طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گنجينه عکسهاي ايران همراه تاريخچه ورود عکاسي به ايران
به‌کوشش ايرج افشار, کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۲۷۲
گنجينه غار کلماکره
تاليف ليلا خسروي؛ زير نظر مهدي موسوي, پشت جلد به انگليسي: Treasure of kalmakarra cave کتابنامه: ص. ۲۴۸ - ‎۲۵۷ ;
گنجينه غزل مير
اثر محمدتقي مير
گنجينه فنون کشتي آزاد و فرنگي
1, مولف ابوالقاسم رايگان‌تفرشي, پشت جلد به انگليسي : Treasure of F.S. & G.R. werstling technics کتابنامه: ص.‎۷۳۴ ;
گنجينه لطايف ...
گردآورنده م. فرداد؛ بکوشش و با مقدمه محمدحسين تسبيحي, عنوان روي جلد: گنجينه لطايف: شامل زبده‌ترين لطيفه‌ها و بديهه‌گوييهاي ادبي، تاريخي، سياسي و اجتماعي کتابنامه: ص. ‎۴۴۴ ;
گنجينه معارف شيعه اماميه در راه جهاد سازندگي ترجمه کنزالفوائد
علامه‌الکراجکي. با تعليقاتي بقلم محمدباقر کمره‌اي
گنجينه معارف: ‎۱۱۰ [صدو ده] موضوع ...
1, محمد رحمتي شهررضا؛ ويراستار ادبي محمود حسين پور علويه, چاپ سوم فارسي - عربي کتابنامه به صورت زيرنويس ;
گنجينه معنوي مولانا
با آثاري از حسين نصر، ويليام چيتينگ و آنماري شيمل؛ ترجمه و تحقيق شهاب الدين عباسي, فارسي - انگليسي کتابنامه؛ همچنين به‌صورت زيرنويس ;
گنجينه مقالات
از محمود افشار, مندرجات:ج.اول .مقالات سياسي يا سياستنامه جديد., کتاب هاي اهدائي دکتر بهرون ; شماره ثبت در پایگاه قدیم:۲۶۶۶
گنجينه مقالات
از محمود افشار, مندرجات: ج.‎۱. <مقالات سياسي يا سياستنامه جديد> .- ج.‎۲. <مقالات ادبي، تاريخي و اجتماعي>, جلد دوم: ‎۱۳۷۰ ;
گنجينه نامهاي ايراني
1, گردآورده مهربان گشتاسب‌پور پارسي, کتابنامه : ص بيست ونه - سي ودو. ;
گنجينه نثر پارسي
حسن صدرحاج سيدجوادي
گنجينه نقوش خاتم
1, نگارش و ترسيم نقوش زهرا تجويدي؛ ترجمه انگليسي عاطفه متقي, ص.ع.به انگليسي:Zahra Tajvidi.Treasure of inlay designs . کتاب حاضر بخشي از کتاب <آشنايي با هنرهاي سنتي ايران> تاليف زهرا تجويدي از انتشارات دانشگاه پيام نور است کتابنامه: ص. ‎۲۰۵ ;
گنجينه هاي هنر ايران در موزه هاي آلمان
1, فراهم‌آورنده هانا آردمان بااستفاده‌از آثار بازمانده‌کورت اردمان با ديبا چه از آنه‌ماري شيمل, فهرست همراه با عکس و توضيح بدو زبان فارسي و آلماني از آثار ايران درموزه هاي آلمان. ص. ع. و مقدمه به آلمانيIranische kunst in deutschen nuseen ;
گنجينه هنر، خط و تذهيب
1, گزيده‌اي از آثار خوشنويسان و تذهيب کاران پيشين ايران.به اهتمام محمود طاووسي, ص.ع.به انگليسي:.M.Tavoossi.Ganjine-ye-Honar,Khat-o-TazhibA selection of persian calligraphy and illumination کتابنامه:ص. ‎۷. ;
گنجينه پژوهش: (<دستاوردهاي پژوهشي دستگاه‌هاي اجرايي استان يزد در دهه ‎۹۰>)
1, گردآوري و تدوين محمدمهدي عادل، محمد زاده‌رحماني، نجمه دهقان‌منشادي؛ [براي] وزارت کشور، استانداري يزد، معاونت توسعه مديريت و منابع انساني دفتر آموزش و پژوهش
گنجينه گنجه‌اي< حکيم نظامي گنجه‌اي: شرح حال نظامي و فرهنگ لغات و ديوان قصيده و غزل و رباعيات>
به‌کوشش سعيد حميديان؛ باتصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي, چاپ ششم: ‎۱۳۸۵ ;
گنجينه گهر در رئا آل رسول (ص)
اثر عباس شيخ الرئيس
گنجينه: حکيم نظامي گنجوي
1, با تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي, عنوان روي جلد: گنجينه گنجوي: کليات نظامي گنجوي ;
گنجينه، دفتر اول
تهيه و تدوين سازمان اسناد ملي ايران (دفتر پژوهش و تحقيقات), مندرجات: دفتر دوم. طهران
گنجينه‌اي از قرآن
اثرآيت ا... دستغيب شيرازي؛ تنظيم و تصحيح و مقدمه از محمدهاشم دستغيب, کتابنامه به‌صورت زيرنويس ;
گنجينه‌هاي دانش (مجموعه‌اي از اطلاعات عمومي)
1, تاليف زين‌العابدين کاظمي خلخالي, عنوان روي جلد: گنجينه‌هاي دانش: اطلاعات عمومي ;
گنجينه‌هاي دست‌نويس‌هاي اسلامي در ايران
1, تاليف هادي شريفي؛ ترجمه، تصحيحات و افزوده‌ها احمدرضا رحيمي ريسه, پشت جلد به انگليسي: (Hadi sharifi. world survey of Islamic manuscripts (section of Iran ;

صفحه‌ها