طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گفتارهائي درباره دستور زبان فارسي
ترجمه و نگارش خسرو فرشيدورد, بالاي عنوان: پژوهشي در دستور تاريخي و معاصر زبان فارسي کتابنامه: ص. [۳۹۳] - ‎۳۹۹ ;
گفتارهائی درباره تربیت فرزندان
اثر ژ. س. ماکارنکو .ترجمه ابوتراب باقرزاده
گفتارهاي اقتصادي
غلامحسين خورشيدي, جلد دوم توسط انتشارات اطلاعات در سال ‎۱۳۷۴ منتشر شده است. ;
گفتارهاي حقوقي: <مجموعه سخنرانيهاي چهارمين گردهمايي دفتر همکاري حوزه و دانشگاه: ‎۲۷ آذر ‎۱۳۷۰>
گردآورنده دفتر همکاري حوزه و دانشگاه, کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گفتارهاي دستوري
تاليف جعفر شعار و اسماعيل حاکمي
گفتارهاي قدرت از هابز تا فوکو
نويسنده باري هيندس؛ ترجمه مصطفي يونسي, عنوان اصلي: Discourses of power: from Hobbes to foucault کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;, ۰
گفتارهاي معنوي
مطهري, کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گفتارهايي در حقوق رسانه
به کوشش محسن اسماعيلي, پشت جلد به انگليسي: ;, ۰
گفتارهايي در باب جهاني شدن
عنوان به انگليسي: An Insight to globalization کتابنامه: ص. [۱۶۳] - ‎۱۶۴ ;
گفتارهايي در حقوق عمومي مدرن، حاکميت قانون و دمکراسي
محمدحسين زارعي، [ويراستار مسيح بهنيا].
گفتارهايي در حقوق کيفري
تاليف ايرج گلدوزيان, بها: ‎۶۰۰۰ ريال. ص. ع. به‌فرانسه:.Iraj Goldouzian. Des dits en droit penal کتابنامه به‌صورت زيرنويس . ;
گفتارهايي در زبان‌شناسي
کورش صفوي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۲۵۳
گفتارهايي در زبان‌شناسي
کورش صفوي, کتابنامه. ;
گفتارهايي در علم ديني
به اهتمام بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع)؛ ويراستار علمي عطاءالله بيگدلي, واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۴۹۹] - ‎۵۰۲ عنوان روي جلد: <"والعصر" گفتارهايي در علم ديني> ;
گفتارهايي در ماليه عمومي در اسلام
تاليف محمود جوليد؛ ترجمه داوود منظور, عنوان اصلي: کتابنامه ;
گفتارهايي در نسبت روشنفکران ايراني و هويت
به اهتمام نوراله قيصري, نمايه کتابنامه ;
گفتارهايي درباره برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح کلان
نويسنده ليف يوهانس؛ مترجم عبدالامير توکل, عنوان اصلي:.1977/ Lectures on macroeconomic planning; vol.1: General aspects کتابنامه. ;
گفتارهايي درباره روابط فرهنگي ايران و آسيا
عنوان روي جلد: مجموعه مقالات روابط فرهنگي معاونت پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي‎۰۰۰ روابط فرهنگي ايران و آسيا ;
گفتارهايي درباره: آسمان و زندگي
هوبر ريوز؛ ترجمه عباس باقري, عنوان اصلي: <.2005 ,Chroniques du ciel et de la vie> ;
گفتارهايي درباره< انقلاب مشروطيت و هويت ملي در ايران>
به اهتمام حسين گودرزي, نمايه. کتابنامه. ;
گفتارهايي پيرامون ايران و حقوق بين‌الملل انرژي هسته‌اي
تاليف نادر ساعد, پشت جلد به انگليسي:< An introduction to iran and international nuclear energy law> کتابنامه: ص. [۲۴۶] - ‎۲۵۰؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
گفتارهايي پيرامون تحول در علوم انساني
محمدمهدي ميرباقري, کتابنامه: ص. [‎۱۴۳]؛ همچنين به صورت زيرنويس چاپ دوم ;
گفتارهايي پيرامون شناخت مناسبات اجتماعي
منوچهر آشتياني, کتابنامه ;

صفحه‌ها