروزي
به‌انتخاب و شرح جعفر شعار, ص. ع. لاتيني‌شده:Jafar Shear: Gozide-ye Ashar-e Kesai چاپ پنجم: ‎۱۳۷۴ کتابنامه: ص. [۷۵] - ‎۷۶ ;
گزيده اطلاعات آماري شهرستان بم
1, مرکز آمار ايران، ستاد بررسي آماري زلزله شهرستان بم
گزيده اقتصاد ايران
نوشته ابراهيم رزاقي, ص. ع. به انگليسي:.Ebrahim Razzaghi. An Examination of Iranian Economy ;
گزيده امثال و حکم علامه علي اکبر دهخدا
1, به کوشش محمد دبير سياقي
گزيده اوپه‌نيشدها
ترجمه صادق رضازاده‌شفق با مقدمه و حواشي و فهرست لغات, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۷۰۶۸
گزيده اي از مقالات جغرافيايي
تاليف عباس سعيدي رضواني, پشت جلد به انگليسي:.Abbass Saiedi Rezavani. A selection of geographical articles کتابنامه. ;
گزيده اي ازقوانين ومقررات تجاري ،مالي وعمومي براي مديران وحسابداران
پژوهش وتدوين:مصطفي عليمدد(و)نظام‌الدين ملک آرائي, کتابنامه:ج.‎۱.ص.۱۳۵-‎۱۳۶. ;
گزيده برنامه پنجم توسعه کشور در بخش بازرگاني
1, پديدآورنده: حميدرضا قربانزاده کريمي، و [ديگران..]، دفتر برنامه‌ريزي و توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني, پشت جلد به‌انگليسي: کتابنامه: ص. [‎۷۱] ;
گزيده برنامه پنجم توسعه کشور در بخش صنعت و معدن
1, پديدآورنده: حميدرضا قربانزاده کريمي، و [ديگران..]، دفتر برنامه‌ريزي و توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني, کتابنامه: ص. [‎۶۱] ;
گزيده تاريخ ادبيات ايران: <از کهنترين دوران تا امروز>
مسعود گلزاري، حميدرضا ناظمي‌راد, کتابنامه: ص. [۲۳۲] - ‎۲۶۴؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
گزيده تاريخ بيهقي
ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي؛ به‌کوشش يدالله شکري, چاپ اول: ‎۱۳۵۶ کتابنامه: ص. [‎۹۹] ;

صفحه‌ها