طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارشهاي باستان شناسي
کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۵۹۹ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۸۸۲
گزارشهاي باستان شناسي
کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۸۸۲
گزارشهاي باستانشناسي در ايران
تاليف و تدوين هيئت باستانشناسان آلماني ترجمه سروش حبيبي, عنوان به آلماني:.Archaeologische mitteilungen AUS IRAN کتابناه :ص.(۴۵۱) - ‎۴۵۲. ;
گزارشهاي جغرافيائي ، نمومه هايي از خاکهاي شهداد " کرمان"
ص.ع به انگليسي:d district ( Kerman)Parviz Kardavani. Geographical Reports . Some soil samples from Shahda- ;
گزارشهاي جغرافيائي ،چند گفتار درباره مسائل طبيعي دشت لوت
به کوشش فرج‌اله محمودي, پشت جلد به انگليسي: .Geographical reports کتابنامه.
گزارشهاي جغرافيائي دارستان: آخرين آبادي حاشيه لوت
پريدخت فشارکي ده سيف: روستائي در کنار بيابان لوت. مصطفي مهاجراني‌بررسي هاي بهداشتي در شهداد و فهرج حيدر اميني
گزارشهاي جغرافيائي لوت زنگي
احمد / احمد مستوفي, کتابنامه بصورت زير نويس. ;
گزارشهاي جغرافيائي: نمونه هائي از خاکهاي لوت زنگي
احمد پرويز کردواني‌شبکه آبهاي روان‌دشت لوت فرج‌الله محمودي
گزارشهاي جغرافيايي، روستاهاي اسدآباد جغرافياي انساني و اقتصادي
ص.ع به انگليسي: "SH.Goodarzi- nejad Georgphical Reportes Assadabad Villages"Human and economic geography کتابنامه بصورت زيرنويس ;
گزارشهاي سياسي واشنگتن و يادداشتهاي زندان
از الهيار صالح؛ به کوشش ايرج افشار، با ياري پژمان فيروزبخش
گزارشهای جغرافیائی، حوضه مسیله
نگارش احمد مستوفي, ص. ع. به انگليسي:.Ahmad Mostofi. Geographical Reports. Masile- Basin کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گزارشهای جغرافیائی، شهداد تا ده سلم، خاک، آب، پوشش گیاهی و اوضاع کشاورزی
نگارش پرويز کردواني, ص.ع.به انگليسي: ".P. Kardavani. Geographical Reports. Shahdad to Dehsalm " Soil, Water, Vegetation and agriculture کتابنامه: ص. [‎۱۳۷] ;
گزارشهای جغرافیایی ، شهداد و جغرافیای تاریخی دشت لوت
نگارش احمد مستوفي, ص. ع. به انگليسي:A. Mostofi. Geographical reports. Shahdad and historical geography of Dasht-Lut کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گزارشهای سیاسی علاالملک
تاليف و تحقيق از ابراهيم صفائي
گزارشهایی در زمینه تعدیل اقتصادی
معاونت امور اقتصادي و هماهنگي، دفتر اقتصاد کلان
گزارشي درباره فرهنگستان ايران
نوشته فريدون بدره‌اي, بالاي عنوان : بنياد شاهنشاهي فرهنگستانهاي ايران . ;
گزارشي اجتماعي - اقتصادي از <تالاب جازموريان>
نوشته‌ي انوشيروان رستم‌پور
گزارشي از <رفتار سياسي آمريکا در قبال نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران ۱۳۳۲ - ‎۱۳۳۰ش./ ۱۹۵۳ - ‎۱۹۵۰م>
به اهتمام ايرج ذوقي؛ زيرنظر علي موجاني؛ [براي] مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي, ص. ع. به‌انگليسي:Iraj Zoghi. A report on the US political behavior toward the oil nationalization movement in Iran 1950 - 1953 ad کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گزارشي از جنگلکاري ‎۰ توليد نهال پارکشازي
نوشته وتنظيم مهدي پورعطائي

صفحه‌ها