طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزارش کاوش محوطه باستاني سرخ دم‌لکي، کوهدشت لرستان
1, آرمان شيشه‌گر, پشت جلد به انگليسي: Archaeological report of excavation at sorkh Dom-e Laki, Kuhdasht, Lorestan عنوان روي جلد: <گزارش کاوش محوطه سرخ دم‌لکي، کوهدشت لرستان> کاوشهاي باستان‌شناسان از سال ‎۱۳۷۹ تا ‎۱۳۸۳ به طول انجاميده است کتابنامه: ص. ۳۰۷ - ‎۳۱۹ ;
گزارش کشوري انرژي: آلمان
1, حسين يادگاري, کتابنامه: ص. ۱۰۶ - ‎۱۰۸ ;
گزارش کشوري انرژي: عراق
1, مولف: مهدي يوسفي؛ [براي] گروه پژوهشي اوپک و کشور عمده توليدکننده و مصرف‌کننده نفت و گاز, عنوان روي جلد: <مجموعه گزارش کشوري انرژي: عراق> کتابنامه: ص. ۲۰۰- ‎۲۰۵ ;
گزارش کشوري انرژي: قطر
1, مولف فاطمه يوسفي ليمايي, کتابنامه: ص. [‎۱۴۵] ;
گزارش کشوري انرژي: مکزيک
1, مولف حسين يادگاري؛ ويراستار رئوف شاهسواري, واژه‌نامه کتابنامه: ص. ۱۴۴ - ‎۱۴۶ ;
گزارش کشوري انرژي: هندوستان
1, [مولف عنايت‌ا... طاهرزاده], پشت جلد به انگليسي: Country energy report series: india عنوان روي جلد: <مجموعه گزارش کشوري انرژي: هندوستان> کتابنامه: ص. ‎۱۳۱ ;
گزارش کشوری انرژی: نروژ
مهدي يوسفي, عنوان روي جلد: مجموعه گزارش کشوري انرژي واژه‌نامه کتابنامه: ص. ۱۴۳ - ‎۱۴۴؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
گزارش کشوری ژاپن (تحلیلی بر مدیریت منابع انسانی به ویژه در حوزه انرژی)
محمدمهدي رشيدي, پشت جلد به انگليسي:. ...Mohammad Mehdi Rashidi. Country energy report series Japan کتابنامه: ص.‎۱۲۸ ;
گزارش کنفرانس اتمي ژنو
کمال‌الدين جناب، غلامعلي بازرگان, کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۱۶۸
گزارش کنگره بزرگداشت دکترغلامحسين مصاحب و نهمين سمينار آناليز و کاربرد آن، ‎۱۱ و ‎۱۲ شهريور ماه ‎۱۳۷۷
دانشگاه تربيت معلم، دانشکده علوم رياضي و مهندسي کامپيوتر, فارسي - انگليسي کتابنامه ;
گزارش کنگره بزرگداشت فضل‌بن حاتم ني‌ريزي ۲۷ - ‎۲۸ مهر ماه ‎۱۳۷۸ ني‌ريز فارس
تهيه و تنظيم کميته علمي ستاد بزرگداشت کنگره فضل‌بن‌حاتم ني‌ريزي؛ [برگزارکننده] فرمانداري شهرستان ني‌ريز با همکاري ستاد ملي سال جهاني رياضيات و دانشگاه شيراز., کتاب هاي اهدائي دکتر بيرشک ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۶۶۴۳
گزارش کوتاه پيرامون اجلاس جهاني توسعه اجتماعي
با همکاري دفتر مطالعات سياسي و بين المللي و نمايندگي سازمان ملل متحد در تهران.‎۱۳۷۶ ;, ۰
گزارش کوير سفرنامه صفاء السلطنه نائيني(تحفه الفقراء)
نوشته علي نائيني (صفاء السلطنه) به اهتمام محمد گلبن, عنوان روي جلد: گزارش کوير سفرنامه صفا السلطنه نائيني(تحفه الفقراء) ازراه رباطات: مشهد،تربت حيدريه ، طبس ، يزد، نائين ،اردستان. کتابنامه:ص.(۱۶۲ - ‎۱۶۳. ;
گزارش کویر: <سفرنامه صفاءالسلطنه نائینی (تحفه الفقراء)>
نوشته علي نائيني (صفاءالسلطنه)؛ به اهتمام محمد گلبن, عنوان روي جلد: <گزارش کوير: سفرنامه صفاءالسلطنه نائيني (تحفه الفقراء)؛ از راه رباطات: مشهد، تربت‌حيدريه، طبس، يزد، نائين، اردستان، کاشان، قم، تهران> کتابنامه: ص. [۱۶۲] - ‎۱۶۳؛ همچنين به صورت زيرنويس چاپ دوم ;
گزارش یک مرد: <زندگی‌نامه داستانی شهید عبدالحسین ناجیان>
آمنه آدينه؛ به کوشش سازمان بسيج مهندسين
گزارش یک مرگ
(نوشته) گابريل گارسيا مارکز؛ ترجمه ليلي گلستان, عنوان اصلي: ;
گزارشهاي باستان شناسي
کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۸۸۲
گزارشهاي باستان شناسي
کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۵۹۹ شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۸۸۲
گزارشهاي باستانشناسي در ايران
تاليف و تدوين هيئت باستانشناسان آلماني ترجمه سروش حبيبي, عنوان به آلماني:.Archaeologische mitteilungen AUS IRAN کتابناه :ص.(۴۵۱) - ‎۴۵۲. ;
گزارشهاي جغرافيائي ، نمومه هايي از خاکهاي شهداد " کرمان"
ص.ع به انگليسي:d district ( Kerman)Parviz Kardavani. Geographical Reports . Some soil samples from Shahda- ;

صفحه‌ها