طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گاه شمار علم: سال شمار رويدادهاي تاريخ علم و فناوري، از ده‌هزار سال پيش از ميلاد تا پايان قرن بيستم
1, سر ويراستار متن انگليسي استيو لاک؛ مترجمان محمدرضا افضلي... [و ديگران]؛ ويراستاران کامبيز بني هاشمي؛ سر ويراستار محمدابراهيم ابوکاظمي, اين کتاب ترجمه بخش واژه‌نامه ;
گاه و بی‌گاهی دانشگاه در ایران
/ مقصود فراستخواه., چاپ دوم., کتابنامه: ص. [۳۲۷]-۳۴۲. 
گاهشمار تاريخ کرمان
1, تاليف شمس‌الدين نجمي, کتابنامه ;
گاهشمار روابط ايران و انگليس
1, فرناز اخوان توکلي؛ [به سفارش] مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي, پشت جلد به انگليسي: A chronocle of iran - britain relations کتابنامه: ص. [۳۹۱] - ‎۳۹۷ ;
گاهشمار رويدادهاي افغانستان در سال ‎۱۳۶ -
1, بکوشش: ۷۰ - ‎۱۳۶۹، هرمز مقصودي؛ ‎۱۳۷۵، هرمز مقصودي و عيسي کابلي ;
گاهشمار رويدادهاي تاريخ معاصر خاورميانه
1, موسسه مطالعات تاريخ خاورميانه, مندرجات: ج.۱. ‎۱۸۵۰ ـ ‎۱۷۹۸.ـ, پشت جلدبه انگليسي:Chronicle of the Middle East contemporary history کتابنامه:ج.‎۱.ص. ‎۳۱۵ ـ ‎۳۱۸ . ;
گاهشماري ايراني (ادامه گاهشماري تطبيقي سه‌هزار ساله) براي ‎۵۴۲۱ سال...
1, پژوهنده و تنظيم کننده احمد بيرشک؛ با همکاري سهيلا شمس‌الله, ص. ع. به‌انگليسي:Ahmad Birashk. Iranian calendar ويرايش قبلي در سال ‎۱۳۷۳ تحت عنوان "گاهنامه تطبيقي سه‌هزار ساله..." منتشر شده است کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۴۴۳ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۴۴۴ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۷۶ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۷۸ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۷۷ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۷۵ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۷۴ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۷۳ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۸۱ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۸۰ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۷۹ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۴۴۲ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۴۴۱
گاهشماري ايراني (ادامه گاهشماري تطبيقي سه‌هزار ساله) براي ‎۵۴۲۱ سال...
1, پژوهنده و تنظيم کننده احمد بيرشک؛ با همکاري سهيلا شمس‌الله, ص. ع. به‌انگليسي:Ahmad Birashk. Iranian calendar ويرايش قبلي در سال ‎۱۳۷۳ تحت عنوان "گاهنامه تطبيقي سه‌هزار ساله..." منتشر شده است ;
گاهشماري باستاني مردمان مازندران و گيلان و پژوهشي در بنيان گاهشماري‌هاي ايراني همراه با تقويم باستاني تبري - ديلمي
نوشته نصرالله هومند, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۵۱۳
گاهشماري در تمدن ايراني و مسيحي
1, پديدآورنده احمد بيرشک؛ زيرنظر محمدکاظم نائيني؛ مترجمان کاظم عسگري (عربي)، مريم مقدسي (انگليسي)، آزيتا همپارتيان (فرانسه), عنوان روي جلد: <گاهشماري در تمدن ايراني و تمدن مسيحي> پشت جلد به‌انگليسي: Ahmad Birashk. calendar in Iranian and christian civilization چاپ قبلي: بنياد دانشنامه بزرگ فارسي ۱۳۸۱ (‎۱۳۵) ص. ;
