طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گاهشمار رويدادهاي تاريخ معاصر خاورميانه
گاهشماري ايراني (ادامه گاهشماري تطبيقي سه‌هزار ساله) براي ‎۵۴۲۱ سال...
گاهشماري ايراني (ادامه گاهشماري تطبيقي سه‌هزار ساله) براي ‎۵۴۲۱ سال...
گاهشماري باستاني مردمان مازندران و گيلان و پژوهشي در بنيان گاهشماري‌هاي ايراني همراه با تقويم باستاني تبري - ديلمي
گاهشماري در تمدن ايراني و مسيحي
گاهشماري چند در اطلاع‌رساني و ارتباطات: <نگاهي به برخي از تحولات کتاب، کتابداري، ارتباطات و اطلاع‌رساني در تاريخ ايران و جهان>
گاهشماری در تاریخ
گاهنامه براي تاريخ
گاهنامه تطبيقي
گاهنامه تطبيقي
گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و هجري قمري و ميلادي ‎۱۰۰۰ پ‌ه - ‎۲۰۰۰ ه/ ‎۳۹۷ پ‌م - ‎۲۶۲۱ م
گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و هجري قمري و ميلادي ‎۱۰۰۰ پ‌ه - ‎۲۰۰۰ ه/ ‎۳۹۷ پ‌م - ‎۲۶۲۱ م
گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و هجري قمري و ميلادي ‎۱۲۶۰ - تا ‎۲۰۰۰ ه/‎۶۳۹ - تا ‎۲۶۲۱ م
گاهنامه سدگان: <شيوه تبديل تاريخ و جداول تطبيقي تاريخ سده هاي ‎۱۳ و ‎۱۴ هجري شمسي و هجري قمري و سده‌هاي ‎۱۹ و‎۲۰ ميلادي>
گاهنامه: تاريخ منظوم ايران باستان
گاهنگاری دوران پارینه‌ سنگی ایران
گاهواره
گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود: <مجموعه غزل>
گاه‌شمار اروپاي شرقي ( به همراه تفسير حوادث )
گاه‌شمار علم ‎۲:< سال شمار رويدادهاي علم و فناوري، از نيمه سده بيستم تا سرآغاز هزاره سوم...>
گاه‌شماري در ايران قديم
گاه‌شماري و تاريخ‌گذاري از آغاز تا سرانجام
گاه‌شماري و تاريخ‌گذاري از سرآغاز تا سرانجام
گاه‌شماري و جشنهاي ايران باستان

صفحه‌ها