طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارشهاي باستان شناسي
گزارشهاي باستان شناسي
گزارشهاي باستانشناسي در ايران
گزارشهاي جغرافيائي ، نمومه هايي از خاکهاي شهداد " کرمان"
گزارشهاي جغرافيائي ،بررسيهاي کارتوگرافي در جنوب شرقي ايران
گزارشهاي جغرافيائي ،چند گفتار درباره مسائل طبيعي دشت لوت
گزارشهاي جغرافيائي دارستان: آخرين آبادي حاشيه لوت
گزارشهاي جغرافيائي لوت زنگي
گزارشهاي جغرافيائي: نمونه هائي از خاکهاي لوت زنگي
گزارشهاي جغرافيايي، روستاهاي اسدآباد جغرافياي انساني و اقتصادي
گزارشهاي سياسي واشنگتن و يادداشتهاي زندان
گزارشهاي چهارمين مجمع سالانه کاوش‌ها و پژوهشهاي باستانشناسي در ايران، دوازدهم تا هفدهم آبان ماه ‎۱۳۵۴
گزارشهای باستان شناسی (1)
گزارشهای جغرافیائی، حوضه مسیله
گزارشهای جغرافیائی، شهداد تا ده سلم، خاک، آب، پوشش گیاهی و اوضاع کشاورزی
گزارشهای جغرافیایی ، شهداد و جغرافیای تاریخی دشت لوت
گزارشهای سیاسی علاالملک
گزارشهایی در زمینه تعدیل اقتصادی
گزارشي از فعاليتهاي دانشگاه ملي ايران
گزارشي درباره فرهنگستان ايران
گزارشي اجتماعي - اقتصادي از <تالاب جازموريان>
گزارشي از <رفتار سياسي آمريکا در قبال نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران ۱۳۳۲ - ‎۱۳۳۰ش./ ۱۹۵۳ - ‎۱۹۵۰م>
گزارشي از جنگلکاري ‎۰ توليد نهال پارکشازي
گزارشي از فيليپين: جنگ خانمان‌سوز در فيليپين

صفحه‌ها