گاهشماري چند در اطلاع‌رساني و ارتباطات: <نگاهي به برخي از تحولات کتاب، کتابداري، ارتباطات و اطلاع‌رساني در تاريخ ايران و جهان>
1, تهيه و تدوين پرويز راسخ‌نيا؛ ويراستار کاظم حافظيان رضوي؛ زيرنظر مهدي تقوي, اين کتاب به‌مناسبت برگزاري نهمين نمايشگاه بين‌المللي اطلاع‌رساني و فرهنگ (۲۹ - ‎۲۴) بهمن ‎۱۳۸۰ - تهران - ايران - به‌چاپ رسيده است ص. ع. به‌انگليسي: P. Rasekhnia. A Chronology of historical Landmarks in information and communications کتابنامه: ص. [۴۴۷] - [‎۴۵۰] ;
گاهشماری در تاریخ
ابوالفضل نبئي, ص. ع. به‌انگليسي: چاپ هشتم: ‎۱۳۹۳ کتابنامه: ص. ۲۷۶ - ‎۲۸۱؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
گاهنامه براي تاريخ
1, تنظيم‌کننده احمد بيرشک, ص. ع. به‌انگليسي:Ahmad Birashk. Calendar for the history به همراه اين اثر يک خط کش مطابقه ساخته مولف ضميمه مي باشد ;
گاهنامه تطبيقي
1, [ لطف‌الله ساغرواني ], کتاب بر اساس کار، جدولهاي " ووستنفلد " و " ماهلر" تهيه شده است. ;
گاهنامه تطبيقي
1, [ لطف‌الله ساغرواني ], کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۵۱۶۸
گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و هجري قمري و ميلادي ‎۱۰۰۰ پ‌ه - ‎۲۰۰۰ ه/ ‎۳۹۷ پ‌م - ‎۲۶۲۱ م
1, تاليف احمد بيرشک, ص. ع. به‌انگليسي:Ahmad Birashk: A three thousand year comparative Chronological tables کتابنامه: ص. [‎۲۶۲] ;
گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و هجري قمري و ميلادي ‎۱۰۰۰ پ‌ه - ‎۲۰۰۰ ه/ ‎۳۹۷ پ‌م - ‎۲۶۲۱ م
تاليف احمد بيرشک, بنياد دانشنامه بزرگ فارسي: ‎۱۳۷۳ کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۵۳۹ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۵۳۸ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۷۲۸۳ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۷۱۶۱ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۹۵۱ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۷۳۲۸
گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و هجري قمري و ميلادي ‎۱۲۶۰ - تا ‎۲۰۰۰ ه/‎۶۳۹ - تا ‎۲۶۲۱ م
1, تاليف احمد بيرشک, بها: ‎۴۰۰۰ ريال. عنوان روي جلد: گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله از ‎۱۲۶۰ تا ‎۲۰۰۰ ايراني از ‎۱ تا ‎۲۰۶۲ هجري قمري از ‎۶۳۹ تا ‎۲۶۲۱ ميلادي. کتابنامه: ص. ‎۲۹۵ ;
گاهنامه: تاريخ منظوم ايران باستان
سروده مجتبي کيوان اصفهاني؛ به کوشش مجدالدين کيواني
گاهنگاری دوران پارینه‌ سنگی ایران
/ مولفان حامد وحدتی‌نسب، مژگان جایز., ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭Hamed Vahdatinasab, Mojgan Jayez. Paleolithic chronology of Iran.‬‬, ‏‫کتابنامه: ص. [۱۲۶] - ۱۴۴.‬, مولفان حامد وحدتی‌نسب، مژگان جایز
گاهواره
نوشته شمس آل احمد
گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود: <مجموعه غزل>
محمدعلي بهمني, پشت جلد به انگليسي: Sometimes I miss myself چاپ هشتم چاپ اول: ‎۱۳۷۷ ;
گاه‌شمار اروپاي شرقي ( به همراه تفسير حوادث )
1, تدوين قاسم صنعوي, مندرجات: ج. ۱. ۸۰ - ‎۱۹۴۰ .- ج.۲. ۹۱- ‎۱۹۸۱

صفحه‌ها