طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گفتارهايي در حقوق رسانه
به کوشش محسن اسماعيلي, پشت جلد به انگليسي: ;, ۰
گفتارهايي در باب جهاني شدن
عنوان به انگليسي: An Insight to globalization کتابنامه: ص. [۱۶۳] - ‎۱۶۴ ;
گفتارهايي در حقوق عمومي مدرن، حاکميت قانون و دمکراسي
محمدحسين زارعي، [ويراستار مسيح بهنيا].
گفتارهايي در حقوق کيفري
تاليف ايرج گلدوزيان, بها: ‎۶۰۰۰ ريال. ص. ع. به‌فرانسه:.Iraj Goldouzian. Des dits en droit penal کتابنامه به‌صورت زيرنويس . ;
گفتارهايي در زبان‌شناسي
کورش صفوي, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۲۵۳
گفتارهايي در زبان‌شناسي
کورش صفوي, کتابنامه. ;
گفتارهايي در علم ديني
به اهتمام بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق (ع)؛ ويراستار علمي عطاءالله بيگدلي, واژه‌نامه کتابنامه: ص. [۴۹۹] - ‎۵۰۲ عنوان روي جلد: <"والعصر" گفتارهايي در علم ديني> ;
گفتارهايي در ماليه عمومي در اسلام
تاليف محمود جوليد؛ ترجمه داوود منظور, عنوان اصلي: کتابنامه ;
گفتارهايي در نسبت روشنفکران ايراني و هويت
به اهتمام نوراله قيصري, نمايه کتابنامه ;
گفتارهايي درباره برنامه‌ريزي اقتصادي در سطح کلان
نويسنده ليف يوهانس؛ مترجم عبدالامير توکل, عنوان اصلي:.1977/ Lectures on macroeconomic planning; vol.1: General aspects کتابنامه. ;
گفتارهايي درباره روابط فرهنگي ايران و آسيا
عنوان روي جلد: مجموعه مقالات روابط فرهنگي معاونت پژوهشي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي‎۰۰۰ روابط فرهنگي ايران و آسيا ;
گفتارهايي درباره: آسمان و زندگي
هوبر ريوز؛ ترجمه عباس باقري, عنوان اصلي: <.2005 ,Chroniques du ciel et de la vie> ;
گفتارهايي درباره< انقلاب مشروطيت و هويت ملي در ايران>
به اهتمام حسين گودرزي, نمايه. کتابنامه. ;
گفتارهايي پيرامون ايران و حقوق بين‌الملل انرژي هسته‌اي
تاليف نادر ساعد, پشت جلد به انگليسي:< An introduction to iran and international nuclear energy law> کتابنامه: ص. [۲۴۶] - ‎۲۵۰؛ همچنين به صورت زيرنويس ;
گفتارهايي پيرامون تحول در علوم انساني
محمدمهدي ميرباقري, کتابنامه: ص. [‎۱۴۳]؛ همچنين به صورت زيرنويس چاپ دوم ;
گفتارهايي پيرامون شناخت مناسبات اجتماعي
منوچهر آشتياني, کتابنامه ;
گفتارهايي پيرامون مسايل اساسي اقتصاد ايران
احمد شعباني, کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گفتارهای ادبی و اجتماعی
نگارش غلامعلي رعدي‌آذرخشي, کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گفتارهای انتقادی
عماد افروغ, کتابنامه به صورت زير نويس ;
گفتارهای معنوی
مرتضي مطهري, کتابنامه بصورت کتابنامه. ;
گفتارهای پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی
نوشته اميرحسن عابدي؛ گردآوري حسن عباس, کتابنامه ;
گفتارهایی انتقادی در جامعه‌شناسی معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و نظریه‌پردازی
اسداله بابايي‌فرد, واژه‌نامه کتابنامه: [۲۹۷]-‎۳۰۳ ;

صفحه‌ها