طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گریه‌های امپراطور
گریه‌های امپراطور
گزارش اطلس منابع آب ايران ( تهران ) وزارت نيرو معاونت بهره برداري ومديريت منابع آب دفتر برنامه ريزي و مطالعات منابع آب تلفيق
گزارش تحليلي نمونه گيري آماري در تهران پيرامون اطلاع سنجي در مورد دولتي کردن بازرگاني خارجي
گزارش <گويشهاي لري>
گزارش آراي ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده
گزارش آمار مهمانخانه هاي ايران در سال ،‎۱۳۶۴
گزارش اجراي ماده ‎۱۵۸ قانون برنامه سوم توسعه "۱۳۸۳ - ‎۱۳۷۹"
گزارش اجلاس جهانی توسعه پایدار (ژوهانسبورگ ۲۶ آگوست _ ۴ سپتامبر ۲۰۰۲)
گزارش ارزيابي ساليانه صندوق‌هاي بازنشستگي، بازماندگان و از کارافتادگي ( سال ‎۲۰۰۸)
گزارش اصلاحی در رویه دادگاه‌ها
گزارش اقتصاد شهري و شهرداري‌ها سال ‎۱۳۸۱
گزارش اقتصادي - اجتماعي استان چهار محال و بختياري
گزارش اقتصادي - اجتماعي استان کرمانشاه سال ‎۱۳۷۳
گزارش اقتصادي - اجتماعي استان کرمانشاه سال ‎۱۳۷۴
گزارش اقتصادي سال ‎۱۳۸۴ و نظارت بر عملکرد سال اول برنامه چهارم توسعه
گزارش اقتصادي و ترازنامه سال .....
گزارش اقتصادی، ‎۱۳۶۱ -
گزارش اقدامات عمراني و اقتصادي سال ‎۱۳۵۰ در استان آذربايجان غربي
گزارش اولين سمينار سياستهاي پولي و ارزي
گزارش اولين کنگره انجمن اقتصاددانان ايران ‎۲۹ دي- ‎۱ بهمن ماه ‎۱۳۵۳
گزارش ايران‌شناسي
گزارش ایران : قاجاریه و مشروطیت
گزارش ایران به سال ‎۱۳۰۵ ق. ‎۱۸۸۷م

صفحه‌ها