طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارش‌های باستان‌شناسی (‎۶) : "ویژه دوره اسلامی"
[ نوشته جمعي از پژوهشگران ]؛ ويراستار حميدرضا توسلي ؛ ترجمه چکيده مقالات کوروش روستايي, کتابنامه ;
گزارش‌هایی از انقلاب مشروطیت ایران
محمدامين رسول‌زاده؛ ترجمه رحيم رئيس‌نيا, مجموعه حاضر ترجمه مقالاتي است که مولف براي درج در روزنامه ترقي تهيه کرده است کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گزاره گرایی ( اکسپرسیونیسم) در ادبیات نمایشی
فرهاد ناظرزاده کرماني همراه‌با ترجمه نمايشنامه‌اي نمونه‌ميمون‌پشمالو۱۹۲۲ the hairy ape نوشته يوجين‌اونيل۱۹۵۳-۱۹۸۸ eugene o neill, ص. ع. به انگلسيسي:.Farhad Nazerzadeh kermani expressionism in drame ;
گزاره‌هاي اخلاقي <از سقراط تا علامه طباطبايي>
سلسله دروس محمد سند؛ نگارش مصطفي اسکندري, کتاب حاضر تقريري از درسهاي استاد محمد سند است که به‌زبان عربي بيان گرديده و با اضافات تکميلي به‌زبان فارسي تحرير شده است ص. ع. به‌انگليسي: نمايه کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزاره‌های منفرد: <"بررسی انتقادی شعر امروز ایران">
علي باباچاهي, پشت جلد به‌انگليسي:Ali Babachahi. Separate articles: a critical study of the contemporary persian poetry کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران (داستان): <پیشامدرن، مدرن، پسامدرن>
تاليف علي تسليمي, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزاه ای از بخشی از قرآن کریم تفسیر شنقشی
1, به اهتمام و تصحيح محمد جعفر ياحقي
گزند دلبستگی: <نامه‌هائی که در اجتماعی خاص فراهم آمده و برای عبرت دیگران انتشار یافته است>
نوشته کودرلودو لاکلو؛ ترجمه عبدالله توکل؛ مقدمه از آندره مالرو، اميل دار
گزنفون ، بازگشت ده هزار یونانی
نوشته جفري هاوس هولد؛ ترجمه منوچهر اميري, عنوان اصلي: ;
گزيده آثار استاد اصغر شعرباف: گره و کاربندي
1, اصغرشعرباف، به اهتمام مهدي مکي نژاد
گزيده آثار مينياتور سوسن قائم‌مقام
1, طراحي سوسن قائم‌مقام، کامران صالحي؛ مقدمه علي دهباشي, فارسي - انگليسي ص. ع. به انگليسي: ;
گزيده آثار ژازه تباتبايي
1, مترجم احمد کريمي؛ تدوين يلدا زينعلي, ج. ‎۱. <مرغ نه آدم نه> .-- ج. ‎۲. <سفري در کهکشان رنگها> .-- ج. ‎۳. <رنگ اسپانيا> .-- ج. ‎۴. <شعر آهن>.-- ج. ‎۵. <سفري در کهکشان مذاب>, فارسي - انگليسي ص. ع. به‌انگليسي:Selected works of Jazeh tabatabai: neither bird nor human ج. ‎۴. و ‎۵. (چاپ اول: ‎۱۳۸۳) ;
گزيده آمار آتش نشاني شهرهاي کشور درسال ‎۱۳۷۷
1, مجري وزارت کشور، دبيرخانه ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني کشور؛ تدوين مجيد عبدالهي، حبيب راضي
گزيده آمار و اطلاعات اقتصادي و اجتماعي ‎۴۰ سال کشور
1, رياست جمهوري، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مرکز آمار ايران
گزيده ادبيات معاصر: مجموعه شعر
سيميندخت وحيدي, پشت جلد به‌انگليسي:Simindokht Vahidi: contemporary Iranian Literature selected poems ;
گزيده اسناد اولتيماتوم روسيه به ايران
گردآوري و تنظيم سعيد ميرمحمد صادقي؛ [براي] مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي, ص. ع. به‌انگليسي: کتابنامه ;
گزيده اسناد درياي خزر و مناطق شمالي ايران در جنگ جهاني اول
1, واحد نشر اسناد [دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي]؛ به‌کوشش محمدنادر نصيري مقدم, بها: ‎۱۷۳۰۰ ريال. ص. ع. به‌انگليسي:.Mohammad Nader Nassiri Moghaddam. Selected documents of the Caspian sea and the northern regions of Iran during world war I کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزيده اسناد درياي خزر و مناطق شمالي ايران در جنگ جهاني دوم
1, به کوشش مينا ظهيرنژاد ارشادي؛ [براي] دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي, ‎۱۵۰۰۰ ريال. پشت جلد به‌انگليسي:.Mina Zahir Nezhad Ershadi. Selected documents of the Caspian sea and ... World War II کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;

صفحه‌ها