طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارش پژوهشی مروری برتجارب برخی از کشورها در اصلاحات قضایی
گزارش پژوهشی مقدمه ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب وکار (آشنایی با قوانین ومقررات مربوط)
گزارش چکيده پروژه‌هاي کليدي برنامه توسعه و کاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران (تکفا)
گزارش کار مليت‌ها از ايران در دوران افشاريه و زنديه (۱۷۲۹ - ‎۱۷۴۷)
گزارش کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در زمينه <خشونت عليه کودکان>
گزارش کارگاه آموزشي مشترک يونيسف و سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي براي مددکاران اجتماعي در خصوص: نقش مددکاران اجتماعي در دادرسي ويژه نوجوانان تهران ۱۲ - ‎۱۰ مهر ماه ‎۸۰
گزارش کاوش محوطه باستاني سرخ دم‌لکي، کوهدشت لرستان
گزارش کشوري انرژي: آلمان
گزارش کشوري انرژي: عراق
گزارش کشوري انرژي: قطر
گزارش کشوري انرژي: مکزيک
گزارش کشوري انرژي: هندوستان
گزارش کشوری انرژی: نروژ
گزارش کشوری ژاپن (تحلیلی بر مدیریت منابع انسانی به ویژه در حوزه انرژی)
گزارش کنفرانس اتمي ژنو
گزارش کنگره بزرگداشت دکترغلامحسين مصاحب و نهمين سمينار آناليز و کاربرد آن، ‎۱۱ و ‎۱۲ شهريور ماه ‎۱۳۷۷
گزارش کنگره بزرگداشت فضل‌بن حاتم ني‌ريزي ۲۷ - ‎۲۸ مهر ماه ‎۱۳۷۸ ني‌ريز فارس
گزارش کوتاه پيرامون اجلاس جهاني توسعه اجتماعي
گزارش کوير سفرنامه صفاء السلطنه نائيني(تحفه الفقراء)
گزارش کویر: <سفرنامه صفاءالسلطنه نائینی (تحفه الفقراء)>
گزارش گاتاها "سرودهاي زرتشت" هاء ‎۲۸ و ‎۲۹
گزارش یک مرد: <زندگی‌نامه داستانی شهید عبدالحسین ناجیان>
گزارش یک مرگ
گزارشهاي باستان شناسي

صفحه‌ها