طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گتسبي بزرگ : طلا و خاکستر
(نوشته) اف.اسکات.فيتس جرالد. ترجمه کريم امامي, عنوان اصلي: .The great Gatsby ;
گتسبی بزرگ
نوشته اسکات فیتس‌جرالد؛ ترجمه کریم امامی.
گتسبی بزرگ: <دومین رمان بزرگ قرن بیستم>
اسکات فيتس‌جرالد؛ مترجم کريم امامي, عنوان اصلي:< Great gatsby> چاپ هفتم: ‎۱۳۸۷ ;
گدا
نجيب محفوظ؛ ترجمه محمد دهقاني, چاپ سوم: ‎۱۳۸۸ ;, ن‍ج‍ی‍ب‌ م‍ح‍ف‍وظ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍د ده‍ق‍ان‍ی‌ .
گدا و دوشیزه‌ی مغرور و داستان‌هایی از ادبیات آلمانی
/ آثاری از نویسندگان آلمانی‌زبان, ‏‫ عنوان به آلمانی :‭‭ Der bettler und das stolze fraulein., آثاری از نویسندگان آلمانی‌زبان؛ ترجمه‌ی محمود حدادی
گداخت هسته‌ای
کاشيرو. نيو؛ ترجمه رضا امراللهي، حبيب‌ا... مينو, عنوان اصلي: Nuclear fusion کتابنامه: ص. [۴۲۷] - ‎۴۳۴, ۰
گداخت: <انرژی کیهان>
نويسندگان گاري مک کراکن، پيتر استات؛ مترجمين رضا امراللهي، حسن غفوري فرد، شروين گودرزي, عنوان اصلي: Fusion :the energy of universe>, c2005> کتابنامه: ص. [277] - ‎280 ;
گدار
نوشته ريچارد راود‎۰ به‌ترجمه حسام اشرفي, عنوان اصلي ۰ .Godard واژه نامه ‎۰ ;
گدازهسته اي کنترل شده
(نوشته)ساموئل گلاستون.ترجمه‌محمدحسين رجحانطلب, عنوان اصلي: .Controlled nuclear fusion واژه نامه. کتابنامه. ;
گدازه‌ها (برداشتي از خطقه شقشقيه) نهج البلاغه
زهرا يزدي‌نژاد, کتابنامه: ص. [۱۶۶] - ‎۱۶۸ ;
گداها هميشه با ما هستند
توبياس وولف؛ ترجمه‌ي منير شاخساري, عنوان ديگر: <گداها هميشه با ما هستند (مجموعه داستان)> چاپ دوم: ‎۱۳۸۸ ;
گدایان معجزه
نوشته کنستان ويرژيل گئورگيوترجمه‌قاسم صنعوي
گذار آغازيني از مفاهيم و نظريه‌هاي توسعه به سوي الزامات کلي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
نگارش مصطفي سليمي‌فر, کتابنامه :ص. ۷۷ - ‎۸۰؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
گذار از برزخ: خاطرات یک توده‌ای در مهاجرت
ناصر زربخت, اين خاطرات نخستين بار در سال ‎۱۳۷۳ به همت ب. پارساو ن.مهاجردر خارج از کشور به چاپ رسيده است ;
گذار از جهان اسطوره به فلسفه
محمد ضيمران, چاپ دوم: ‎۱۳۸۴ چاپ سوم: ‎۱۳۸۹ کتابنامه ;, ۰
گذار از جهان بسته به کیهان بی‌کران
الکساندر کويره؛ ترجمه عليرضا شمالي, عنوان اصلي: ;
گذار از حقوق بین الملل به حقوق بشر
محمد شریف, ‏‫ص. ع. به انگلیسی: Mohammad Sharrif. From international law to human rights.‎‬ چاپ اول:1393 کتابنامه
گذار از عهد باستان به فئودالیسم
پري آندرسون؛ ترجمه از حسن مرتضوي, عنوان اصلي: نمايه چاپ دوم: ‎۱۳۹۲ کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری
اثر داب و ديگران؛ ترجمه احمد تدين, عنوان اصلي: .Transition from Feodalism to Capitalism کتابنامه بصورت زير نويس. ;
گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا
نوشته شاهرخ حقيقي, واژه‌نامه کتابنامه چاپ سوم:‎۱۳۸۳ چاپ چهارم: ‎۱۳۸۷ ;, ۰
گذار از کشاورزي سنتي
تئودور شولتز؛ ترجمه محمدسعيد نوري‌نائيني, عنوان اصلي: کتابنامه چاپ دوم ;
گذار از کشاورزی سنتی
نوشته تئودور شولتز؛ ترجمه محمد سعيد نوري‌نائيني, عنوان اصلي: Transforming traditional agriculture. کتابنامه بصورت زيرنويس. ;
گذار به اقتصاد مقاومتی
حميدرضا فرتوک‌زاده، جواد وزيري, اولين کنگره ملي اقتصاد مقاومتي، ‎۱۳۹۳، سالن همايش هاي صدا و سيما، دانشگاه عالي دفاع ملي و دانشگاه شهيد بهشتي ;

صفحه‌ها