طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گزيده کتاب انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن
گزيده کتابشناسي توصيفي اسلامي
گزيده کتابشناسي توصيفي اسلامي
گزيده گياهان دارويي
گزيده؛ دراخلاق و تصوف
گزيده‌اي از <پايان‌نامه‌هاي علمي در زمينه حقوق مدني>
گزيده‌اي از آثار بهرام دبيري
گزيده‌اي از ادب فارسي
گزيده‌اي از ادب فارسي براي دانشجويان
گزيده‌اي از اندرزها و کوتاه سخنان پيامبر گرامي اسلام و ائمه اطهار با ترجمه آن به‌انگليسي
گزيده‌اي از حقوق اموال (حقوق مدني‎۲)
گزيده‌اي از ديدگاه‌هاي شهيد بهشتي
گزيده‌اي از فرهنگ و اصطلاحات جغرافيائي
گزيده‌اي از قوانين و مقررات شرکتهاي دولتي
گزيده‌اي از مطالب بيوشيمي پيشرفته
گزيده‌اي از مقاله‌هاي رياضي
گزيده‌اي از نظم و نثر فارسي
گزيده‌اي از پايان‌نامه‌هاي علمي در زمينه حقوق جزاي اختصاصي
گزيده‌اي از کتاب بلورشناسي با پرتو X
گزيده‌اي از کتاب روح بشر
گزيده‌اي ازمسائل وافته هائي درمديريت مالي
گزيده‌اي ازنثرهاي مصنوع ومزين
گزيده‌هائي از نظريه اعداد
گزيده‌هاي اخبار جرايم سايبري

صفحه‌ها