طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گنجينه شعر و ادب فارسي
تاليف مصطفي هادوي, عنوان روي جلد: گنجينه شعر و ادب فارسي از رودکي تا پروين . ;
گنجينه شيخ صفي
"بمناسبت جشن فرهنگ و هنر در سراسر کشور ،آبانماه ‎۱۳۴۸ ". ;
گنجينه عکسهاي ايران همراه تاريخچه ورود عکاسي به ايران
به‌کوشش ايرج افشار, کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۲۷۲
گنجينه غار کلماکره
تاليف ليلا خسروي؛ زير نظر مهدي موسوي, پشت جلد به انگليسي: Treasure of kalmakarra cave کتابنامه: ص. ۲۴۸ - ‎۲۵۷ ;
گنجينه غزل مير
اثر محمدتقي مير
گنجينه فنون کشتي آزاد و فرنگي
1, مولف ابوالقاسم رايگان‌تفرشي, پشت جلد به انگليسي : Treasure of F.S. & G.R. werstling technics کتابنامه: ص.‎۷۳۴ ;
گنجينه لطايف ...
گردآورنده م. فرداد؛ بکوشش و با مقدمه محمدحسين تسبيحي, عنوان روي جلد: گنجينه لطايف: شامل زبده‌ترين لطيفه‌ها و بديهه‌گوييهاي ادبي، تاريخي، سياسي و اجتماعي کتابنامه: ص. ‎۴۴۴ ;
گنجينه معارف شيعه اماميه در راه جهاد سازندگي ترجمه کنزالفوائد
علامه‌الکراجکي. با تعليقاتي بقلم محمدباقر کمره‌اي
گنجينه معارف: ‎۱۱۰ [صدو ده] موضوع ...
1, محمد رحمتي شهررضا؛ ويراستار ادبي محمود حسين پور علويه, چاپ سوم فارسي - عربي کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گنجينه معنوي مولانا
با آثاري از حسين نصر، ويليام چيتينگ و آنماري شيمل؛ ترجمه و تحقيق شهاب الدين عباسي, فارسي - انگليسي کتابنامه؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
گنجينه مقالات
از محمود افشار, مندرجات:ج.اول .مقالات سياسي يا سياستنامه جديد., کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۶۶۶
گنجينه مقالات
از محمود افشار, مندرجات: ج.‎۱. <مقالات سياسي يا سياستنامه جديد> .- ج.‎۲. <مقالات ادبي، تاريخي و اجتماعي>, جلد دوم: ‎۱۳۷۰ ;
گنجينه نامهاي ايراني
1, گردآورده مهربان گشتاسب‌پور پارسي, کتابنامه : ص بيست ونه - سي ودو. ;
گنجينه نثر پارسي
حسن صدرحاج سيدجوادي
گنجينه نقوش خاتم
1, نگارش و ترسيم نقوش زهرا تجويدي؛ ترجمه انگليسي عاطفه متقي, ص.ع.به انگليسي:Zahra Tajvidi.Treasure of inlay designs . کتاب حاضر بخشي از کتاب <آشنايي با هنرهاي سنتي ايران> تاليف زهرا تجويدي از انتشارات دانشگاه پيام نور است کتابنامه: ص. ‎۲۰۵ ;
گنجينه هاي هنر ايران در موزه هاي آلمان
1, فراهم‌آورنده هانا آردمان بااستفاده‌از آثار بازمانده‌کورت اردمان با ديبا چه از آنه‌ماري شيمل, فهرست همراه با عکس و توضيح بدو زبان فارسي و آلماني از آثار ايران درموزه هاي آلمان. ص. ع. و مقدمه به آلمانيIranische kunst in deutschen nuseen ;
گنجينه هنر، خط و تذهيب
1, گزيده‌اي از آثار خوشنويسان و تذهيب کاران پيشين ايران.به اهتمام محمود طاووسي, ص.ع.به انگليسي:.M.Tavoossi.Ganjine-ye-Honar,Khat-o-TazhibA selection of persian calligraphy and illumination کتابنامه:ص. ‎۷. ;
گنجينه پژوهش: (<دستاوردهاي پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي استان يزد در دهه ‎۹۰>)
1, گردآوري و تدوين محمدمهدي عادل، محمد زاده‌رحماني، نجمه دهقان‌منشادي؛ [براي] وزارت کشور، استانداري يزد، معاونت توسعه مديريت و منابع انساني دفتر آموزش و پژوهش
گنجينه گنجه‌اي< حکيم نظامي گنجه‌اي: شرح حال نظامي و فرهنگ لغات و ديوان قصيده و غزل و رباعيات>
به‌کوشش سعيد حميديان؛ باتصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي, چاپ ششم: ‎۱۳۸۵ ;
گنجينه گهر در رئا آل رسول (ص)
اثر عباس شيخ الرئيس
گنجينه: حکيم نظامي گنجوي
1, با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي, عنوان روي جلد: گنجينه گنجوي: کليات نظامي گنجوي ;
گنجينه، دفتر اول
تهيه و تدوين سازمان اسناد ملي ايران (دفتر پژوهش و تحقيقات), مندرجات: دفتر دوم. طهران
گنجينه‌اي از قرآن
اثرآيت ا... دستغيب شيرازي؛ تنظيم و تصحيح و مقدمه از محمدهاشم دستغيب, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;

صفحه‌ها