طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارش مقدماتي حفريات مارلبک"چراغعلي تپه" هيئت حفاري رودبار ۱۳۴۱-‎۱۳۴۰
1, بقلم عزت‌الله نگهبان, عنوان روي جلد :مارليک. ص.ع. به انگليسي:.... Ezat O.Negahban,Perliminary report on MArlik excavation متن فارسي-انگليسي. کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۰۲۸
گزارش مقدماتي حفريات مارلبک"چراغعلي تپه" هيئت حفاري رودبار ۱۳۴۱-‎۱۳۴۰
1, بقلم عزت‌الله نگهبان, عنوان روي جلد :مارليک. ص.ع. به انگليسي:.... Ezat O.Negahban,Perliminary report on MArlik excavation متن فارسي-انگليسي. ;
گزارش مقدماتي زمين لرزه ‎۱۰ اسفند ‎۱۳۷۵ سرعين (جنوب باختر اردبيل)
تهيه و تدوين : علي نيري... [وديگران], عنوان پشت جلد به انگليسي:1997 ,28 Preliminarty report of the sarein (Sw. Ardabil) earthquake of February کتابنامه: ص. ‎۶۱ ;
گزارش مقدماتی - فوری زمین لرزه ‎۱۶ بهمن ‎۱۳۷۵ گرمخان (شمال بجنورد)
تهيه و تدوين: حميدرضا رمضي...[و ديگران], پشت جلد به انگليسي :1997 .An immediate - preliminary report on the Garmakhan (North Bojnurd) earthquake of 4. Feb کتابنامه: ص.‎۶۹ ;
گزارش ملي آموزش عالي ايران
1, گردآورندگان دفتر امور آموزشي و تحصيلات تکميلي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي؛ [براي] وزارت علوم تحقيقات و فناوري، معاونت آموزشي؛ مسئول تهيه و تنظيم جعفر کيواني, مندرجات: گزارش ملي آموزش عالي ايران ‎۱۳۸۵/تدوين کنندگان: عزيزالله معماريان...[و ديگران]
گزارش ملي آموزش عالي ايران سال ‎۱۳۷۹
گردآورندگان دفتر امور آموزشي و تحصيلات تکميلي موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي؛ [براي] وزارت علوم تحقيقات و فناوري معاونت آموزشي ؛ مسئول تهيه و تنظيم جعفر کيواني ؛ همکاران مريم اسدي راد... [و ديگران] ؛ ويراستار فريده پورهادي خمامي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۸۲
گزارش ملي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سال ‎۱۳۸۶
1, تدوين کننده يوسف محمدنژادعالي‌زميني، احمدرضا روشن, کتابنامه ;
گزارش ملي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سال ‎۱۳۹۰
1, تدوين‌کننده رضا نوروززاده، همکار اصلي مژگان مهرپرور؛ ناظر و ويراستار علمي مسعود هاديان‌دهکردي
گزارش ملي آموزش عالي، تحقيقات و فناوري سال ‎۱۳۹۱
1, تدوين‌کننده رضا نوروززاده، همکار اصلي مژگان مهرپرور؛ ناظر و ويراستار علمي مسعود هاديان‌دهکردي
گزارش ملي سازمانهاي غير دولتي زنان در ايران
1, به کوشش: دفتر هماهنگي سازمانهاي غير دولتي زنان, عنوان روي جلد: <گزارش ملي سازمانهاي غير دولتي زنان در جمهوري اسلامي ايران> کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گزارش نتايج صنعتي سال ‎۱۳۴۲
1, بالاي عنوان:آمارگيري صنعتي. ;
گزارش نخستین سمینار فلسفه ریاضیات در ایران: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی ‎۲۵ مهر ماه ‎۱۳۸۰
ص.ع. به انگليسي: Proceedings of the first seminar on the philosophy of mathematics in Iran تعدادي از مقالات ارائه شده به زبان انگليسي است ;
گزارش نظارتي طرح‌هاي عمراني ملي سال ‎۱۳۸۷
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۷
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه, مندرجات: ج. ‎۱. <نظارت بر عملکرد>.- ج. ‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۸
1, معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظارت بودجه, مندرجات: ج. ‎۱. <نظارت بر عملکرد>.- ج. ‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۸۹
1, معاونت نظارت راهبردي، امور نظارت بودجه سرمايه‌اي, مندرجات: ج. ‎۱. <نظارت بر عملکرد>.- ج. ‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني سال ‎۱۳۹۰
1, [تهيه‌کننده] معاونت نظارت راهبردي، امور نظارت بودجه سرمايه‌اي, مندرجات: ج.‎۱. <نظارت بر عملکرد> .- ج.‎۲. <ارزشيابي عملکرد>
گزارش نظارتي پروژه‌هاي عمراني استاني ‎۱۳۷۱-
1, معاونت امور فني، دفتر نظارت و ارزيابي, ناشر متغير: سال ‎۱۳۷۴ - سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي - اجتماعي و انتشارات ;

صفحه‌ها