طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ک‍ورش‌ ک‍ب‍ی‍ر در ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د و ع‍ه‍د ع‍ت‍ی‍ق‌
گئورگ زیمل
گئورگ زیمل
گئورگ لوکاچ در انقلاب مجارستان
گئومات، درام منظوم تاريخي در چهار پرده
گئوگورگ زیمل : گزیده مقالات (با مقدمه زیگفرید کراکاور)
گابريل گارسيا مارکز (زندگينامه و نقد و بررسي آثار)
گابريل گورکيان ۱۹۷۰-‎۱۹۰۰: يک معماري مدرن ديگر
گابريلا، گل ميخک و دارچين
گابریل مارسل
گابن
گات و نظریه‌های جدید تجارت بین‌الملل
گاتاها: سرودهاي اشو زرتشت، برگردان هفده هات همراه با متن اوستايي و گزارش هاي زبانشناسي
گاتها (سرودهای مینوی زرتشت)
گاتها، سرودهای مقدس پیغمبر ایران حضرت سپنتمان زرتشت، قدیمیترین قسمتی است از نامه مینوی اوستا
گاتها، سرودهای مینوی زرتشت
گات‌ها : برداشت آزاد و بازسرايي
گات‌ها: کهن‌ترین بخش اوستا
گات‌های زرتشت: متن تطبیقی بر اساس هشت ترجمه فارسی
گات‌های زردشت، ترجمه‌ای نوین
گادامر برای معماران
گادامر و زیبایی شناسی او
گارد جوان
گارد سفيد

صفحه‌ها