طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.
توجه : دانشجویان ورودی جدید حدود 20 مهر ( پس از تکمیل شدن مراحل ثبت نامشان در سامانه گلستان ) به صورت اتوماتیک عضو کتابخانه خواهند شد و نیازی به ثبت نام ندارند.

کتاب‌های چاپی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

گاه شمار جنگ ايران وعراق؛ ‎۱۹۸۷(از دي ماه ‎۱۳۶۵تا آذر ‎۱۳۶۶)
گاه شمار سياست خارجي ايران
گاه شمار علم: سال شمار رويدادهاي تاريخ علم و فناوري، از ده‌هزار سال پيش از ميلاد تا پايان قرن بيستم
گاه و بی‌گاهی دانشگاه در ایران
گاهشمار تاريخ کرمان
گاهشمار روابط ايران و انگليس
گاهشمار رويدادهاي افغانستان در سال ‎۱۳۶ -
گاهشمار رويدادهاي تاريخ معاصر خاورميانه
گاهشماري ايراني (ادامه گاهشماري تطبيقي سه‌هزار ساله) براي ‎۵۴۲۱ سال...
گاهشماري ايراني (ادامه گاهشماري تطبيقي سه‌هزار ساله) براي ‎۵۴۲۱ سال...
گاهشماري باستاني مردمان مازندران و گيلان و پژوهشي در بنيان گاهشماري‌هاي ايراني همراه با تقويم باستاني تبري - ديلمي
گاهشماري در تمدن ايراني و مسيحي
گاهشماري چند در اطلاع‌رساني و ارتباطات: <نگاهي به برخي از تحولات کتاب، کتابداري، ارتباطات و اطلاع‌رساني در تاريخ ايران و جهان>
گاهشماری در تاریخ
گاهنامه براي تاريخ
گاهنامه تطبيقي
گاهنامه تطبيقي
گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و هجري قمري و ميلادي ‎۱۰۰۰ پ‌ه - ‎۲۰۰۰ ه/ ‎۳۹۷ پ‌م - ‎۲۶۲۱ م
گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و هجري قمري و ميلادي ‎۱۰۰۰ پ‌ه - ‎۲۰۰۰ ه/ ‎۳۹۷ پ‌م - ‎۲۶۲۱ م
گاهنامه تطبيقي سه هزار ساله: تطبيق تاريخهاي ايراني و هجري قمري و ميلادي ‎۱۲۶۰ - تا ‎۲۰۰۰ ه/‎۶۳۹ - تا ‎۲۶۲۱ م
گاهنامه سدگان: <شيوه تبديل تاريخ و جداول تطبيقي تاريخ سده هاي ‎۱۳ و ‎۱۴ هجري شمسي و هجري قمري و سده‌هاي ‎۱۹ و‎۲۰ ميلادي>
گاهنامه: تاريخ منظوم ايران باستان
گاهنگاری دوران پارینه‌ سنگی ایران
گاهواره

صفحه‌ها