طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارش ملي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سال ‎۱۳۹۱
گزارش ملي سازمانهاي غير دولتي زنان در ايران
گزارش نتايج صنعتي سال ‎۱۳۴۲
گزارش نتايج مقدماتي سرشماري عمومي نفوس و مسکن آبانماه ‎۱۳۵۵ جمعيت کل کشور به تفکيک شهرستانها
گزارش نخستین سمینار فلسفه ریاضیات در ایران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی ‎۲۵ مهر ماه ‎۱۳۸۰
گزارش نظارتي طرح‌هاي عمراني ملي سال ‎۱۳۸۷
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۷
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۸
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۹
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۹۰
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني ‎۱۳۷۱-
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي سال ‎۱۳۸۸
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي سال ‎۱۳۸۹
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي سال ‎۱۳۹۱
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني ملي: سال ‎۱۳۷۶-
گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی سال ۱۳۹۱
گزارش نقشه برداري.عمقيابي و مطالعه ايزوتوپي درياچه تار
گزارش نقشه‌هاي هم‌شتاب گستره تهران و پيرامون آن
گزارش نهائي سياستهاي توسعه و تکامل جمهوري اسلامي ايران (اقتصادي- مالي، اجتماعي- فرهنگي، فضائي- کالبدي)
گزارش نهايي بر آورد خسارات اقتصادي جنگ تحميلي
گزارش نهايي بررسي سلامت رواني دانشجويان ورودي سال ۸۹ - ‎۱۳۸۸ دانشگاههاي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
گزارش نهايي طرح گروهي ظرفيت‌سازي ملي براي ارتقاء حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت ۱۳۸۹ - ‎۱۳۸۴
گزارش نهايي کاوش‌هاي باستان‌شناختي گورستان لما: ياسوج - کهگيلويه و بويراحمد
گزارش نویسی و آیین نگارش

صفحه‌ها